12. Natura i Technika cz.2

 0    102 fiszki    uk_banasiak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ponownie uruchomić (komputer)
rozpocznij naukę
restart (a computer)
router
rozpocznij naukę
router
zapisać
Zapisz plik na pulpicie.
rozpocznij naukę
save
Save the file on the desktop.
zeskanować dokument
rozpocznij naukę
scan a document
ekran
rozpocznij naukę
screen
wybrać
rozpocznij naukę
select
wysłać email
rozpocznij naukę
send an email
wyłączyć (komputer)
rozpocznij naukę
shut down (a computer)
portal społecznościowy
rozpocznij naukę
social networking site
uruchomić komputer
rozpocznij naukę
start up a computer
przechowywać dane
rozpocznij naukę
store data
toner
rozpocznij naukę
toner
wpisać hasło
rozpocznij naukę
type in a password
odwiedzić stronę internetową
rozpocznij naukę
visit a website
sieć, Internet
rozpocznij naukę
web
wstawić tabelę
rozpocznij naukę
insert a table
komunikacja natychmiastowa
rozpocznij naukę
instant messaging
pisanie SMS-ów przy pomocy słownika T9
rozpocznij naukę
predictive texting
arkusz kalkulacyjny
rozpocznij naukę
spreadsheet
oglądać wydarzenie na żywo w Internecie
rozpocznij naukę
stream live events
wideo-rozmowa
rozpocznij naukę
video call
prowadzić wideokonferencje
rozpocznij naukę
do video conferencing
edycja i formatowanie tekstu
rozpocznij naukę
word processing
wytłuszczenie
rozpocznij naukę
bold
punktor
rozpocznij naukę
bullet
zamknąć
rozpocznij naukę
close
wyciąć
rozpocznij naukę
cut
nazwa czcionki
rozpocznij naukę
font name
podświetlić, wyróżnić
rozpocznij naukę
highlight
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
rozpocznij naukę
icon
You can download thousands of icons.
wielkość czcionki
rozpocznij naukę
font size
kursywa
Nie używaj kursywy zbyt często.
rozpocznij naukę
italics
Don't use italics too often.
minimalizować
Postarajmy się zminimalizować wpływ naszego rozwodu na dzieci.
rozpocznij naukę
minimise
Let's try and minimise the impact of our divorce on the kids.
wkleić
rozpocznij naukę
paste
wydrukować
rozpocznij naukę
print
powtórzyć, przywrócić
rozpocznij naukę
redo
cofnąć
rozpocznij naukę
undo
podkreślić
rozpocznij naukę
underline
wielkie litery
rozpocznij naukę
upper case
małe litery
rozpocznij naukę
lower case
wirus komputerowy
rozpocznij naukę
computer virus
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
rozpocznij naukę
break down
I hate when my car breaks down!
zawiesić się, paść
rozpocznij naukę
crash
komunikat o błędzie
rozpocznij naukę
error message
zawiesić się
Pracowałam nad czymś gdy nagle komputer przestał działać i zawiesił się.
rozpocznij naukę
freeze
I was working on something on the computer and suddenly it stopped responding and crashed.
stracić plik
rozpocznij naukę
lose a file
utracić połączenie
rozpocznij naukę
lose a connection
utracić zasięg
rozpocznij naukę
lose signal
zepsuty
rozpocznij naukę
out of order
przerwa w dostawie prądu
Z powodu przerwy w dostawie prądu nie mogliśmy skończyć raportu na czas.
rozpocznij naukę
power cut
Due to power outage we couldn't finish the report on time.
zrestartować komputer
rozpocznij naukę
reboot a computer
odzyskać
Wiele firm odzyskało koszty w przeciągu sześciu miesięcy.
rozpocznij naukę
recover
Many companies recovered their costs within six months.
wysłać ponownie
rozpocznij naukę
resend
wyczerpać się o bateriach
rozpocznij naukę
run down
skończył się, wyczerpać
rozpocznij naukę
run out of
skonfigurować PC
rozpocznij naukę
set up a PC
odpisać (odbić mejla)
rozpocznij naukę
bounce back
buforować
rozpocznij naukę
buffer
sprzęt komputerowy
rozpocznij naukę
hardware
kradzież tożsamości
rozpocznij naukę
identity fraud
chronić hasło
rozpocznij naukę
protect a password
serwer
rozpocznij naukę
server
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
rozpocznij naukę
software
Our software is the best on the market.
załącznik
Jako załącznik przesyłam swoje CV.
rozpocznij naukę
attachment
I enclose my CV as an attachment.
być uzależnionym od
Kevin jest uzależniony od alkoholu.
rozpocznij naukę
be addicted to
Kevin is addicted to alcohol.
być na bieżąco
rozpocznij naukę
be up-to-date
być wartym swojej ceny
rozpocznij naukę
best value for money
programy telewizyjne na życzenie w sieci
rozpocznij naukę
catch-up TV
nieustanny brak czasu
rozpocznij naukę
constant lack of time
polegać na
rozpocznij naukę
depend on
odległa przyszłość
rozpocznij naukę
distant future
elektroniczna tablica ogłoszeń
rozpocznij naukę
electronic noticeboard
skończyć (np. gdzieś, jako ktoś)
rozpocznij naukę
end up
futurystyczne trendy
rozpocznij naukę
futuristic trends
wydać stłumiony okrzyk (np. zdziwienia, przerażenia)
rozpocznij naukę
gasp
ignorować
Jeśli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować ten mail.
rozpocznij naukę
ignore
If you have already sent your payment, please disregard this e-mail.
interaktywna wystawa
rozpocznij naukę
interactive exhibition
robić różnice
Dwie godziny snu więcej zawsze robi różnicę.
rozpocznij naukę
make a difference
Two more hours of sleep always makes a difference.
koszmar senny
rozpocznij naukę
nightmare
realistyczny
rozpocznij naukę
realistic
punktualnie
Pamiętaj, byś przyszedł punktualnie.
rozpocznij naukę
sharp
Remember to come on time.
mowa, mówienie
rozpocznij naukę
speech
przejąć
David nie radzi sobie zbyt dobrze z wiosłowaniem. Chcesz przejąć od niego wiosła?
rozpocznij naukę
take over
David is not doing very well at paddling. Do you want to take over?
okazać się
rozpocznij naukę
turn out
postęp
Nie zrobiłem dużych postępów w rosyjskim.
rozpocznij naukę
advancement
I haven't made much progress with my Russian.
złagodzić ból
rozpocznij naukę
alleviate pain
zmienić, zmodyfikować
rozpocznij naukę
alter
przyjść na ratunek
rozpocznij naukę
come to rescue
wymyślić, wpaść na
rozpocznij naukę
come up with
zrozumiały
Informacja musi być jasna i zrozumiała.
rozpocznij naukę
comprehensible
The information has to be clear and comprehensible.
przełomowa operacja chirurgiczna
rozpocznij naukę
cutting-edge surgery
wymiar
rozpocznij naukę
dimension
porwać (osobę)
rozpocznij naukę
kidnap
przedstawić wgląd w coś
rozpocznij naukę
offer an insight into
wyrazić zaniepokojenie
rozpocznij naukę
raise concerns
powstrzymać
Czy możesz się powstrzymać od komentarzy?
rozpocznij naukę
restrain
Can you refrain from any comments?
ostra migrena
rozpocznij naukę
severe migraine
rozbić
rozpocznij naukę
smash
postęp technologiczny
rozpocznij naukę
technological advancement
początek (czegoś)
rozpocznij naukę
the onset of
być wartym swojej ceny
rozpocznij naukę
best value for money
skończył mi się (czas)
rozpocznij naukę
run out of (time)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.