English Class A2+ Lesson 1.1

 0    53 fiszki    marcingawron006
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
flamenco
rozpocznij naukę
Flamenco
Hip hop
rozpocznij naukę
Hip-Hop
komiks
rozpocznij naukę
comic book
fotograf
rozpocznij naukę
photographer
perkusja
rozpocznij naukę
the drums
Powieść graficzna, komiks
rozpocznij naukę
graphic novel
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
rozpocznij naukę
Music
My favourite type of music is Jazz.
pasjonujący
To była ekscytująca przygoda.
rozpocznij naukę
exciting
That was an exciting adventure.
dokumentalny
rozpocznij naukę
documentary
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
rozpocznij naukę
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
aktorstwo
rozpocznij naukę
acting
balet
rozpocznij naukę
ballet
kreskówka
rozpocznij naukę
cartoon
fotografia
On jest bardzo zainteresowany fotografią.
rozpocznij naukę
photography
He's very keen on photography.
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
rozpocznij naukę
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
reżyser
Woody Allen jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich reżyserów.
rozpocznij naukę
director
Woody Allen is one of the best known American directors.
pisarz
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
rozpocznij naukę
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
gitara
Gitara basowa jest instrumentem strunowym szarpanym.
rozpocznij naukę
guitar
The bass guitar is a string instrument.
rysunek
rozpocznij naukę
drawing
aktor
On jest znanym aktorem.
rozpocznij naukę
actor
He’s a famous actor.
teatr
Teatr The Globe w Londynie został zbudowany w 1559 roku i kojarzony jest z Williamem Szekspirem.
rozpocznij naukę
theatre
The Globe Theatre in London was built in 1559 and is associated with William Shakespeare.
sztuka nowoczesna
Kiedy przyjedziesz do Londynu, powinieneś zwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
rozpocznij naukę
modern art
When you come to London you should see the Museum of Modern Art.
artysta
rozpocznij naukę
artist
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
rozpocznij naukę
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
rozpocznij naukę
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
rozpocznij naukę
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
taniec
rozpocznij naukę
dancing
opowieść
To ciekawa historia.
rozpocznij naukę
story
It's an interesting story.
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
rozpocznij naukę
cinema
Let's go to the cinema tonight.
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
rozpocznij naukę
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
kamera
Wziąłeś swój aparat?
rozpocznij naukę
camera
Did you take your camera?
obraz
Obraz Guernica został namalowany w 1937 roku.
rozpocznij naukę
painting
The painting Guernica was painted in 1937.
krok
Krok po kroku.
rozpocznij naukę
step
Step by step.
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
rozpocznij naukę
musician
John Lennon was a talented musician.
grać w sztukach / filmach
rozpocznij naukę
act in plays / films
gra aktorów
rozpocznij naukę
acting
film akcji
rozpocznij naukę
action film
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
rozpocznij naukę
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
interesować się czymś
rozpocznij naukę
be interested in sth
pasjonować się czymś
rozpocznij naukę
be into sth
muzyka poważna
rozpocznij naukę
classicial music
szczęśliwe zakończenie
rozpocznij naukę
happy ending
horror
rozpocznij naukę
horror film
przerażająca opowieść
rozpocznij naukę
horror story
nauczyć się (tańczyć) kroków
rozpocznij naukę
learn the (dance) steps
słuchać muzyki
Nie lubię słuchać muzyki.
rozpocznij naukę
listen to music
I don't like listening to music.
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
rozpocznij naukę
novel
She writes novels for young people.
pianino
Dolores gra na pianinie naprawdę dobrze.
rozpocznij naukę
piano
Dolores can play the piano really well.
sztuka teatralna
Zagrajmy w inną grę.
rozpocznij naukę
play
Let's play a different game.
czytanie
rozpocznij naukę
reading
tradycyjny
rozpocznij naukę
traditional
skrzypce
Nigel Kennedy nauczył się grać na skrzypcach w wieku siedmiu lat.
rozpocznij naukę
violin
Nigel Kennedy learnt to play the violin at the age of seven.
pisanie
rozpocznij naukę
writing

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.