Wiedza ogólna - organizacje

 0    10 fiszek    dagmaraszczepanczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Organizacja Państw Amerykańskich (OPA):
rozpocznij naukę
 Organization of American States  utworzona w 1948 jako kontynuacja Unii Panamerykańskiej (1910)  członkami są wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej (od 1962 r. bez Kuby) oraz USA i Kanada.  łącznie: 35 państw  jest jednym z trzech filarów systemu międzyamerykańskiego  siedziba: Waszyngton
WHO:
rozpocznij naukę
 Światowa Organizacja Zdrowia, World Health Organization  organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia  siedziba: Genewa  utworzona: 7 kwiecień 1948  kraje członkowskie: 193  7 kwiecień – Światowy Dzień Zdrowia
ONZ:
rozpocznij naukę
 Organizacja Narodów Zjednoczonych (United Nations)  powstała 24 października 1945  jest następczynią Ligi Narodów  siedziba: Nowy Jork  dodatkowe biura: Genewa (Szwajcaria), Wiedeń (Austria), Nairobi (Kenia)  cel: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka  język roboczy: arabski, angielski, francuski, chiński, rosyjski, hiszpański  członkowie 193  sekretarz generalny: Ban Ki-moon  Polska uznawa
organy: ONZ
rozpocznij naukę
 Zgromadzenie Ogólne – składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich  Rada Bezpieczeństwa – najważniejszy organ ONZ  Rada Gospodarcza i Społeczna – zajmuje się sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych  Rada Powiernicza – obecnie praktycznie nie działa  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości  Sekretariat – organ wykonawczy pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego  związa
NATO
rozpocznij naukę
 North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego OTP  powstało 24 sierpnia 1949 na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego podpisanego 4 kwietnia 1949  początkowym celem była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem.  Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprz
PFRON
rozpocznij naukę
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  organ administracji państwowej
CEFTA:
rozpocznij naukę
 Central European Free Trade Agreement  Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu  podpisane 21 grudnia 1992 w Krakowie  sygnatariuszami były pierwotnie: Czechosłowacja, Polska i Węgry
NAFTA:
rozpocznij naukę
 North American Free Trade Agreement  Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu lub Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu  zawarta pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem 1 stycznia 1994
EWG:
rozpocznij naukę
 Europejska Wspólnota Gospodarcza  od 1 listopada 1993 Wspólnota Europejska WE  istniejąca do 30 listopada 2009 i wcielona do Unii Europejskiej na mocy Traktatu lizbońskiego
OPEC:
rozpocznij naukę
 Organization of the Petroleum Exporting Countries  Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową  siedziba w Wiedniu  utworzona w 1960 r w Bagdadzie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.