Układ kostny człowieka

5  1    48 fiszek    Ismena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Materiał budulcowy szkieletu człowieka
rozpocznij naukę
Tkanka kostna i w mniejszym stopniu chrzęstna.
Podział kości ze względu na budowę
rozpocznij naukę
kości długie, kości płaskie, kości krótkie, kości różnokształtne,
Przykłady kości długich
rozpocznij naukę
kość ramienna, łokciowa, promieniowa, udowa, piszczelowa, strzałkowa
Przykłady kości płaskich
rozpocznij naukę
kości sklepienia mózgoczaszki i łopatka
Przykład kości krótkich
rozpocznij naukę
liczne kości nadgarstka i stępu
Przykład kości różnokształtnych
rozpocznij naukę
żuchwa, kości podniebienia i kręgi
Połączenia ścisłe
rozpocznij naukę
występuje tam gdzie zachodzi potrzeba wzmocnienia większego fragmentu szkieletu, cechuje je mała ruchliwość a często jej brak.
Staw
rozpocznij naukę
połączenie ruchowe, występuje tam gdzie elementy szkieletu powinny zmieniać położenia względem siebie
Powierzchnia stawowa
rozpocznij naukę
stawy pokryte są odporną na ścieranie chrząstką szklistą
Jama stawowa
rozpocznij naukę
Przestrzeń między kośćmi, wypełniona płynem biologicznym zmniejszającym tarcie czyli mazią stawową
Torebka stawowa
rozpocznij naukę
zapobiega wydostawaniu się mazi stawowej, wnikaniu zanieczyszczeń oraz nadmiernemu rozsuwaniu kości
Staw wieloosiowy
rozpocznij naukę
pozwala na wykonywanie ruchów we wszystkich płaszczyznach
Przykład stawu wieloosiowego
rozpocznij naukę
kuliście uformowany staw barkowy i biodrowy
Staw dwuosiowy
rozpocznij naukę
pozwala na ruchy w dwóch płaszczyznach
Przykład stawu dwuosiowego
rozpocznij naukę
siodełkowo uformowany staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka
Staw jednoosiowy
rozpocznij naukę
umożliwia ruch tylko w jednej płaszczyźnie
Przykład stawu jednoosiowego
rozpocznij naukę
zawiasowy staw ramienno-łokciowy
Szkielet osiowy
rozpocznij naukę
czaszka, kręgosłup, żebra, ostek
Szkielet kończyny górnej
rozpocznij naukę
obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców
Szkielet kończyny dolnej
rozpocznij naukę
kość miedniczna, kość udowa, kość piszczelowa, kość strzałkowa, kości stępu, kości śródstopia, kości palców,
Mózgoczaszka
rozpocznij naukę
kość czołowa, kość ciemieniowa, kość klinowa, kość skroniowa, kość potyliczna
Funkcja mózgoczaszki
rozpocznij naukę
Ochrona mózgowia
Kość czołowa
rozpocznij naukę
współtworzy oczodoły
Kości skroniowe
rozpocznij naukę
znajdują się w nich najważniejsze elementy narządu słuchu i równowagi
Kość potyliczna
rozpocznij naukę
Łączy jamę mózgoczaszki z kanałem kręgowym kręgosłupa
Żuchwa
rozpocznij naukę
jedyny ruchomy element czaszki, wyróżnia się masywny trzon i gałęzie żuchwy których końce współtworzą z kośćmi skroniowymi mocny staw skroniowo-żuchwowy
Ilość kręgów w kręgosłupie człowieka
rozpocznij naukę
33-34
Odcinek szyjny
rozpocznij naukę
zbudowany z 7 kręgów
Odcinek piersiowy
rozpocznij naukę
zbudowany z 12 kręgów
Odcinek lędźwiowy
rozpocznij naukę
zbudowany z 5 kręgów
Odcinek krzyżowy
rozpocznij naukę
zbudowany z 5 kręgów zrośniętych w mocną kość krzyżową
Odcinek guziczny(ogonowy)
rozpocznij naukę
zbudowany z 4-5 kręgów zrośniętych w kość guziczną
Dźwigacz
rozpocznij naukę
pierwszy kręg odcinka szyjnego, umożliwia potakujące ruchy głowy
Obrotnik
rozpocznij naukę
drugi kręg odcinka szyjnego, umożliwia przeczące ruchy głowy
Zadanie kręgosłupa
rozpocznij naukę
podpora ciała i ochrona rdzenia kręgowego
Lordoza
rozpocznij naukę
wygięcie odcinaka szyjnego i lędźwiowego do przodu
Kifoza
rozpocznij naukę
wygięcie odcinka piersiowego i krzyżowego do tyłu
Krążki międzykręgowe
rozpocznij naukę
Występują pomiędzy trzonami kolejnych kręgów, ich zadaniem jest amortyzowanie wstrząsów
Kanał kręgowy
rozpocznij naukę
Przestrzeń między trzonami a łukami kręgowymi kolejnych kręgów otaczających rdzeń kręgowy
Klatkę piersiową tworzą
rozpocznij naukę
12 kręgów piersiowych kręgosłupa, 12 żeber i mostek
Funkcja klatki piersiowej
rozpocznij naukę
Ochrona płuc i serca, wykonywanie wdechów i wydechów
Żebra prawdziwe
rozpocznij naukę
pierwsze siedem par żeber zrośniętych bezpośrednio z mostkiem
Żebra rzekome
rozpocznij naukę
Żebra zrośnięte z chrząstkami żeber prawdziwych
Żebra wolne
rozpocznij naukę
niezrośnięte z mostkiem
Kość miedniczna
rozpocznij naukę
tworzą je kości biodrowa, kulszowa, łonowa
Przykład stawu którego działanie opiera się na współpracy mięśni antagonistów
rozpocznij naukę
staw zawiasowy
Miejsce występowania szwu
rozpocznij naukę
kości stałe i czaszka
Miejsce występowania stawu panewkowego
rozpocznij naukę
kość udowa i biodrowa kość ramienna i łokciowa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.