Angol 21.05.2019r.

 0    56 fiszek    Warrior123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
tworzyć miejsca pracy
rozpocznij naukę
create workplaces
niszczyć środowisko naturalne
rozpocznij naukę
destroy the natural environment
promować nieuczciwą konkurencję
rozpocznij naukę
encourage unfair competition
wyzbywać się uprzedzeń
rozpocznij naukę
end prejudice
ułatwiać kontakt, komunikację
rozpocznij naukę
improve communication
zwiększać zakres handlu międzynarodowego
rozpocznij naukę
increase international trade
promować porozumienie międzykulturowe
rozpocznij naukę
promote cultural understanding
zmniejszenia bezrobocia
rozpocznij naukę
reduce unemployment
poszerzyć przepaść między bogatymi i biednymi ludźmi
rozpocznij naukę
widen the gap between rich and poor people
spowodować
rozpocznij naukę
bring about
poruszać jakąś kwestię
rozpocznij naukę
bring up
zgromadzić
rozpocznij naukę
bring together
zmienić coś
rozpocznij naukę
make a difference
zrobić dobre wrażenie
rozpocznij naukę
make a good impression
podjąć próbę
rozpocznij naukę
make an attempt
uświadamiać komuś coś
rozpocznij naukę
make sb aware
susza
rozpocznij naukę
drought
bieda
rozpocznij naukę
poverty
dochód
rozpocznij naukę
incom
dostęp
rozpocznij naukę
access
głód
rozpocznij naukę
hunger
glod
rozpocznij naukę
famin
wolność
rozpocznij naukę
freedom
powódź
rozpocznij naukę
flood
ulewne deszcze
rozpocznij naukę
torrential rain
rzeka wystąpiła z brzegów
rozpocznij naukę
the river burst its banks
trzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
earthquake
zapadać się
rozpocznij naukę
collapse
bardzo suche
rozpocznij naukę
bone dry
lawina
rozpocznij naukę
avalanche
usuwają się masy śniegu
rozpocznij naukę
snow mass slides
Rozprzestrzenianie się choroby
rozpocznij naukę
spread of disease
udogodnienia
rozpocznij naukę
facilities
niedostateczny
rozpocznij naukę
insufficient
korupcja
rozpocznij naukę
corruption
zmniejszać się
rozpocznij naukę
diminish
ofiarować
rozpocznij naukę
donate
udogodnienia
rozpocznij naukę
facilities
blaknąć słabnąć
rozpocznij naukę
fade
zbiorka pieniedzy na cele charytatywne
rozpocznij naukę
fundraiser
pomoc pieniężna
rozpocznij naukę
monetary help
pomoc finansowa
rozpocznij naukę
financial help
zbiorka pieniedzy na cele charytatywne
rozpocznij naukę
money-raising event
iść do przodu
rozpocznij naukę
move forward
uprzywilejowany
rozpocznij naukę
privileged
obiekty publiczne
rozpocznij naukę
public facilities
zamożny
rozpocznij naukę
wealthy
głęboko niepokojące
rozpocznij naukę
deeply disturbing
z powodu korupcji
rozpocznij naukę
due to corruption
wchodzę w to
rozpocznij naukę
I'm definitely in
proszę rozważyć wysłanie
rozpocznij naukę
please consider sending
naprawdę fajne
rozpocznij naukę
really cool
obrzydliwy
rozpocznij naukę
really gross
naprawdę trudny (temat)
rozpocznij naukę
really heavy
rodzaj, tak jakby
rozpocznij naukę
sort of
nie masz pojęcia
rozpocznij naukę
you don't have a clue

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.