Liczebniki po hiszpańsku; Numerales – vocabulario español

66 fiszek    lenka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie hiszpański
Odpowiedź hiszpański
dieciséis 

diecisiete 

dieciocho 

diecinueve 


 veintiuno 

veintidós 

veintitrés 

veinticuatro 

veinticinco 

veintiséis 

veintisiete 

veintiocho 

veintinueve 


 treinta y uno 

treinta y dos 

treinta y tres


cuarenta y uno 

cuarenta y dos 

cincuenta 


ciento uno 

ciento dos 

ciento tres 

ciento diez 

ciento noventa y nueve 

 doscientos 

 doscientos uno 

 doscientos dos 

 doscientos tres 

 doscientos cincuenta y uno 

 doscientos cincuenta y dos 

 trescientos 

 cuatrocientos 

 quinientos 

 seiscientos 

 setecientos 

 ochocientos 

 novecientos 
tres mil trescientos treinta y tres 

un millón 

1.000.000.000
rozpocznij naukę
mil millones