Fünfhundert Berufe! Aber welche?

 0    145 fiszek    librant
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
die Ausbildung, -en
rozpocznij naukę
wykształcenie, edukacja
die dualeausbildung
rozpocznij naukę
podwójna edukacja
die Berufsausbildung
rozpocznij naukę
kształcenie zawodowe
der/die Auszubildende, -n ///////// der/die Azubi -ne
rozpocznij naukę
stażyści zawodowi w Ausbildung
die Lehre /-n (die Banklehre)
rozpocznij naukę
dokształcanie do zawodu (w banku)
der Lehrling (die Lehrlinge)
rozpocznij naukę
praktykant
der Studienplatz (die Studienplätze)
rozpocznij naukę
miejsca ma studiach
die Schule
rozpocznij naukę
szkoła
die Berufs(fach) schule
rozpocznij naukę
szkoła zawodowa
das Gymnasium, die Gymnasien
rozpocznij naukę
liceum
die Klasse -n
rozpocznij naukę
klasa
das Schuljahr -e
rozpocznij naukę
rok szkolny
das Abitur -e
rozpocznij naukę
Matura
die Mathematik
rozpocznij naukę
matematyka
die Physik
rozpocznij naukę
fizyka
der Test (die Tests)
rozpocznij naukę
test (testy)
der Übungsplan
rozpocznij naukę
plan ćwiczeń
der Unterricht
rozpocznij naukę
lekcja /e
der Beruf, -e
rozpocznij naukę
zawód
die Arbeit -en
rozpocznij naukę
praca
arbeitslos
rozpocznij naukę
bezrobotny
der Traumberuf
rozpocznij naukę
wymarzony zawód
die Berufserfahrung (-en)
rozpocznij naukę
doświadczenie zawodowe
die Wahl -en
rozpocznij naukę
wybór -y
die Berufswahl
rozpocznij naukę
wybór zawodu
der Berufsberater
rozpocznij naukę
doradca zawodowy
beruflich
rozpocznij naukę
zawodowy
der Bankkaufmann die Bankkauffrau
rozpocznij naukę
bankier bankierka
der Handwerker, die Handwerkerin
rozpocznij naukę
rzemieślnik, rzemieślniczka
handwerklich
rozpocznij naukę
rzemieślnicze
der Mechaniker, die Mechanikerin, -nen
rozpocznij naukę
mechanik, mechaniczka
der Menager -in - nen
rozpocznij naukę
Menager Menagerka
der Übersetzer, die Übersetzerin, -nen
rozpocznij naukę
tłumacz, tłumaczka
die Beratung, -en
rozpocznij naukę
doradztwo
beraten
rozpocznij naukę
doradzać
die Agentur, -en
rozpocznij naukę
agencja (pracy)
das Praktikum, Praktika
rozpocznij naukę
Praktyka /ki
die Karriere, -n
rozpocznij naukę
kariera
abschließen (einen Vertrag)
rozpocznij naukę
zawrzeć (umowę)
das Einkommen
rozpocznij naukę
wynagrodzenie
der Verdienst, -e
rozpocznij naukę
wynagrodzenie
verdienen
rozpocznij naukę
zarabiać
jobben
rozpocznij naukę
pracować dorywczo
sozial
rozpocznij naukę
społecznie
das Konto
rozpocznij naukę
konto
die Sparkasse -n
rozpocznij naukę
konto oszczędnościowe
die Einzahlung, -en /// die Auszahlung -en
rozpocznij naukę
wpłata /// wypłata
die (geld) Anlage -n
rozpocznij naukę
lokata (pieniężna)
der Anleger,-in, -nen
rozpocznij naukę
inwestor inwestorka
führen (ein Konto)
rozpocznij naukę
prowadzić (konto)
die Kosten
rozpocznij naukę
koszt
der Kredit, -e
rozpocznij naukę
kredyt
Pflege
rozpocznij naukę
Opieka
finanziell
rozpocznij naukę
finansowy
das Heim -e
rozpocznij naukę
świetlica, miejsce spotkań etc
das Altenheim
rozpocznij naukę
domu starości
das Krankenhaus (Krankenhäuser)
rozpocznij naukę
szpital (szpitale)
der Krankerpfleger / die Krankenschwester -n
rozpocznij naukę
pielęgniarz / pielęgniarka -i
bewegen
rozpocznij naukę
ruszać się
die Bewegung, -en
rozpocznij naukę
ruch
die Massage (die Massagen)
rozpocznij naukę
masaż
massieren
rozpocznij naukę
masować
die Therapie (die Therapien)
rozpocznij naukę
Terapia (terapie)
der Physiotherapeut -in -nen
rozpocznij naukę
fizjoterapeuta -tka -ci
das Rezept, -e
rozpocznij naukę
recepta
die Untersuchung, -en
rozpocznij naukę
Badanie
untersuchen
rozpocznij naukę
badać
ärztlich
rozpocznij naukę
medyczny
medizinisch
rozpocznij naukę
medyczne
die Präsentation -en
rozpocznij naukę
prezentacja
die Begrüßung die Begrüßungen
rozpocznij naukę
powitanie
die Einleitung, -en
rozpocznij naukę
wprowadzenie
der Uberblick -e
rozpocznij naukę
przegląd
die Gliederung -en
rozpocznij naukę
struktura
die Überleitung /die Überleitungen
rozpocznij naukę
przejście
der Schluss (die Schlüsse)
rozpocznij naukę
koniec/ wnioski
gliedern, gliederte, hat gegliedert
rozpocznij naukę
strukturyzować
halten hielt gehalten (eine Präsentation)
rozpocznij naukę
wygłaszać (prezentację)
die Art, -en
rozpocznij naukę
typ/ rodzaj
die Beachtung
Die Beachtung der Regeln ist wichtig.
rozpocznij naukę
following the rules
beachten, beachtete, hat beachtet
ich beachte die Regeln.
rozpocznij naukę
to follow the rules
der Bereich, -e
rozpocznij naukę
obszar
die Chance -n
rozpocznij naukę
szansa
die Durchführung -en
rozpocznij naukę
wdrożenie/przeprowadzenie
durchführen
rozpocznij naukę
wdrażać/ przeprowadzać
das Ergebnis, -se
rozpocznij naukę
Wynik
die Erstellung, -en
rozpocznij naukę
Tworzenie czegoś
erstellen, erstellte, hat erstellt
rozpocznij naukę
tworzyć
der Ausdruck, die Ausdrücke
rozpocznij naukę
termin/wyrażenie
der Fachausdruck
rozpocznij naukę
termin techniczny
die Ferien
rozpocznij naukę
wakacje
die Gesellschaft -en
rozpocznij naukę
społeczeństwo/ spółka
die Intelligenz
rozpocznij naukę
inteligencja
die Medien
rozpocznij naukę
media
die Messe, -n
rozpocznij naukę
targi/msza
die Planung,-en
rozpocznij naukę
planowanie
die Politik
rozpocznij naukę
polityka
planen
rozpocznij naukę
planować
die Prüfung /-en
rozpocznij naukę
egzamin (y)
prüfen (prüft, prüfte, hat geprüft)
rozpocznij naukę
egzaminować
die Semesterferien
rozpocznij naukę
Przerwa miedzysemestralna
der Sitz, -e
rozpocznij naukę
siedziba
der Steckbrief -e
rozpocznij naukę
ulotka
das Tagebuch (die Tagebücher)
rozpocznij naukę
Dziennik (Dzienniki)
die Unterlagen
rozpocznij naukę
dokumenty
der Unterpunkt
rozpocznij naukę
podpunkt
die Versicherung (die Versicherungen)
rozpocznij naukę
ubezpieczenie
bedienen, bediente, bedient
rozpocznij naukę
obsługiwać
begeistern
rozpocznij naukę
fascynować
empfehlen
rozpocznij naukę
polecać
entscheiden sich (für)
rozpocznij naukę
zdecydować się (na)
enttäuschen
rozpocznij naukę
zawieść
erwarten
rozpocznij naukę
oczekiwać
interessieren sich für A
rozpocznij naukę
interesować się (czymś)
kommunizieren
rozpocznij naukę
komunikować
recherchieren
rozpocznij naukę
badać
reichen
Können Sie mir bitte Salz reichen?
rozpocznij naukę
podać
ausreichen
2000€ per Monat reichen mir aus.
rozpocznij naukę
wystarczać
überfliegen
rozpocznij naukę
przelecieć np. przez tekst
überrascht sein
rozpocznij naukę
być zdziwionym
vorbeikommen
rozpocznij naukę
wpaść do kogoś
zuhören
rozpocznij naukę
przysługiwać się
abhängig von D
rozpocznij naukę
zależny od
administrativ
rozpocznij naukę
administracyjny
bisherig
rozpocznij naukę
dotychczasowy
dankbar für + A
rozpocznij naukę
wdzięczny za
digital
rozpocznij naukę
cyfrowy
eigen (-er, -es, -e)
rozpocznij naukę
własny
geduldig
rozpocznij naukę
cierpliwy
gestresst
rozpocznij naukę
zestresowany
gleichzeitlich
rozpocznij naukę
równocześnie
körperlich
rozpocznij naukę
fizycznie
lateinisch
rozpocznij naukę
łaciński
leicht // schwer
rozpocznij naukę
łatwy // trudny
restlich
rozpocznij naukę
pozostały
sinnvoll
rozpocznij naukę
sensowny
systematisch
rozpocznij naukę
systematyczny
zuständig
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
neutlich
rozpocznij naukę
ostatnio
eigentlich
rozpocznij naukę
w zasadzie
Das hat keinen Zweck.
rozpocznij naukę
To nie ma sensu.
Das ist ein sehr guter Vorschlag.
rozpocznij naukę
To bardzo dobra propozycja.
Das mache ich auf jeden Fall.
rozpocznij naukę
Zdecydowanie to zrobię.
im Rahmen von
rozpocznij naukę
W kontekście
Vielen Dank im Voraus.
rozpocznij naukę
Z góry dziękuję.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.