Genetyka behawioralna 2

 0    49 fiszek    JAGODKAOLE
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Po kim dziedziczymy instynkt macierzyński
rozpocznij naukę
po ojcu (nie jestem pewna, ale ekspresja genów ojcowskich wpływa na układ limbiczny, więc w sumie może być)

Penetracja genu
rozpocznij naukę
miara populacyjna, częstość z jaką u danych osobników manifestuje się fenotypowo jakaś cecha, (np. 0,5 gdy występuje u co drugiej osoby)

Co to jest gen?
rozpocznij naukę
funkcjonalna jednostka dziedziczenia z chemicznego punktu widzenia, liniowy odc. cząstki DNA, gen zlokalizowany na chromosomie ma 1,5 KB

Co to jest chromosom?
rozpocznij naukę
struktura zawierająca informację genetyczną Eucariota, składająca się z cząsteczki DNA w kompleksie z białkami i RNA

Dziedziczenie to proces...
rozpocznij naukę
dynamiczny

Ile genów u człowieka?
rozpocznij naukę
26-38 tys. (nawet do 50 tys) Różnie wieści głoszą, czytałam ostatnio, że od 27 - 150 tys. u człowieka.

Dominacja niepełna
rozpocznij naukę
1:2:1 gdy fenotyp heterozygoty różni się od fenotypu obu homozygot

Pojęcie 'fitness' definiuje się jako
rozpocznij naukę
s-1

typy selekcji
rozpocznij naukę
stabilizująca, kierunkowa, różnicująca (nie mylić z typami selekcji uwagi;)

dryf genetyczny
rozpocznij naukę
losowe zmiany częstości genów zachodzące na skutek ograniczonej ilości reprodukcyjnej w populacji, w wyniku dryfu zwiększa się różnica między populacjami a zmniejsza w obrębie populacji

heterozygota
rozpocznij naukę
allele jakiegoś gnu u osobnika są różne

allele jakiegoś genu u osobnika są takie same

Liczba alleli w komórkach autosomalnych = 8, ile będzie w płciowych?
rozpocznij naukę
4

choroba ekogenetyczna
rozpocznij naukę
np. fawizm - gen ulega ekspresji, gdy jest obecny pewien element środowiska, (po spożyciu surowego bobu lub zetknięciu się z jego pyłkiem ---> silna anemia)

Przyczyna aneuploidalności
rozpocznij naukę
nondysjunkcja wywołana brakiem podziałów centromeró w czasie mejozy, zaburzenia koniugacji i segregacji chromosomu w mejozie

Średnia odziedziczalność u bliźniąt
rozpocznij naukę
50%

Częstość alleli w pierwszym pokoleniu
rozpocznij naukę
0,5

Wzór na wtórną migrację
rozpocznij naukę
II = H -PH + (1 - H) * P; Wzór częstości wstępowania allelu po migracji: 2π = mp + (1 - m) * p

Czy IQ zależy od pozycji społecznej?
rozpocznij naukę
Tak, podobno początkowo (dzieciństwo) na IQ ma duży wpływ to co robimy a dobra pozycja społeczna daje nam lepsze szanse na ćwiczenie mózgu etc. Ale jak jesteśmy starsi (po 16 r.ż.) to ujawnia się więcej wpływów genetycznych. Więc sama nie wiem

Liczba alleli w komórce autosomalnej = 5, ile wynosi w płciowej?
rozpocznij naukę
5/2

Cechy kodu genetycznego
rozpocznij naukę
trójkowy, niezachodzący, bezprzecinkowy, zdegenerowany, zdeterminowany, uniwersalny

znoszenie efektów fenotypowych mutacji w w wyniku drugiej mutacji (np. ponowna zmiana ramki odczytu) ALE TEŻ znoszenie efektów fenotypowych jednych genów przez inne

Mutacje zmiany sensu
rozpocznij naukę
na skutek: -tranzycji: A <-> G (puryny na puryny) lub -transwersji: (puryny na pirymidyny lub odwrotnie) A <-> C jeden kodon oznaczający aminokwas zmienia się w inny kodon oznaczający inny aminokwas.

proces mogący wystąpić gdy bliźnięta często się widują, np. są razem wychowywane DZT lub MZT

Wzór na komponent dziedziczenia
rozpocznij naukę
G = A + D + I A - addytywny D - dominacyjny I - interaktywny

Tło genetyczne
rozpocznij naukę
odp. z kartki - gdy dwóch osobników ma ten sam gen, moim zdaniem po prostu mówimy tak gdy coś jest zdeterminowane genetycznie, gdy ma znaczącą statystycznie korelacje, ale nie jestem pewna...

Ekspresja i penetracja genu zależą od
rozpocznij naukę
Zależy od tła genetycznego (liczby osób posiadających dany gen w populacji i liczby nie posiadających), warunków środowiskowych (od nich zależy czy jest pełna czy niepełna) np. temperatura, odżywianie, płeć, wiek.

Aberracja chromosomowa
rozpocznij naukę
mutacja chromosomowa polegająca na zmianie w liczebności lub struktury dziedziczonych chromosomów. Zachodzi: a) spontanicznie B) pod wpływem czynników mutagenowych: - prom. UV - prom. jonizujące - wys. temp.

Układ chromosomów 2n + 2 to...
rozpocznij naukę
tetrasomia

Co jest niezbędne do zaistnienia efektu specjacji? (czyli powstania nowych gatunków organizmów)
rozpocznij naukę
Izolacja pól genowych.

Allele wielokrotne
rozpocznij naukę
w danej populacji występują więcej niż dwa allele jednego genu np. grupy krwii (A, B, O, AB) (ale jeden osobnik i tak ma tylko dwa allele danego genu i jedną grupę krwii, po prostu opcji jest więcej)

Następstwa kojarzenia wybiórczego (doboru partnerskiego)
rozpocznij naukę
zwiększenie zmienności genetycznej w populacji

Zjawisko: mężczyzna mieszkający w dolinie przeprowadził się na długi czas do obszaru górskiego i po pewnym czasie jego organizm zaczął się przyzwyczajać do nowych warunków
rozpocznij naukę
ADJUCJA

Gdyby mężczyzna przeprowadził się z dolin do obszaru górskiego na stałe i jego organizm przyzwyczaił się do nowych warunków to...
rozpocznij naukę
właściwości przystosowawcze zostaną odziedziczone przez jego dzieci

Jak stwierdzić czy zróżnicowanie organizmów występuje w obrębie rasy czy w obrębie gatunku?
rozpocznij naukę
Swobodnym krzyżowaniem w obrębie gatunku. (czysta teoria)

Specjacja to...
rozpocznij naukę
proces kształtowania się nowego gatunku

W pokoleniu F1 otrzymano fenotypy 75:25. Jakie były genotypy rodziców?
rozpocznij naukę
Dwie heterozygoty.

Fenotyp odpowiada genotypowi gdy w chromosomach homologicznych występuje...
rozpocznij naukę
aa i AA

Oczy niebieskie to gen recesywny, niebieskoocy rodzice mogą mieć dzieci
rozpocznij naukę
tylko o oczach niebieskich

Skrzyżowanie dwóch heterozygot AaBbCcDdEe umożliwia powstanie w następnym pokoleniu
rozpocznij naukę
1024

Przy wstępnej kodominacji po skrzyżowaniu dwóch osobników, pod względem badanych cech F1 otrzymano fenotypy 1:2:1 Jakie były genotypy rodziców?
rozpocznij naukę
AB * AB

Produkty alleli kodominujących są wytwarzane
rozpocznij naukę
jednocześnie i niezakeżnie, przy czym każdy z nich znajduje odbicie w fenotypie

Jakie genotypy mają rodzice jeżeli dzieci mają wszystkie możliwe grupy krwii?
rozpocznij naukę
A0 * B0

Cechy sprzężone z płciuą
rozpocznij naukę
hemofilia i daltonizm

Niebieskooka daltonistka poślubiła zdrowego piwnookiego mężczyznę. Jaka część ich synów będzie niebieskookimi daltonistami?
rozpocznij naukę
50% (bo synowie!)

średni współczynnik odziedziczalności dla Wielkiej Piątki
rozpocznij naukę
z kartki 0,41

Kto wprowadził TERMIN IQ?
rozpocznij naukę
Lewis Terman 1916

Marker genowy
rozpocznij naukę
charakterystyczna właściwość organizmu wykorzystana do określenia jego genotypu; zwykle jest to obecność lub brak jakiegoś białka, albo jego występowanie w jakiejś szczególnej postaci

Białko Baara
rozpocznij naukę
silnie skondensowany chromosom X


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.