WOS: Pańśtwo

5  2    22 fiszki    Daka34
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Państwo Federacyjne
rozpocznij naukę
Każdy region ma swoje prawo
Państwo Unitarne
rozpocznij naukę
W państwie obowiązuje jedno prawo
Suwerenność
rozpocznij naukę
Niezależność
Funkcje Państwa: wewnętrzne
rozpocznij naukę
funkcja prawodawcza, funkcja administracyjna, funkcja porządkowa, funkcja kulturalno oświatowa, funkcja socjalna, funkcja gospodarcza
Funkcje Państwa: zewnętrzne
rozpocznij naukę
kontakty międzynarodowe, obrona granic
Ustrój polityczny
rozpocznij naukę
sposób sprawowania władzy
Ustroje polityczne demokracja
rozpocznij naukę
obywatele mają wpływ na decyzje o funkcjonowaniu państwa
Ustroje polityczne autorytaryzm
rozpocznij naukę
władza obywateli może być ograniczona przez rządzących
Ustroje polityczne totalitaryzm
rozpocznij naukę
obywatele nie mają wpływu na decyzje o funkcjonowaniu państwa, wpływ mają tylko rządzący
Państwa: totalitarne, autorytarne, demokratyczne
rozpocznij naukę
każde państwo ma swój ustrój polityczny
system prezydencki
rozpocznij naukę
władze ma prezydent a rząd pełni funkcję pomocniczą
system parlamentarny
rozpocznij naukę
prezydent ma ograniczoną władze, większą władzę ma rząd i parlament
Każdy żyjący w demokratycznym kraju ma prawo:
rozpocznij naukę
prawo do życia, prawo wolności i własności <--- to są prawa człowieka
Demokracja Pośrednia
rozpocznij naukę
Przedstawiciele wybrani przez obywatelów decydujący za nich np: w sprawie podatków
Demokracja Bezpośrednia
rozpocznij naukę
Rola władz państwowych ogranicza się do postanowień obywatelów
Wady Demokracji
rozpocznij naukę
Państwo źle rządzone przez rząd
Zalety Demokracji
rozpocznij naukę
wolność słowa, równość itp.
Aktywny Obywatel
rozpocznij naukę
To taki, który pomaga bliźnim np: zakłada fundacje pomocy chorym
1. Sektor pierwszy 2. Sektor drugi 3. Sektor trzeci
rozpocznij naukę
1. organizacje i instytucje państwowe 2. firmy o przedsiębiorstwa prywatne 3. organizacje pozarządowe (non profit(dosłownie: nie dla zysku))
Organizacje Pozarządowe: 1. Fundacja 2. Stowarzyszenie
rozpocznij naukę
1. Realizuje cel określony przez założyciela 2. Realizuje cele określone przez przez członków
Demagog
rozpocznij naukę
osoba, która składa obietnice bez pokrycia
Populizm
rozpocznij naukę
Politycy składają obietnice (najczęściej takie, których nie spełnią) aby uzyskać poparcie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.