Funkcjonowanie gospodarki rynkowej 2/2

 0    19 fiszek    Rosaleen2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Popyt
rozpocznij naukę
ilość dobra, jaką kupujący są skłonni nabyć przy różnych poziomach cen.
Czynniki kształtujące wielkość popytu
rozpocznij naukę
* cena danego towaru * ceny innych towarów * dochody konsumentów * nasze potrzeby * promocje i reklama * pora roku * sytuacje nadzwyczajne
Podaż
rozpocznij naukę
ilość dobra oferowana na rynku przez producentów przy różnych poziomach ceny.
Czynniki kształtujące wielkość podaży
rozpocznij naukę
* cena danego dobra, czyli ile dostaje producent za jego sprzedaż * koszt czynników produkcji * stosowana technologia * techniczne możliwości zwiększenia produkcji w bardzo krótkim czasie.
Cena
rozpocznij naukę
ilość pieniędzy, za jakie kupujący nabywa jakieś dobro i usługę, a sprzedający godzi się je zbyć.
Monopol
rozpocznij naukę
występowanie na rynku wielu odbiorców oraz jednego dostawcy danego towaru, który kontroluje podaż i ceny.
Monopol państwowy
rozpocznij naukę
państwo zezwala tylko jednej firmie na produkcję danego dobra bądź świadczenie usług.
Monopol wymuszony
rozpocznij naukę
jedne producent uzyskuje taką przewagę na rynku, że inni bankrutują.
Monopol naturalny
rozpocznij naukę
Specyfikacja produkcji danego dobra lub usługi.
Barter
rozpocznij naukę
Handel wymienny
Pieniądz
rozpocznij naukę
Powszechnie akceptowany środek wymiany dóbr i usług.
Rodzaje pieniądza
rozpocznij naukę
* Pieniądz kruszcowy - z metali szlachetnych * pieniądze bezgotówkowe - odpowiedniki monet lub banknotów, np. czeki * Pieniądz elektroniczny - plastikowa karta z zapisem elektromagnetycznym. Rodzaje kart: * debetowa * kredytowa
Funkcje pieniądza
rozpocznij naukę
* jednostka rozrachunkowa * środek wymiany * środek płatniczy * środek tezauryzacji, czyli gromadzenia oszczędności
Inflacja
rozpocznij naukę
Stały wzrost poziomu cen, często z powodu powiększania się ilości pieniędzy w obiegu w stosunku do ilości towarów i usług na rynku.
Hiperinflacja
rozpocznij naukę
Wzrost ogólnego poziomu cen o kilkaset procent w ciągu roku.
Inflacja popytowa
rozpocznij naukę
Liczba chętnych do zakupu przekracza oferowaną ilość towarów.
Inflacja kosztowa
rozpocznij naukę
Wzrastają koszty rzadkich zasobów niezbędnych do produkcji.
Stopa inflacji
rozpocznij naukę
Wskazuje, ile procentowo wzrósł przeciętny poziom cen w stosunku do ubiegłego roku lub miesiąca.
Deflacja
rozpocznij naukę
Odwrotność inflacji.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.