Fiszkoteka to nowoczesne rozwiązanie e-learningowe,
które sprawi, że Twoi pracownicy szybko zdobędą każdą wiedzę!
Przetestuj za darmo (przez 30 dni) naszą usługę. Bez kosztów i bez ryzyka.

  Korzyści dla Twojej firmy:

 • nowoczesny system, który nie wymaga prac informatycznych po Twojej stronie
 • mobilność - nieważne, gdzie znajdują się osoby korzystające z Fiszkoteki, dzięki naszej aplikacji mogą uczyć się w każdym momencie
 • precyzyjne dane i raporty dotyczące postępów w przyswajaniu wiedzy
 • wsparcie merytoryczne i techniczne w korzystaniu z platformy

Zaufało nam ponad 100 szkół językowych i firm. Fiszkoteka to platforma do przekazywania i utrwalania wiedzy w firmie. Dzięki naszemu systemowi możesz w kilka minut stworzyć zestaw dowolnych informacji (np. cenniki, opisy produktów lub usług, procedury, etc.) i przekazać tę wiedzę wybranym lub wszystkim pracownikom firmy.


Fiszkoteka opinie
Mirka Kiwior

Mirka Kiwior
Key Account Manager
mirka.kiwior@fiszkoteka.pl
Partner Pase European Language Label deDOMO PTI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych jest VOCAPP spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. R.Mielczarskiego 8/58, 02-798 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000723917, NIP 9512457919, REGON 369727696.
 2. Dane przetwarzane są w celu obsługi zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b i f Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www: https://fiszkoteka.pl/ oraz podmiotom związanych z obsługą poczty elektronicznej.
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - RODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego drogą elektroniczną na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail lub w formie danych zgranych na zewnętrzne nośniki danych.
 8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt poprzez wysłanie maila: dane@fiszkoteka.pl

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest VocApp sp. z o.o. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.