Kapitel 20 - Alles auf einen Blick

 0    74 fiszki    bartlomiejjanmazurek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Poseł/Posłanka
rozpocznij naukę
der/die Abgeordnete, -n
arystokracja
rozpocznij naukę
der Adel
monarchia dziedziczna
rozpocznij naukę
die Erbmonarchie, -n
Książe, księżna
rozpocznij naukę
Der Fürst -en, die Fürstin -nen
Władza, panowanie
rozpocznij naukę
die Herrschaft
suwerenność
rozpocznij naukę
die Souveränität
państwo
rozpocznij naukę
der Staat, -en
głowa państwa
rozpocznij naukę
das Staatoberhaupt, -^er
raj podatkowy
rozpocznij naukę
das Steuerparadies, -e
waluta
rozpocznij naukę
die Währung, -en
demokracyjny, konstytucyjny, parlementarny
rozpocznij naukę
demokratisch, konstitutionell, parlamentarisch
przyjęcie, podjęcie (czegoś, kogoś)
rozpocznij naukę
die Aufnahme
stosunek
rozpocznij naukę
das Verhältnis, -se
opieka
rozpocznij naukę
die Betreuung
minimalny okres studiowania
rozpocznij naukę
die Mindeststudiendauer
zorientowanie na praktykę
rozpocznij naukę
die Praxisorientierung
specjalizacja
rozpocznij naukę
die Spezialisierung, -en
czesne
rozpocznij naukę
die Studiengebühr, -en
istotny
rozpocznij naukę
relevant
praktyka
rozpocznij naukę
Die Praxis, - Praxen
siła robocza
rozpocznij naukę
die Arbeitskraft, -^e
usługa
rozpocznij naukę
die Dienstleisung, -en
szansa
rozpocznij naukę
die Chance, -n
msza święta
rozpocznij naukę
die heilge Messe, -n
msza, targi
rozpocznij naukę
die Messe,-n
inny, pozostały
rozpocznij naukę
sonstig
pastwisko górskie, hala
rozpocznij naukę
die Alm, -en
wymiana
rozpocznij naukę
der Austausch
schronisko
rozpocznij naukę
die Berghütte, -n
ludność
rozpocznij naukę
die Bevölkerung
miejsce kręcenia filmu
rozpocznij naukę
der Drehort, -e
wgląd (w coś)
rozpocznij naukę
der Einblick -e
detal, element
rozpocznij naukę
das Einzelteil, -e
tajemnica
rozpocznij naukę
das Geheimnis, -se
trasa
rozpocznij naukę
die Route, n
pośpiech
rozpocznij naukę
die Hektik
nieruchomość
rozpocznij naukę
die Immobilie, -n
punkt węzłowy
rozpocznij naukę
der Knotenpunkt, -e
położenie,
rozpocznij naukę
die Lage, n
sieć (też informatycznie)
rozpocznij naukę
der Netzwerk, -e
legenda
rozpocznij naukę
die Sage, -n
sanki, jeździć na sankach
rozpocznij naukę
schlitten
szczyt, wierzchołek
rozpocznij naukę
die Spitze, -n
koziorożec
rozpocznij naukę
der Steinbock, -^e
prąd (elektryczny i rzeki)
rozpocznij naukę
der Strom -^e
początek
rozpocznij naukę
der Ursprung -^e
stowarzyszenie
rozpocznij naukę
der Verein, -e
zaopatrzenie
rozpocznij naukę
die Versorgung
wielostronny, wielokierunkowy
rozpocznij naukę
vielseitig
skracać
rozpocznij naukę
abkürzen
dopasowywać (się)
rozpocznij naukę
anpassen, sich anpassen
rozbudowywać
rozpocznij naukę
ausbauen
zachwycać, pasjonować
rozpocznij naukę
begeistern
udostępniać,
rozpocznij naukę
erschließen
istnieć
rozpocznij naukę
bestehen
składać się z
rozpocznij naukę
bestehen + aus
wynosić (o kwocie, punktacji)
rozpocznij naukę
betragen
zachowywać się
rozpocznij naukę
sich betragen
płynąć o rzece
rozpocznij naukę
fließen
graniczyć z
rozpocznij naukę
grenzen an +AKK
nazywać, nazywać się
rozpocznij naukę
nennen, sich nennen
jeździć na rowerze (pot.)
rozpocznij naukę
radeln
obejmować
rozpocznij naukę
umfassen
ścigać
rozpocznij naukę
verfolgen
zaczarować, oczarować
rozpocznij naukę
verzaubern
okazywać, udowadniać
rozpocznij naukę
vorweisen
wracać
rozpocznij naukę
züruckgehen (auf+AKK)
rozbudowany, rozwinięty
rozpocznij naukę
ausgebaut
znakomity, wybitny
rozpocznij naukę
hervorragend
błyskawiczny, bardzo szybki
rozpocznij naukę
rasant
soczysty
rozpocznij naukę
saftig
drugorzędny
rozpocznij naukę
sekundär
pokryty śniegiem
rozpocznij naukę
schneebedeckt
zahlreich
rozpocznij naukę
liczny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.