biologia12 fiszek monikaa3232

42 fiszki fiszki101Czym są i jak powstają rodniki tlenowe, jak wpływają na organizm, czy mogą być przyczyną nowotworów? Sprawdź, co wiesz o rodnikach tlenowych rozwiązując zestaw pytań, utworzony na podstawie artykułu <a href="http://ebis. ibe. edu.pl/pl/archiwum-numerow/27-nr-1-41-2012/108-rola-rodnikow-tlenowych-w-procesach-metabolicznych-zwierzat">Rola rodników tlenowych w procesach metabolicznych zwierząt</a>, E. Tomasik, J. Klusek, J. Klusek, A. Kamińska, <a href="http://ebis. ibe. edu.pl/"> „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” </a>(EBiŚ), 1/2012. Autorem zestawu pytań jest dr hab. Jolanta Klusek. <br/> <br/> Zestaw częściowo zgodny z nową podstawą programową biologii, IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony:<br/> <br/> Cele: II, IV<br/> <br/> Treści nauczania: Uczeń:<br/> <br/> I.1.2. wymienia pierwiastki biogenne (w tym tlen) i omawia ich znaczenie,<br/> <br/> III. 3. 2. Wyjaśnia różnicę między oddychaniem tlenowym a fermentacją<br/> <br/> V. 2.2. określa czynniki wpływające na zaburzenie homeostazy organizmu,<br/> <br/> V.5.2. wyjaśnia znaczenie oddychania tlenowego dla organizmu,<br/> <br/> VI.2.5. analizuje nowotwory jako efekt mutacji zaburzających regulację cyklu komórkowego.<br/> <br/> <br/> <br/> Zestawy pytań utworzono na podstawie artykułów z kwartalnika EBiŚ we współpracy z ich autorami. Zarówno czasopismo jak i zestawy pytań mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną w praktyce szkolnej. Wydawcą kwartalnika jest <a href="http://ibe. edu.pl/">Instytut Badań Edukacyjnych</a>, twórca <a href="http://bnd. ibe. edu.pl/">Bazy Narzędzi Dydaktycznych</a> – zbioru zadań zgodnych z nową podstawą programową.<br/>

13 fiszek EBiS


Wyświetlone 41-60 z 150 rekordów.
wypróbuj za darmo kursy językowe Fiszkoteki lub stwórz własne fiszki
Powiązane: angielski | francuski | chemia | muzyka | portugalski | ukraiński | greka