Czasowniki z odmianą

 0    28 fiszek    rbloszyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
rozpocznij naukę
ser
znajdować się, być
rozpocznij naukę
estar
estoy, estás, esta, estamos, estáis, están
pracować
rozpocznij naukę
trabajar
trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan
czytać
rozpocznij naukę
leer
leo, lees, lee, leemos, leeis, leen
kochać
rozpocznij naukę
amar
ama, amas, ama, amamos, amais, aman
uczyć się
rozpocznij naukę
estudiar
estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiais, estudian
mieć
rozpocznij naukę
tener
tengo, tienes, tiene, tenemos, teneis, tienen
kochać
rozpocznij naukę
amar
amo, amas, ama, amamamos, amais, aman
uważać
rozpocznij naukę
creer
creo, crees, cree, creemos. creis, creen
pisać
rozpocznij naukę
escribir
escribo, ecseribes, escribe, escribimos, escribis, escriben
pić
rozpocznij naukę
beber, bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, beben
móc
rozpocznij naukę
poder
puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden
zapytać
rozpocznij naukę
pedir
pido, pides, pide, pidemos, pides, piden
chcieć
rozpocznij naukę
querer
qiero, qieres, qiere, queremos, quereis, qieren
zamykać
rozpocznij naukę
cerrar
cierro, cierres, cierre, cerramemes, cerrais, cierran
budzić się
rozpocznij naukę
despertarse
despierto, despiertas, despierta, despartamos, despertais, despiertan
zaczynać
rozpocznij naukę
empezar
empiezo, empiezes, empieze, empezamos, empezais, empiezan
spać
rozpocznij naukę
dormir
duermo, duermes, deuerme. dormimos, dormis, duermen
grać, bawić się
rozpocznij naukę
jugar
juego, jueges, juege, jugemos, jugeis, jeuegen
robić
rozpocznij naukę
hacer
hago, haces, hace, hacemos, haceis, hacen
chodzić
rozpocznij naukę
ir
voy, vas, va, vamos, vais, van
wychodzić
rozpocznij naukę
salir
salgo, sales, sale, salimos, salis, salen
wstawać
rozpocznij naukę
levantarse
levanto, levantas, levanta, levantamos, levantais, levantan
kłaść się spać
rozpocznij naukę
acostarse
acuesto, aquestas, aquesta, acostamos, acostais, acuestan
brać prysznic
rozpocznij naukę
ducharse
ducho, duchas, ducha, duchamos, duchais, duchan
golić się
rozpocznij naukę
afeitarse
afeito, afeitas, afeita, afeitamos, afeitas, afeitan
przychodzić
rozpocznij naukę
venir
vengo, vienes, viene, venimos, venis, vienen
wziąć
rozpocznij naukę
tomar
tomo, tomas, toma, tomamos, tomais, toman

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.