aorta i jej odgałęzienia

 0    49 fiszek    agatkafur
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aorta wstępująca
rozpocznij naukę
pars ascendens

arcus aortae

pień ramienno-głowowy
rozpocznij naukę
truncus brachiocephalis

tętnica szyjna wspólna prawa
rozpocznij naukę
arteria carotis communis dextra

tętnica podobojczykowa prawa
rozpocznij naukę
arteria subclavia dextra

tętnica szyjna wspólna lewa
rozpocznij naukę
arteria carotis communis sinistra

tętnica wieńcowa prawa i lewa
rozpocznij naukę
arteria coronaria dextra et sinistra

aorta zstępująca
rozpocznij naukę
pars descendens

aorta piersiowa
rozpocznij naukę
pars thoracica

gałęzie oskrzelowe (aorta piersiowa, g. trzewna)
rozpocznij naukę
rami bronchiales

gałęzie osierdziowe (aorta piersiowa g. trzewna)
rozpocznij naukę
rami pericardiaci

galezie śródpiersiowe (aorta piersiowa g. trzewna)
rozpocznij naukę
rami mediastinales

gałęzie przełykowe (aorta pierdiowa g. trzewna)
rozpocznij naukę
rami oesosphangeales

tętnice międzyżebrowe tylne (aorta piersiowa g.ścienna)
rozpocznij naukę
arteria intercostales posteriores

tętnica podżebrowa
rozpocznij naukę
arteriae infracostales

tętnice przeponowe górne (aorta pietsiowa g.ścienna)
rozpocznij naukę
arteriae phrenicae superiores

aorta brzuszna
rozpocznij naukę
pars andominalis

tętnice biodrowe wspólne
rozpocznij naukę
arteriae iliaca communis

tętnica biodrowa zewnetrzna i wewnetrzna
rozpocznij naukę
arteriae iliaca externa et interna

pień trzewny (aorta brzuszna g. trzewna)
rozpocznij naukę
truncus coeliacus

tętnica krezkowa górna i dolna (aorta brzuszna g. trzewna)
rozpocznij naukę
arteriae mesenterica superior et inferior

tętnica nerkowa
rozpocznij naukę
arteria renalis

tętnice nadnerczowe środkowe (aorta brzuszna g. trzewna)
rozpocznij naukę
arteria suprarentalis media

tętnica jądrowa i jajnikowa (aorta brzuszna g. trzewna)
rozpocznij naukę
arteriae testicularis et orarica

tętnice przeponowe dolne (aorta brzuszna g.ścienna)
rozpocznij naukę
arteria phrenicae inferior

tętnice lędźwiowe (aorta brzuszna g.ścienna)
rozpocznij naukę
arteria lumbales

tętnica krzyżowa pośrodkowa (koniec aorty)
rozpocznij naukę
arteriae sacralis mediana

pericardium

koniuszek serca
rozpocznij naukę
apex cordis

ventriculus sinister

prawy przedsionek serca
rozpocznij naukę
atrium dextrum

osierdzie włókniste
rozpocznij naukę
pericardium fibrosum

osierdzie surowicze
rozpocznij naukę
pericardium serosum

blaszka ścienna
rozpocznij naukę
lamina parietalis

blaszka trzewna
rozpocznij naukę
lamina visceralis

przegroda międzykomorowa
rozpocznij naukę
septum interventriculare

bruzda międzykomorowa
rozpocznij naukę
sulcus interventricularis

więzadło tętnicze (płucne) pozostałość po krążeniu płodowym
rozpocznij naukę
ligamentum arteriosum

uszko serca orawe i lewe
rozpocznij naukę
auriculae dextra et sinistra

wsierdzie-> śródbłonek i tk. łączna
rozpocznij naukę
endocardium

śródsierdzie-> mięsień sercowy, szkielet serca, uklad bodzcowo przewodzacy
rozpocznij naukę
myocardium

nasierdzie-> błona surowicza wysciela od zewnatrz=blaszka trzewna
rozpocznij naukę
epicardium

zastawki serca
rozpocznij naukę
valvae cordis

zastawka przedsionkowo-komorowa
rozpocznij naukę
valva atrioventricularis

zastawka mitralna 2 płatki (przedsionkowo-komorowa lewa)
rozpocznij naukę
valva biscupidalis/mitralis

struny ścięgniste
rozpocznij naukę
chordae tendineae

zastawka pnia plucnego
rozpocznij naukę
valva trunci pulmonalis

zastawka aorty
rozpocznij naukę
valva aortae

pierścien włoknisty
rozpocznij naukę
anuli fibrosi


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.