Biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów

 0    55 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

rozmnażanie
rozpocznij naukę
reprodukcja, zdolność do wytwarzania organizmów potomnych w sposób płciowy lub bezpłciowy, czynność zapewniająca przetrwanie gatunku

rozmnażanie płciowe
rozpocznij naukę
proces płciowy, połączenie ze sobą różnoimiennych gamet

rozmnażanie bezpłciowe
rozpocznij naukę
rozmnażanie bez procesu płciowego; potomne osobniki są identyczne z macierzystym

rodzaje rozmnażania bezpłciowego
rozpocznij naukę
podział komórki, pączkowanie, rozpad kolonii, fragmentacja, rozmnóżki, odrosty korzeniowe, rozłogi, kłącza, bulwy pędowe, cebule

podział komórki
rozpocznij naukę
podział poprzeczny, podłużny, wielokrotny

pączkowanie
rozpocznij naukę
dzieląca się komórka lub organizm tworzy rosnące uwypuklenie odrywające się od organizmu; np. glony

rozpad kolonii
rozpocznij naukę
najprostsze kolonie mogą się rozpadać nawet na pojedyńcze komórki, z których każda wytwarza nową kolonię; np. glony

fragmentacja
rozpocznij naukę
występuje głównie u wielokomórkowych sinic, glonów i grzybów; jest to podział mechaniczny plechy na mniejsze części, które od tej chwili stanowią odrębne organizmy

wyspecjalizowane komórki, grupy komórek lub organy służące do rozmnażania wegetatywnego, które po oderwaniu się od organizmu głównego tworzą nowy

odrosty korzeniowe
rozpocznij naukę
u niektórych gatunków, zwłaszcza tworzących podpowierzchniowe korzenie, mogą one tworzyć pąki przybyszowe, z których rozwijają się nadziemne pędy

płożące się odgałęzienia pędu; z ich pąkow bocznych wyrastają nowe pędy i korzenie; roślina oddziela się od macierzystej po obumarciu rozłogu; np. poziomka, truskawka

podziemne, przekształcone pędy mające zdolność tworzenia pędów nadziemnych i korzeni przybyszowych; mogą zawierać duże ilości materiałów zapasowych

bulwy pędowe
rozpocznij naukę
podobne do kłączy, ale jednosezonowe i mające ograniczony wzrost; np. ziemniak

przekształcone pędy, których główną część stanowią liście spichrzowe; w pachwinach liści znajdują się pąki boczne mogące się rozwinąć w nowe cebule

spory, specjalne komórki służące do rozmnażania bezpłciowego u sinic, glonów, niektórych protistów, grzybów, mszaków i paprotników

poliembrionia
rozpocznij naukę
wielozarodkowość, sposób rozmnażania bezpłciowego, polegający na powstawaniu z zapłodnionej zygoty więcej niż jednego osobnika; np. pancerniki, niektóre gatunki os; u człowieka sporadycznie - bliznięta jednojajowe

zjawisko polegające na odrzuceniu części ciała; dochodzi do niego głównie w sytuacji zagrożenia życia np. odrzucenie ogona przez jaszczurkę; u niektórych organizmów, np. rozgwiazd, odrzucone kawałki ciała mogą dalej żyć, dlatego można to zjawisko podciągnąć pod rozmnażanie

połączenie gamety żeńskiej i męskiej

gametangiogamia
rozpocznij naukę
połączenie wielojądrowej plemni z wielojądrową lęgnią; np. niektóre grzyby

połączenie jednojądrowych strzępek grzybni dwóch różnych osobników

mejoza postgamiczna
rozpocznij naukę
podział mejotyczny, występujący tuż po zapłodnieniu, proces charakterystyczny dla protistów, u których przeważa haploidalna postać życiowa

mejoza pregamiczna
rozpocznij naukę
podział mejotyczny występujący przed zapłodnieniem; jest to zjawisko typowe dla protistów, u których forma troficzna jest diploidalna oraz dla wszystkich zwierząt wyższych

połączenie dwóch różnoimiennych komórek (gamet), obie gamety są ruchliwe i takie same pod względem morfologicznym, mają taką samą wielkość

łączą się ze sobą gamety ruchliwe, ale o różnej wielkości - najczęściej gamety żeńskie są większe od męskich

duża, nieruchliwa gameta żeńska jest zapłodniona przez małą ruchliwą gametę męską

dwupienność
rozpocznij naukę
zjawisko występowania odrębnych roślin męskich i żeńskich

jednopienność
rozpocznij naukę
u roślin nasiennych jest to występowanie na jednej roślinie kwiatów męskich i żeńskich lub kwiatów obupłciowych

dzieworództwo
rozpocznij naukę
partenogeneza, odmiana rozmnażania płciowego, w którym niezapłodnione komórki jajowe przechodzą pełny rozwój osobniczy prowadzący do powstania w pełni dojrzałych płciowo organizmów.

hermafrodytyzm; rozmnażanie płciowe związane ze zdolnością pojedynczego osobnika do wytwarzania plemników i komórek jajowych

gametangia męskie u grzybów i części protistów, mszaków i paprotników

gametangia żeńskie; występują u grzybów, protistów, mszaków i paprotników

gruczoły męskie u zwierząt

gruczoły żeńskie

zaplemnienie
rozpocznij naukę
wprowadzenie plemników do dróg rodnych samicy; proces poprzedza zapłodnienie

zapłodnienie
rozpocznij naukę
proces połączenia komórki jajowej i plemnika, połączenie jąder komórek rozrodczych

organogeneza
rozpocznij naukę
proces różnicowania się listków zarodkowych w organy; w czasie organogenezy rozwijają się charakterystyczne cechy gatunkowe zarodka

listki zarodkowe
rozpocznij naukę
ektoderma, endoderma, mezoderma

brak form larwalnych, osobniki opuszczające osłony jajowe są podobne do osobników dorosłych; dalszy rozwój polega na wzroście lub wzroście i rozwoju niektórych układów narządów

występują formy larwalne, które przechodzą przeobrażenie. Rozwój złożony występuje u wuelu bezkręgowców, minogów, ryb i płazów.

hemimetabolia
rozpocznij naukę
larwy są podobne do postaci dojrzałych, a różnice dotyczą przede wszystkim wielkości ciała i niepełnego wykształcenia niektórych narządów; brak stadium poczwarki

holometabolia
rozpocznij naukę
larwy nie są podobne do organizmów dojrzałych; ciało larw ulega gruntownej przemianie w stadium poczwarki

jajorodność
rozpocznij naukę
rozwój zarodkowy odbywa się w jajach; zarodki czerpią substancje pokarmowe z jaja; zjawisko występuje u większości bezkręgowców; wśród kręgowców występuje u ryb, płazów, gadów, ptaków i stekowców

jajożyworodność
rozpocznij naukę
rozwój zarodkowy odbywa się w jajach zmagazynowanych w drogach rodnych samicy; zarodki czerpią substancje odżywcze z jaja; osobniki młodociane opuszczają osłonki jajowe jeszcze w drogach rodnych samicy, stąd złudzenie żyworodności; zjawisko wystepujące u niektórych owadów, ryb, salamander, jaszczurek i żmij

żyworodność
rozpocznij naukę
rozwój zarodkowy odbywa się w drogach rodnych samicy; zarodki czerpią substancje odżywcze kosztem matki, zjawisko występuje u zwierząt łożyskowych, jamrajów, niekórych jaszczurek z rodziny scynków, niektórych salamander i części rekinów

organizmy które podczas rozwoju płodowego wytwarzają błony płodowe (owodnię, omocznię, kosmówkę)

rozwój osobniczy, cykl przemian od powstania zygoty do naturalnej śmierci osobnika

czynniki wpływające na kiełkowanie
rozpocznij naukę
światło, temperatura, uwodnienie, rozkład inhibitorów

rośliny monokarpiczne
rozpocznij naukę
rośliny kwitnące tylko raz, po wytworzeniu kwiatu i owoców giną

rośliny polikarpiczne
rozpocznij naukę
rośliny kwitnące i owocujące wielokrotnie, są to byliny, krzewy, drzewa

reakcja rośliny na czas trwania i periodyczne następstwa okresów światła i ciemności; są to przystosowania się roślin do pór roku

układ rozrodczy żeński człowieka
rozpocznij naukę
jajniki, jajowody, macica, pochwa, zewnętrzne narządy płciowe

układ rozrodczy męski człowieka
rozpocznij naukę
jądra, najądrza, pęcherzyki nasienne, przewód wytryskowy, gruczoł krokowy, gruczoły opuszkowo-cewkowe, pracie, moszna, cewka moczowa

speramtogeneza
rozpocznij naukę
proces powstawania plemników w jąrdach

proces tworzenia komórek jajowych w jajnikach

budowa plemnika
rozpocznij naukę
główka, wstawka, witka


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.