Liczebniki po hiszpańsku; Numerales – vocabulario español

66 fiszek    lenka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 16:30
 
Pytanie hiszpański
Odpowiedź hiszpański
dieciséis 

diecisiete 

dieciocho 

diecinueve 


 veintiuno 

veintidós 

veintitrés 

veinticuatro 

veinticinco 

veintiséis 

veintisiete 

veintiocho 

veintinueve 


 treinta y uno 

treinta y dos 

treinta y tres


cuarenta y uno 

cuarenta y dos 

cincuenta 


ciento uno 

ciento dos 

ciento tres 

ciento diez 

ciento noventa y nueve 

 doscientos 

 doscientos uno 

 doscientos dos 

 doscientos tres 

 doscientos cincuenta y uno 

 doscientos cincuenta y dos 

 trescientos 

 cuatrocientos 

 quinientos 

 seiscientos 

 setecientos 

 ochocientos 

 novecientos 
tres mil trescientos treinta y tres 

un millón 

1.000.000.000
rozpocznij naukę
mil millones