biologia

W zestawie znajdują się pojęcia związane z rozmnażaniem się i rozwojem organizmów, takie jak np. zapłodnienie, pączkowanie, jajorodność, organogeneza. Ich znajomość przyda się każdemu, kogo czeka matura lub sprawdzian z biologii. Zestaw świetnie nadaje sie do szybkiego potórzenia materiału z zakresu rozmanażania się i rozwóju organizmów.

55 fiszek lenka117 fiszek marek33

Dla studentów GSK na UWM

20 fiszek noxim

Dla studentów GSK-UWM przygotowywujących się na zerówkę z biochemii.

20 fiszek noxim


<p><strong>Czym są organizmy modyfikowane genetycznie (<span class="il">GMO</span>)? Jak powstają? Jakie korzyści związane są z ich wytwarzaniem? Czy mogą być zagrożeniem dla człowieka?</strong></p> <p>Sprawdź się na e-fiszkach o <span class="il">GMO</span>. Zestawy pytań utworzono na podstawie artykułu Sz. Zmorzyńskiego i B. Witek pt. <em><em>Organizmy modyfikowane genetycznie</em></em>, <a href="http://ebis. ibe. edu.pl" target="_blank">„Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”</a> 4/2008, s. 5–11. Autorem zestawu jest dr hab.&nbsp; Bożena Witek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zestaw zgodny z nową podstawą programową biologii, szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy oraz zakres rozszerzony.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zakres podstawowy: </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cele: I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treści nauczania: Uczeń:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>I.1.2. wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna oraz podaje przykład jej zastosowania, wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (<span class="il">GMO</span>)” i „produkt <span class="il">GMO</span>”;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>I.1.3. przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>I.1.4. przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zakres rozszerzony: </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cele: III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych; IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treści nauczania: Uczeń:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>VI.8.4. przedstawia (...) cele otrzymywania transgenicznych bakterii, roślin i zwierząt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zestawy z tej serii powstają na podstawie artykułów z kwartalnika EBiŚ we współpracy z ich autorami. Zarówno czasopismo, jak i zestawy pytań mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną w praktyce szkolnej. Wydawcą kwartalnika jest <a href="http://ibe. edu.pl" target="_blank">Instytut Badań Edukacyjnych</a>, twórca <a href="http://bnd. ibe. edu.pl" target="_blank">Bazy Narzędzi Dydaktycznych</a> – zbioru zadań zgodnych z nową podstawą programową. Zob. inny zestaw z tej serii: <a href="http://fiszkoteka.pl/szukaj? query=rodniki+tlenowe" target="_blank">Rodniki tlenowe</a>.</p>

13 fiszek EBiS

<p><strong><strong>Jak wyglądają jesienne zaloty ptaków? Skąd się to bierze i jakie ma biologiczne podłoże? Dlaczego dobór naturalny pozwala na zachowanie zjawiska jesiennego seksu ptaków?</strong> </strong>Sprawdź się na e-fiszkach. Zestawy pytań utworzono na podstawie artykułu J. Pinowskiego i B. Pinowskiej pt. <a href="http://ebis. ibe. edu.pl/pl/archiwum-numerow/31-nr-3-43-2012/117-seks-jesienny-ptakow-i-jego-konsekwencje" target="_blank">Seks jesienny ptaków</a>, <a href="http://ebis. ibe. edu.pl" target="_blank">„Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”</a> 3/2012, s. 7.</p> <p>Zestaw zgodny z nową podstawą programową biologii, szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy oraz zakres rozszerzony.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zakres podstawowy: </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cele: I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treści nauczania: Uczeń:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>I.1.2. wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna oraz podaje przykład jej zastosowania, wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (<span class="il">GMO</span>)” i „produkt <span class="il">GMO</span>”;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>I.1.3. przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>I.1.4. przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zakres rozszerzony:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cele: III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych; IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treści nauczania: Uczeń:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>VI.8.4. przedstawia (...) cele otrzymywania transgenicznych bakterii, roślin i zwierząt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zestawy z tej serii powstają na podstawie artykułów z kwartalnika EBiŚ we współpracy z ich autorami. Zarówno czasopismo, jak i zestawy pytań mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną w praktyce szkolnej. Wydawcą kwartalnika jest <a href="http://ibe. edu.pl" target="_blank">Instytut Badań Edukacyjnych</a>, twórca <a href="http://bnd. ibe. edu.pl" target="_blank">Bazy Narzędzi Dydaktycznych</a> – zbioru zadań zgodnych z nową podstawą programową. Zob. inny zestaw z tej serii: <a href="http://fiszkoteka.pl/szukaj? query=rodniki+tlenowe" target="_blank">Rodniki tlenowe</a>.</p>

15 fiszek EBiS
Wyświetlone 1-20 z 150 rekordów.
wypróbuj za darmo kursy językowe Fiszkoteki lub stwórz własne fiszki
Powiązane: prawo jazdy | francuski | chemia | niemiecki | ekonomia | łacina | portugalski