Typy społeczeństw

4  1    11 fiszek    dmnkgolab
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
typy społeczeństw
rozpocznij naukę
a) historyczne -pierwotne -feudalne -industrialne b) współczesne -postindustrialne -globalne -informacyjne -masowe -konsumpcyjne
społeczeństwo pierwotne -forma -gospodarka -struktura społeczna -funkcje -kultura
rozpocznij naukę
- najwcześniejsza, najprymitywniejsza; małe społeczności do kilku tysięcy -zbieractwo, łowiectwo, myślistwo, rybołówstwo - nierozbudowana struktura, brak znacznych różnic, występuje wódz i rada starszych -funkcje zależne od płci, wieku; brak hierarchii społecznej - przedpiśmienny charakter kultury, przekazywana ustnie
społeczeństwo feudalne -forma -gospodarka -struktura społeczna -funkcje -kultura
rozpocznij naukę
-społeczeństwo chłopskie, rolnicze; relacja wasal-senior, -ludzka praca fizyczna, uprawa roli, źródła energii - woda, wiatr; folwarki - rozwój rzemiosła -społeczeństwo stanowe (niewielka ruchliwość społeczna; chłopstwo 70%, społeczeństwo zróżnicowane, -funkcje (silnie zhierarchizowane, pracują, walczą, modlą się) -kultury regionalne, gwary, dialekty
społeczeństwo industrialne -gdzie? -przyczyna -> skutek -ruchliwość (2) -struktura społeczna -urbanizacja -kultura
rozpocznij naukę
-Europa Zach. XIX-XX w -rewolucja przemysłowo-techniczna -> ruchliwość pozioma (wieś -> miasto) i ruchliwość pionowa (awans społeczny proletariat | chłop -nowe warstwy społeczne (proletariat-burżuazja) -kultura przeznaczona dla mas; dla przeciętnego odbiorcy; zanikanie kultury niższej, elitarnej
postindustrialne -ojcowie -kiedy -na czym oparte -od kiedy w PL? -procesy (4) -cechy (zawody, rozwój dziedzin gospodarki, sektory względem siebie, co dominuje?) - skutki (4) -kultura
rozpocznij naukę
-Alain Touraine, Daniel Bell -II p. XX w -oparte na usługach; ponad 50% -robotyzacja, komputeryzacja, automatyzacja produkcji, globalizacja -manager, doradca finansowy, inżynier; np. bankowość; sektor przemysłowy przeważa nad rolniczym; dominacja międzynarodowych korporacji -zanik więzi; pracoholizm, spadek demograficzny, duże aglomeracje miejskie - rozwój kultury masowej; uwaga w stronę kultury wyższej -> snobizm
globalne -, globalna wioska" ojciec terminu -środki masowego przekazu
rozpocznij naukę
Herber Marshall McLuhan -powszechny dostęp do środków masowego przekazu -> postęp świadomości społecznej -postęp w telekomunikacji -korporacje międzynarodowe
informacyjne -informacja -dane -media -firmy -sektory -skutki społeczne
rozpocznij naukę
-informacja jest towarem -ochrana/utajnienie danych -media coraz mniej rzetelne; programy informacyjne -firmy zajmujące się gromadzeniem informacji -sektory usług informacyjnych: bankowość, telekomunikacja, -Internet - główne medium -zanik pierwotnych więzi
masowe -społeczna płaszczyzna (wartości, ideały, religia, propaganda/reklama)
rozpocznij naukę
-zanik wyższych wartości/ideałów na rzecz hedonizmu i konsumpcjonizmu, brak wpływu religii na życie, s. podatne na propagandę (konformistyczne)
społeczeństwo otwarte
rozpocznij naukę
społeczeństwo, w którym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem * prawo jednostki, wolność stowarzyszeń
społeczeństwo zamknięte
rozpocznij naukę
w społeczeństwie istnieją ograniczenia, które uniemożliwiają przemieszczanie się jednostek w ramach istniejących struktur społecznych (czyli system prawny, edukacyjny, polityczny) np. kasty w Indiach
makdonaldyzacja
rozpocznij naukę
proces stopniowego upowszechniania się zasad działania we wszystkich dziedzinach życia społecznego (wzór sieć sieci restauracji McDonald's)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.