Układ nerwowy i hormonalny, zmysły

 0    117 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
receptory
rozpocznij naukę
to komórki i grupy komórek czuciowych (zmysłowych), a także nagie zakończenia aferentnych włókien nerwowych, zdolne do odbierania bodżców płynących ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego.
rodzaje receptorów
rozpocznij naukę
mechanoreceptory, fotoreceptory, termoreceptory, chemoreceptory, nocyreceptory
rodzaje receptorów ze względu na pochodzenie bodżca
rozpocznij naukę
eksteroreceptory, telereceptory, kontaktoreceptory, interoreceptory, proprioreceptory, wisceroreceptory, angireceptory
mechanoreceptory
rozpocznij naukę
wrażliwe na odkształcenia tkanek, receptory dotyku, ucisku, rozciągania czy wibracji.
fotoreceptory
rozpocznij naukę
wrażliwe na fotony światła widzialnego; pręciki i czopki
termoreceptory
rozpocznij naukę
wrażliwe na energię cieplną, receptory zimna (kolby końcowe Krausego), receptory ciepła (ciała zmysłowe Ruffiniego)
chemoreceptory
rozpocznij naukę
wrażliwe na substancje chemiczne w powietrzu, wodzie i płynach ciała. (Receptory smaku i węchu)
nocyreceptory
rozpocznij naukę
reagują niespecyficznie na silne bodżce uszkadzające tkanki (np. mechaniczne temperatura powyżej 45 stopni)
eksteroreceptory
rozpocznij naukę
odbierają bodżce ze środowiska zewnętrznego
interoreceptory
rozpocznij naukę
odbierają bodżce ze środowiska wewnętrznego
telereceptory
rozpocznij naukę
odbierają bodżce ze żródeł odległych np. narządy wzroku, słuchu, węchu
proprioreceptory
rozpocznij naukę
informują o napięciu mięśni, ścięgien i torebek stawowych.
kontaktoreceptory
rozpocznij naukę
odbierają bodżce działające bezpośrednio, np. ciałka dotykowe, receptory ucisku czy smaku.
wisceroreceptory
rozpocznij naukę
informują o stanie narządów wewnętrznych np. jelit, płuc
angioreceptory
rozpocznij naukę
informują o stanie środowiska w naczyniach.
narządy zmysłu
rozpocznij naukę
receptory i towarzyszące im komórki pomocnicze stanowiące aparat pomocniczy, ułatwiający percepcję bodżca. Wyróżnia się zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu i równowagi.
tkanki budujące oko
rozpocznij naukę
rogówka, twardówka, naczyniówka, siatkówka, plamka żółta, plamka ślepa, tęczówka, komora przednia oka, soczewka, ciałko rzęskowe, ciało szkliste, nerw wzrokowy.
akomodacja oka
rozpocznij naukę
nastawność, widzenie bliska i daleka.
adaptacja
rozpocznij naukę
wrażliwość oka na światło np. w ciemności wzrasta.
rodopsyna
rozpocznij naukę
purpura wzrokowa, znajduje się w zewnętrznych częściach komórek wrażliwych na światło.
trans -RETINEN
rozpocznij naukę
wywołuje impuls elektryczny w błonie komórkowej receptora, który przesyłany jest nerwem wzrokowym do ośrodków wzroku w kresomózgowiu.
pręciki
rozpocznij naukę
komórki światłoczułe które ulegaja pobudzeniu już przy niewielkiej ilość światła, dlatego umożliwiają widzenie o zmierzchu, są niezdolne do rozróżniania kolorów.
czopki
rozpocznij naukę
komórki umożliwiające widzenie ostre i barwne, ale tylko w ostrym świetle.
krótkowzroczność
rozpocznij naukę
zbyt długa gałka oczna lub zbyt wypukła soczewka, nadmierne załamywanie światła w oku - złe widzenie odległych przedmiotów.
dalekowzroczność
rozpocznij naukę
zbyt krótka gałka oczna lub zbyt płaska soczewka - złe widzenie przedmiotów bliskich.
dalekowzroczność starcza
rozpocznij naukę
mało elestyczna soczewka - złe widzenie przedmiotów bliskich.
astygmatyzm
rozpocznij naukę
niezborność oka, nierównomierna krzywizna soczewki lub rogówki oka - niewyrażnie widzenie i zniekształcone obrazy
kurza ślepota
rozpocznij naukę
niedobór witaminy A, może towarzyszyć żółtaczce, krótkowzroczności - utrudnia przystosowanie się do widzenia o zmierzchu.
daltonizm
rozpocznij naukę
wada dziedziczna, objawia się ślepotą na barwy, najczęściej czerwoną i zieloną.
zez
rozpocznij naukę
niesynchroniczna praca mięsni oka, zakłóca widzenie obuoczne.
zaćma
rozpocznij naukę
katarakta, zmętnienie soczewki na skutek starzenia się lub cukrzycy, urazów mechanicznych, działania promieni rentgenowskich. Obraz staje się nieostry, widzenie jak przez mgłę.
jaskra
rozpocznij naukę
wzrost ciśnienia wewnątrzocznego, zaburzenia krążenia krwi w oku, co prowadzi do uszkodzenia siatkówki oraz nerwu wzrokowego - okresowe zamazywanie się obrazu, kolorowe pierścienie wokół żródeł światła, bóle głowy, zawężenie pola widzenia; prowadzi do ślepoty.
ucho zewnętrzne człowieka
rozpocznij naukę
małżowina uszna, przewód słuchowy zewnętrzny, błona bębenkowa.
ucho środkowe człowieka
rozpocznij naukę
jama ucha środkowego, kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko i strzemiączko, trąbka słuchowa.
ucho wewnętrzne
rozpocznij naukę
błona okienka owalnego, kanały półkoliste zakończone bańkami, przedsionek, ślimak, nerw rónoważno-słuchowy.
neuron
rozpocznij naukę
podstawowa jednostka budująca tkankę nerwową.
pompa sodowo-potasowa
rozpocznij naukę
system białek, który dzięki energii z ATP przenosi jony sodu i potasu przez błonę przywracając polarność błony.
potencjał spoczynkowy
rozpocznij naukę
wyściowy stan błony neuronu, błona jest polarna (ładunki dodatnie i ujemne po dwóch stronach błony)
bodziec progowy
rozpocznij naukę
podziec o odpowiedniej energii wywołujący wyładowanie - depolaryzację błony.
potencjał czynnościowy
rozpocznij naukę
różnica potencjału elektrycznego po obu stronach błony zmienia się wówczas z -70mV + 40mV.
fala depolaryzacyjna
rozpocznij naukę
lokalna depolaryzacja przemiszczająca się wzdłuż błony - efekt domina.
refrakcja bezwzględna
rozpocznij naukę
niezdolność do przyjęcia kolejnego bodżca bez względu na jego siłę.
refrakcja względna
rozpocznij naukę
faza po częściowym przywróceniu przez pompę sodowo-potasowej stanu polaryzacji, neuron jest w stanie przyjąć jedynie dostatecznie silny bodziec.
synapsa
rozpocznij naukę
połączenie neuronów miedzy sobą, neuronów z innymi narządami.
rodzaje synaps
rozpocznij naukę
chemiczne, elektryczne, nerwowo-nerwowe, nerwowo-gruczołowe, nerwowo-mięśniowe.
części układu nerwowego człowieka
rozpocznij naukę
centralny układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy), obwodowy układ nerwowy.
części układu obwodowego
rozpocznij naukę
somatyczny, autonomiczny (współczulny i przywspółczulny)
twardówka
rozpocznij naukę
opona mózgowa twarda, najbardziej zewnętrzna błona.
pajęczynówka
rozpocznij naukę
opna mózgowa, środkowa od której odchodzą włókna łącznotkankowe do pozostałych opon.
naczyniówka
rozpocznij naukę
opona mózgowa miękka, wewnętrzna unaczyniona błona, pełni funkcje odżywcze.
części mózgu
rozpocznij naukę
kresomózgowie, mędzymózgowie, śródmózgowie, móżdżek, tyłomózgowie,
płaty kresomózgowia
rozpocznij naukę
czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny.
praksje
rozpocznij naukę
pola mózgowe odpowiedzialne na kierowanie konkretnymi czynnościami zamierzonymi.
gnozje
rozpocznij naukę
pola mózgowe odpowiedzialne za rozpoznawanie i ocenę przedmiotów i zjawisk.
łuk odruchowy
rozpocznij naukę
podstawowa jednostka czynnościowa układu nerwowego, stanowiąca drogę impulsu nerwowego od receptora do efektora.
łuk monosynaptyczny
rozpocznij naukę
monosynaptyczny, dwuneuronowy - występuje tylko neuron czuciowy i ruchowy - odruch kolanowy.
łuk bisynaptyczny
rozpocznij naukę
trójneuronowy- występują trzy neurony (dwie synapsy) - czuciowy, kojarzeniowy i ruchowy.
łuk polisynaptyczny
rozpocznij naukę
wieloneuronowy - obok neuronu czuciowego i ruchowego uczestniczy w odruchu wiele neuronów pośredniczących (odruchy rdzeniowe i mózgowe, np. wydzielanie śliny na widok cytryny)
odruchy bezwarunkowe
rozpocznij naukę
wrodzone, to odruchy stereotypowe, automatyczne, niewygasające, stanowią genetycznie uwarunkowana reakcję obronną organizmu na dany bodziec (np. odruch wykrztuśny)
odruchy warunkowe
rozpocznij naukę
nabyte, jest to odruch wyuczony, powstały w wyniku treningu i mający tendencję do wygasania przy braku wzmacniania.
pierwszy układ sygnalizacyjny
rozpocznij naukę
zdolność reagowania na przedmioty i zjawiska namacalne mające miejsce w czasie rzeczywistym. Zdolność tę wykazują zwierzęta jak i ludzie. Przykładem jest schronienie się przed deszczem.
drugi układ sygnalizacyjny
rozpocznij naukę
zdolność reagowania na zaistnienie sygnałów abstrakcyjnych stanowiące jedynie symbole przedmiotów i zjawisk. Zdolność tę wykazują tylko ludzie. Przykładem jest czytanie i rozumienie pismna.
stres
rozpocznij naukę
reakcja mobilizacji organizmu na zaistnienie niekorzystnych czynników dla organizmu (stresorów). Przejawia się on w fazach: mobilizacji, fazie krytycznej, fazie destrukcji.
sen
rozpocznij naukę
odwracalny stan nieświadmości o zmiennej aktywności kory mózgowej. Za jego rytmikę odpowiada podwzgórze.
hormony
rozpocznij naukę
cząsteczki organiczne, które w organizmie regulują i koordynują czynności narządów i tkanek, przyczyniając się do utrzymania homeostazy w całym organizmie.
gruczoł dokrewny
rozpocznij naukę
gruczoł zbudowany z komórek wydzielniczych, nie posiada przewodów wyprowadzających, produkuje hormony - np. tarczyca.
gruczoł mieszany
rozpocznij naukę
zbudowany z tkanki wydzielniczej, posiada przewody wyprowadzające. Oprócz hormonów produkują enzymy trawienne np. trzustka.
podział hormonów
rozpocznij naukę
gruczołowe, tkankowe, neurohormony, mediatory lokalne.
hormony pod względem budowy
rozpocznij naukę
pochodne aminokwasów, peptydowe, glikoproteinowe, sterydowe,
hormony podwzgórza
rozpocznij naukę
wazopresyna, oksytocyna, hormony uwalniające dla hormonów tropowych)
hormony przysadki mózgowej
rozpocznij naukę
somatotropina, hormony tropowe (tyreotropina, adrenokortykotropina, folikulotropina) hormon luteinizujący, prolaktyna.
hormony szyszynki
rozpocznij naukę
melatonina.
hormony tarczycy
rozpocznij naukę
tyroksyna, trijodotyronina, kalcytonina.
hormony przytarczyc
rozpocznij naukę
parathormon
hormony grasicy
rozpocznij naukę
tymozyna, tymulina
hormony trzustki
rozpocznij naukę
glukagon, insulina.
hormony nadnerczy
rozpocznij naukę
glukokortykoidy, mineralokortykoidy, adrenalina.
hormony jąder
rozpocznij naukę
testosteron.
hormony jajników
rozpocznij naukę
androgeny przekształcone w estradiol, estradiol, progesteron, różne peptydy parakrynowe.
hormony łożyska
rozpocznij naukę
estrogeny, progesteron, gonadotropina kosmówkowa, somatotropina kosmówkowa, relaksyna.
somatotropina
rozpocznij naukę
hormon wzrostu, pobudzenie wzrostu u dzieci i młodzieży, wzmaganie rozkładu tłuszczy, stymulowanie wątroby aby produkowała czynniki insulinopodobne.
teyrotropina
rozpocznij naukę
pobudza do działania tarczycę.
adrenokortykotropina
rozpocznij naukę
pobudza działanie nadnerczy
folikulotropina
rozpocznij naukę
pobudza działanie gonad
hormon luteinizujący
rozpocznij naukę
pobudza produkcję hormonów płciowych
prolaktyna
rozpocznij naukę
pobudza produkcję mleka po porodzie, hamuje owulację po porodzie i podczas karmienia.
melatonina
rozpocznij naukę
reguluje dobową aktywność (rytm snu) oraz sezonową aktywność, reguluje sezonowymi rytmami biologicznymi.
tyroksyna
rozpocznij naukę
wzrost tempa metabolizmu.
kalcytonina
rozpocznij naukę
reguluje gospodarką wapniową (obniża poziom kationów wapniowych - odkładanie go w kościach)
parathormon
rozpocznij naukę
reguluje gospodarką wapniową (podwyższa stężenie kationów wapnia w krwi - wycofuje wapń z kości, wpływa na wzrost wchłaniania wapnia z jelita)
tymozyna, tymulina
rozpocznij naukę
wpływają na wzrost poziomu odporności organizmu.
glukagon
rozpocznij naukę
podwyższenie poziomu cukru we krwi - rozkład glikogenu w wątrobie.
insulina
rozpocznij naukę
obniżenie poziomu cukru we krwi - synteza glikogenu z glukozy w wątrobie.
glukokortykoidy
rozpocznij naukę
regulacja metabolizmu związków organicznych, hamowanie czynności układu odpornościowego.
mienralokortykoidy
rozpocznij naukę
regulowanie gospodarki sodem oraz oraz gospodarki wodnej.
adrenalina
rozpocznij naukę
podwyższenie ciśnienia krwi, tempa metabolizmu, stężenia cukru we krwi, hormon stresu.
testosteron
rozpocznij naukę
silne działanie anaboliczne, synteza białek i masy kości, mięśni, wzmożenie erytropoezy, rozwój narządów rozrodczych, popęd płciowy, regulacja czynności komórek najądrza, wpływ na proces dojrzewania i ruchliwość plemników.
androgeny
rozpocznij naukę
regulacja cyklu owulacyjnego, rozwój II-rzędowych cech płciowych, popęd płciowy, intensywne wydzielanie progesteronu podczas ciąży.
fitohormony
rozpocznij naukę
związki chemiczne o charakterze regulatorów wzrostu i rozwoju (aktywatory - auksyny, cytokininy, gibereliny; inhibitory - etylen, kwas abscysynowy)
auksyny
rozpocznij naukę
powstają w merystemach wierzchołkowych pędu i młodych liściach, stymulują wzrost wydłużeniowy komórek i podziały komórkowe, tworzenie korzeni, rozwój owoców partenokarpicznych.
cytkininy
rozpocznij naukę
powstają w korzeniu, stymulują podziały komórkowe, pobudzają wzrost objętościowy komórek, indukują wzrost i różnicowanie się pędów bocznych, pobudzają kiełkowanie nasion, pomagają przy organogenezie, opóżniają starzenie się tkanek.
gibereliny
rozpocznij naukę
największe ich stężenie występuje w rozwijających się nasionach, owocach oraz rosnących wierzchołkach pędu i korzenia, stymulują wzrost międzywężli, stymulują kwitnienie, przerywają stan głębokiego spoczynku.
etylen
rozpocznij naukę
hormon gazowy, przyspiesza procesy dojrzewania, przyspiesza starzenie się komórek, stymuluje tworzenie się tkanki odcinającej liście, przyspiesza dojrzewanie owoców.
fototropizm
rozpocznij naukę
reakcja ruchowa na światło, ruch wzrostowy korzenia i łodygi.
geotropizm
rozpocznij naukę
reakcja ruchowa na siły grawitacji, jest to reakcja wzrostowa.
chemotropizm
rozpocznij naukę
reakcja ruchowa wywołana przez substancje chemiczne. Może być dodatni lub ujemny. Ruchy te mają charakter wzrosotwy.
tigmotropizm
rozpocznij naukę
reakcja wzrosotowa wywołana bodżcami mechanicznymi np. dotykiem. Szczególnie wrażliwe są wąsy czepne.
termotropizm
rozpocznij naukę
zranione części roślin mogą reagować zahamowanie wzrostu po stronie zranionej, a potem wzrostem tkanki przyrannej (traumatotropizm).
sejsmonastia
rozpocznij naukę
reakcja ruchowa na bodżce mechaniczne, są wywołane nagłą zmianą turgoru komórek lub zmianami ich objętości. Przykład reakcja mimozy na dotyk.
chemonastia
rozpocznij naukę
reakcja ruchowa wywołana bodżcami chemicznymi. Należą tutaj ruchy aparatów szparkowych wywołane zmianami stężenia dwutlenku węgla i tlenu. Obserwowana jest także u roślin owadożernych.
fotonastia
rozpocznij naukę
ruchy liści, kwiatów i aparatów szparkowych wywołane zmianą intensywności oświetlenia np. otwieranie kwiatów rano i zamykanie ich wieczorem.
termonastia
rozpocznij naukę
ruchy wywołane zmianami temperatur - otwieranie i zamykanie kwiatów pod wpływem temperatury.
fototaksja
rozpocznij naukę
ruch komórek, organizmów nieukorzenionych, np. ruch chloroplastów w komórkach w kierunku światła.
chemotaksja
rozpocznij naukę
termin ten może dotyczyć komórek rozrodczych, które dzięki substancjom czynnym chemotaktycznie odnajdują partnerów.
ruchy nutacyjne
rozpocznij naukę
ruchy szukające, są to ruchy kołowe lub wahadłowe wykonywane przez młode pędy i liście.
nyktonastie
rozpocznij naukę
ruchy senne. Są to cylkiczne ruchy, zwykle dobowe ruchy autonomiczne, mniej lub bardziej uzależnione od czynników zewnętrznych takich jak światło lub temperatura. Ruchy te wywołane zmianami turgoru są odwracalne.
ruchy kohezyjne
rozpocznij naukę
wywołane są siłami kohezyjnymi wody. Ruch może być powodowany odwadnianiem komórek. Otwierają zarodnie mchów i innych roślin zarodnikowych, a także worki pyłkowe roślin nasiennych.

Komentarze:

kajetka napisał: 2011-04-08 20:21:08
Naprawdę się przydało, ale tekst jest ucięty i z niektórych zdań ciężko jest cokolwiek zrozumieć
:)

Ania napisał: 2011-05-29 18:24:13
SUPER .! dziekuje .

Jagoda napisał: 2011-06-05 10:45:39
krótko i na temat! dobre :)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.