Komórka zwierzęca i kwasy nukleinowe

 0    26 fiszek    marrchew
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest komórka?
rozpocznij naukę
Podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu.
Podaj przykłady organizmów jednokomórkowych.
rozpocznij naukę
Bakterie, pierwotniaki, niektóre glony.
Jak zbudowane są organizmy wielokomórkowe?
rozpocznij naukę
Komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy, narządy tworzą układy narządów, układy narządów tworzą organizm.
Wymień składniki martwych komórek.
rozpocznij naukę
Ściana komórkowa, sok komórkowy w wodniczkach (wakuola).
Wymień kolejne etapy oddychania wewnątrzkomórkowego.
rozpocznij naukę
Glikoliza, cykl Krebsa, utlenianie końcowe.
Wymień składniki żywych komórek.
rozpocznij naukę
Błona komórkowa, cytoplazma, mitochondria, plastydy.
Czym są kwasy nukleinowe?
rozpocznij naukę
Związki wielkocząsteczkowe występujące we wszystkich komórkach i wirusach, odgrywające zasadniczą rolę w przekazywaniu cech dziedzicznych i kierowaniu syntezą białek.
Z czego zbudowane są łańcuchy cząsteczek kwasów nukleinowych?
rozpocznij naukę
Z elementów zwanych nukleotydami, czyli z kwasu ortofosforowego (V), cukru oraz innych związków.
Czym są lizosomy i co jest ich zadaniem?
rozpocznij naukę
Organella komórki eukariotycznej, o kształcie kulistym, otoczone pojedynczą błoną cytoplazmatyczną. Ich zadaniem jest strawienie (rozłożenie) substancji wielocząsteczkowych na składniki prostsze, wykorzystywane następnie przez komórkę.
Jaką rolę pełni jądro komórki?
rozpocznij naukę
Kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi komórki, zawiera materiał genetyczny, pełni nadrzędną rolę w procesie rozmnażania.
Czym jest siateczka śródplazmatyczna?
rozpocznij naukę
Systemem kanalików i pęcherzyków oddzielonych od cytoplazmy błoną.
Gdzie zachodzi cykl Krebsa?
rozpocznij naukę
W mitochondriach.
Czym jest cykl Krebsa?
rozpocznij naukę
To końcowa droga spalania metabolitów powstałych z rozkładu cukrów, tłuszczów i białek.
Gdzie zachodzi utlenianie końcowe i co jest jego produktem?
rozpocznij naukę
Zachodzi w grzebieniach z udziałem tlenu cząsteczkowego. Końcowym produktem jest woda.
Opisz, gdzie zachodzi i na czym polega glikoliza.
rozpocznij naukę
Zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy (w reakcji nie występuje tlen).
Opisz błonę komórkową.
rozpocznij naukę
Jest tłuszczowo-białkowa, przepuszczalna, pełni funkcje ochronne.
Opisz skład, występowanie i rolę kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w organizmie.
rozpocznij naukę
Zawiera cukier D-dezoksyrybozę, a jako zasady - tyminę, cytozynę, adeninę i guaninę. Występuje w chromosomach, chloroplastach i mitochondriach. Jego rolą jest przekazywanie informacji genetycznej w postaci kodu genetycznego.
Opisz skład, występowanie i rolę kwasu rybonukleinowego (RNA) w organizmie.
rozpocznij naukę
Zawiera cukier D-rybozę i jako zasady - uracyl, cytozynę, adeninę i guaninę. Występuje w cytoplazmie, rybosomach i jąderku. Jego rolą jest kierowanie syntesą białek.
Z czego składa się cząsteczka RNA i jak jest syntezowana?
rozpocznij naukę
Z pojedynczego łańcucha polinukleotydowego. Syntezowana jest z wykorzystaniem komplementarności zasad, na bazie jednej z nici dwuniciowego DNA (tzw. transkrypcja).
Wymień typy RNA, scharakteryzuj w jednym zdaniu.
rozpocznij naukę
Rybosomowy (rRNA) - występuje w rybosomach, stanowi ok. 80% całego RNA komórki. Matrycowy (mRNA) - pełni funkcje wzoru dla biosyntezy białek. Transferowy (tRNA) - pełni rolę przenośnika aminokwasów w syntezie białek.
Jak nazywają się komórki, w których nie ma jądra?
rozpocznij naukę
Komórki prokariotyczne.
Jak nazywają się komórki, w których występuje jądro?
rozpocznij naukę
Komórki eukariotyczne.
Gdzie znajduje się jądro komórki?
rozpocznij naukę
W cytoplazmie.
Jak wygląda i jaką rolę pełni Aparat Golgiego?
rozpocznij naukę
Ma postać stosu przylegających do siebie, spłaszczonych pęcherzyków. Każdy z nich przechowuje i modyfikuje białka wytworzone w siateczce śródplazmatycznej.
Co dzieje się w mitochondriach?
rozpocznij naukę
Odbywa się w nich oddychanie komórkowe, wytwarzanie oraz przekształcanie energii.
Czym jest cytoplazma?
rozpocznij naukę
To złożona substancja zawierająca składniki płynne i stałe struktury; wypełnia wnętrze komórki.

Budowa komórki zwierzęcej

Komórka zwierzęca jest to podstawowa jednostka strukturalna organizmów zwierzęcych. Komórka zwierzęca w zależności od swojego położenia i funkcji ma określony kształt i kolor. Większość komórek zbudowanych jest z cienkiej błony i wielu małych części wewnętrznych, czyli organelli. Wszystkie żywe organizmy w komórce to protoplasty. Można do nich zaliczyć m.in.: jądro komórki, błonę komórkową oraz inne składniki pełniące ważne role. Zachęcamy do nauki do dalszej nauki biologii poprzez lekcje: gąbki: cechy i ciekawostki oraz organizacja układu nerwowego. Na rozluźnienie polecamy: Harry Potter i kamień filozoficzny.

Nowoczesny sposób nauki

Nasz sposób nauki to połączenie tradycyjnych fiszek i innowacyjnego podejścia do nauki z wykorzystaniem nowych technologii. Dzięki temu możesz uczyć się za pomocą wszystkich zmysłów i zapamiętywać jeszcze szybciej. Kolorowe grafiki, nagrania mp3, a także różne tryby nauki, sprawiają, że staje się ona wciągająca. Nauka nawet skomplikowanych zagadnień i wyrażeń takich jak budowa komórki, czy kwasy nukleinowe mogą przestać być przykrym obowiązkiem. Z naszym system nauki z pewnością na zawsze zapamiętasz, czym są lizosomy i cykl Krebsa.

Dołącz do Fiszkoteki!

W Fiszkotece dajemy Ci dostęp do ogromnej bazy kursów językowych i lekcji z różnorodnej tematyki. Oprócz tego możesz tworzyć swoje własne lekcje na dowolny, wybrany przez Ciebie temat. Jeżeli chcesz, podziel się swoją lekcją ze znajomymi i innymi użytkownikami Fiszkoteki. Skorzystaj z przykładowej lekcji i zobacz, jak działa nasza platforma!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.