obręcz barkowa i miednicza

 0    52 fiszki    fiszki101
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
łopatka
rozpocznij naukę
scapula
obojczyk
rozpocznij naukę
clavicula
kość krucza
rozpocznij naukę
coracoideum
kość przedkrucza
rozpocznij naukę
praecoracoideum
nadłopatka
rozpocznij naukę
suprae scapula
chrząstka barkowa
rozpocznij naukę
cartilago acromalis
chrząstka nadkrucza
rozpocznij naukę
cartilago epicoracoidea
nadmostek
rozpocznij naukę
episternum
mostek
rozpocznij naukę
sternum
wyrostek mieczykowaty
rozpocznij naukę
processus xiphoideus
widełki
rozpocznij naukę
furcula
wyrostek kruczy
rozpocznij naukę
processus coracoideus
grzebień łopatki
rozpocznij naukę
crista scapule
wyrostek barkowy
rozpocznij naukę
acromion
kość biodrowa
rozpocznij naukę
ilium
kość kulszowa
rozpocznij naukę
ischium
kość łonowa
rozpocznij naukę
pubis
panewka stawu biodrowego
rozpocznij naukę
acetabulum
okno kulszowo-łonowe
rozpocznij naukę
foramen ischiopubica
okno biodrowo-kulszowe
rozpocznij naukę
foramen ilioischiadicum
kość ramieniowa
rozpocznij naukę
humerus
kość udowa
rozpocznij naukę
femur
kość promieniowa
rozpocznij naukę
radius
kość łokociowa
rozpocznij naukę
ulna
kość piszczelowa
rozpocznij naukę
tibia
kość strzałkowa
rozpocznij naukę
fibula
nadgarstek
rozpocznij naukę
carpus
nastopek=stęp
rozpocznij naukę
tarsus
kość odpiszczelowa
rozpocznij naukę
tibiale
kość przypromieniowa
rozpocznij naukę
radiale
kość pośrednia
rozpocznij naukę
intermedium
kość przyłokciowa
rozpocznij naukę
ulnare
kość odstrzałkowa
rozpocznij naukę
fibulare
śródręcze
rozpocznij naukę
metacarpus
kości śródręcza
rozpocznij naukę
metacarpalia
śródstopie
rozpocznij naukę
metatarsus
kości śródstopia
rozpocznij naukę
metatarsalia
człony palców
rozpocznij naukę
phalanges digitorum
kciuk/ przedkciuk
rozpocznij naukę
pollex/ praepollex
paluch/ przedpaluch
rozpocznij naukę
halux/ praehalux
kość przedramienia (k. promieniowa + k. łokciowa)
rozpocznij naukę
antebrachium
kość podudzia (k. piszczelowa + k. strzałkowa)
rozpocznij naukę
os cruris
grzebień
rozpocznij naukę
crista
podudzie
rozpocznij naukę
cruris
rzepka
rozpocznij naukę
patella
wyrostek łokciowy
rozpocznij naukę
olecranon
kość łudeczkowato-księżycowata
rozpocznij naukę
scapholunatum (scaphoideum + lunatum)
kość trójgraniasta
rozpocznij naukę
triquetrum
kość grochowata
rozpocznij naukę
pisiforme
kość skokowa
rozpocznij naukę
talus
kość piętowa
rozpocznij naukę
calcaneus
kość haczykowata
rozpocznij naukę
hamatum

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.