Układ kostny człowieka

Budowa kości, połączenia w szkielecie, szkielet człowieka, czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa, kończyny górne, kończyny dolne,

 0    48 fiszek    Ismena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Materiał budulcowy szkieletu człowieka
rozpocznij naukę
Tkanka kostna i w mniejszym stopniu chrzęstna.

Podział kości ze względu na budowę
rozpocznij naukę
kości długie, kości płaskie, kości krótkie, kości różnokształtne,

Przykłady kości długich
rozpocznij naukę
kość ramienna, łokciowa, promieniowa, udowa, piszczelowa, strzałkowa

Przykłady kości płaskich
rozpocznij naukę
kości sklepienia mózgoczaszki i łopatka

Przykład kości krótkich
rozpocznij naukę
liczne kości nadgarstka i stępu

Przykład kości różnokształtnych
rozpocznij naukę
żuchwa, kości podniebienia i kręgi

Połączenia ścisłe
rozpocznij naukę
występuje tam gdzie zachodzi potrzeba wzmocnienia większego fragmentu szkieletu, cechuje je mała ruchliwość a często jej brak.

połączenie ruchowe, występuje tam gdzie elementy szkieletu powinny zmieniać położenia względem siebie

Powierzchnia stawowa
rozpocznij naukę
stawy pokryte są odporną na ścieranie chrząstką szklistą

Jama stawowa
rozpocznij naukę
Przestrzeń między kośćmi, wypełniona płynem biologicznym zmniejszającym tarcie czyli mazią stawową

Torebka stawowa
rozpocznij naukę
zapobiega wydostawaniu się mazi stawowej, wnikaniu zanieczyszczeń oraz nadmiernemu rozsuwaniu kości

Staw wieloosiowy
rozpocznij naukę
pozwala na wykonywanie ruchów we wszystkich płaszczyznach

Przykład stawu wieloosiowego
rozpocznij naukę
kuliście uformowany staw barkowy i biodrowy

Staw dwuosiowy
rozpocznij naukę
pozwala na ruchy w dwóch płaszczyznach

Przykład stawu dwuosiowego
rozpocznij naukę
siodełkowo uformowany staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka

Staw jednoosiowy
rozpocznij naukę
umożliwia ruch tylko w jednej płaszczyźnie

Przykład stawu jednoosiowego
rozpocznij naukę
zawiasowy staw ramienno-łokciowy

Szkielet osiowy
rozpocznij naukę
czaszka, kręgosłup, żebra, ostek

Szkielet kończyny górnej
rozpocznij naukę
obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców

Szkielet kończyny dolnej
rozpocznij naukę
kość miedniczna, kość udowa, kość piszczelowa, kość strzałkowa, kości stępu, kości śródstopia, kości palców,

Mózgoczaszka
rozpocznij naukę
kość czołowa, kość ciemieniowa, kość klinowa, kość skroniowa, kość potyliczna

Funkcja mózgoczaszki
rozpocznij naukę
Ochrona mózgowia

Kość czołowa
rozpocznij naukę
współtworzy oczodoły

Kości skroniowe
rozpocznij naukę
znajdują się w nich najważniejsze elementy narządu słuchu i równowagi

Kość potyliczna
rozpocznij naukę
Łączy jamę mózgoczaszki z kanałem kręgowym kręgosłupa

jedyny ruchomy element czaszki, wyróżnia się masywny trzon i gałęzie żuchwy których końce współtworzą z kośćmi skroniowymi mocny staw skroniowo-żuchwowy

Ilość kręgów w kręgosłupie człowieka
rozpocznij naukę
33-34

Odcinek szyjny
rozpocznij naukę
zbudowany z 7 kręgów

Odcinek piersiowy
rozpocznij naukę
zbudowany z 12 kręgów

Odcinek lędźwiowy
rozpocznij naukę
zbudowany z 5 kręgów

Odcinek krzyżowy
rozpocznij naukę
zbudowany z 5 kręgów zrośniętych w mocną kość krzyżową

Odcinek guziczny(ogonowy)
rozpocznij naukę
zbudowany z 4-5 kręgów zrośniętych w kość guziczną

pierwszy kręg odcinka szyjnego, umożliwia potakujące ruchy głowy

drugi kręg odcinka szyjnego, umożliwia przeczące ruchy głowy

Zadanie kręgosłupa
rozpocznij naukę
podpora ciała i ochrona rdzenia kręgowego

wygięcie odcinaka szyjnego i lędźwiowego do przodu

wygięcie odcinka piersiowego i krzyżowego do tyłu

Krążki międzykręgowe
rozpocznij naukę
Występują pomiędzy trzonami kolejnych kręgów, ich zadaniem jest amortyzowanie wstrząsów

Kanał kręgowy
rozpocznij naukę
Przestrzeń między trzonami a łukami kręgowymi kolejnych kręgów otaczających rdzeń kręgowy

Klatkę piersiową tworzą
rozpocznij naukę
12 kręgów piersiowych kręgosłupa, 12 żeber i mostek

Funkcja klatki piersiowej
rozpocznij naukę
Ochrona płuc i serca, wykonywanie wdechów i wydechów

Żebra prawdziwe
rozpocznij naukę
pierwsze siedem par żeber zrośniętych bezpośrednio z mostkiem

Żebra rzekome
rozpocznij naukę
Żebra zrośnięte z chrząstkami żeber prawdziwych

Żebra wolne
rozpocznij naukę
niezrośnięte z mostkiem

Kość miedniczna
rozpocznij naukę
tworzą je kości biodrowa, kulszowa, łonowa

Przykład stawu którego działanie opiera się na współpracy mięśni antagonistów
rozpocznij naukę
staw zawiasowy

Miejsce występowania szwu
rozpocznij naukę
kości stałe i czaszka

Miejsce występowania stawu panewkowego
rozpocznij naukę
kość udowa i biodrowa kość ramienna i łokciowa


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.