Biochemia UWM Gastronomia TEST 1 cz. 1

 0    20 fiszek    noxim
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

1. Ogólny schemat molekularnej organizacji biomolekuł w komórkach żywych przedstawia poniższa zależność:
rozpocznij naukę
a) cząsteczki prekursorowe pochodzące ze środowiska → produkty pośrednie (intermediaty) → cząsteczki budulcowe → biomakromolekuły → układy supramolekularne → organelle

2. Prawdziwe są zdania
rozpocznij naukę
b) 1 i 4 1. Do aminokwasów aromatycznych zaliczamy Phe, Tyr i Trp 4. Trp ma w cząsteczce pierścień indolowy

3. Który z poniższych aminokwasów charakteryzuje się zdolnością do tworzenia amidu wewnętrznego
rozpocznij naukę
c) kwas glutaminowy

4. Alfa-L-aminokwasy w roztworach o pH wyższym niż ich punkt izoelektryczny są:
rozpocznij naukę
d) anionami

5. Do aminokwasów niebiałkowych można zaliczyć:
rozpocznij naukę
b) cytrulinę

6. Jakie aminokwasy reagują z kwasem azotowym?
rozpocznij naukę
d) Trp, Tyr, Phe

7. Bradykinina i angiotensyna są:
rozpocznij naukę
a) oligopeptydami pełniącymi funkcję hormonów tkankowych

8. Prawdziwe są zdania:
rozpocznij naukę
a) 1 i 2 Glutation: 1. uczestniczy w reakcjach red-ox, 2. bierze udział w aktywnym transporcie aminokwasów do wnętrza komórki,

9. Hemoglobina jest białkiem, które:
rozpocznij naukę
b) pełni funkcję transportową,

10. Pierwszorzędowa struktura białek jest stabilizowana przez wiązania:
rozpocznij naukę
a) peptydowe

11. Prawdziwe są zdania
rozpocznij naukę
a) 1 i 2 1. Białka mają właściwości amfoteryczne 2. Punkt izoelektryczny białek zależy od ich składu aminokwasowego

12. W wyniku hydrolizy kwasowej białek całkowicie ulega zniszczeniu:
rozpocznij naukę
d) tryptofan

13. W wyniku denaturacji białka zostaje zmieniona struktura:
rozpocznij naukę
d) 2- i 3-rzędowa,

14. W skład białek mleka wchodzą:
rozpocznij naukę
c) kazeina, białka serwatkowe i immunoglobuliny,

15. Apoenzym to jednocześnie:
rozpocznij naukę
d) część białkowa holoenzymu

16. Hydratazy należą do klasy:
rozpocznij naukę
a) oksydoreduktaz

17. Prawdziwe są zdania:
rozpocznij naukę
c) 2 i 3 2. Enzymy mogą być białkami prostymi i złożonymi 3. Enzymy obniżają energię aktywacji katalizowanych reakcji

18. Inhibitor niekompetecyjny łączy się z:
rozpocznij naukę
c) enzymem, w innym miejscu niż centrum aktywne,

19. Prawdziwe są zdania:
rozpocznij naukę
c) 2 i 3 2. Inhibitor niekompetecyjny nie zmienia stałej Michaelisa. 3. Inhibitor allosteryczny zmniejsza szybkość maksymalną reakcji enzymatycznej

20. Z koenzymami nie współdziałają:
rozpocznij naukę
c) hydrolazy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.