Funkcjonowanie gospodarki rynkowej 1/2

 0    25 fiszek    Rosaleen
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Piramida potrzeb
rozpocznij naukę
1. samorealizacji 2. szacunku 3. przynależności 4. bezpieczeństwa 5. fizjologiczne
Potrzeba
rozpocznij naukę
Odczucie braku czegoś lub konieczność wykonania pewnej czynności.
Rzadkość zasobów
rozpocznij naukę
Zjawisko polegające na tym, że potrzeby są nieograniczone, a ilość dóbr służących ich zaspokojeniu jest ograniczona.
Koszty alternatywne
rozpocznij naukę
Rezygnacja z jakiegoś ważnego dobra na rzecz innego.
Czynniki produkcji
rozpocznij naukę
Praca - sposoby sensownego wydatkowania umiejętności człowieka. Kapitał - dobra wytworzone przez człowieka, przeznaczone do produkcji innych dóbr. Ziemia - dobra dane przez naturę, obejmujące grunty, minerały, rośliny itd.
Ekonomia
rozpocznij naukę
Nauka o prawach rządzących produkcją, wymianą i rozdziałem dóbr materialnych oraz o gospodarowaniu ludzi pozostających we wzajemnych relacjach społecznych. W potocznym znaczeniu to umiejętność racjonalnego gospodarowania.
Gospodarka
rozpocznij naukę
Całokształt działalności prowadzonej w danym regionie, kraju lub na całym świecie, która polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności.
Sektory gospodarki
rozpocznij naukę
rolnictwo przemysł usługi
Sposoby gospodarowania
rozpocznij naukę
Gospodarka naturalna Gospodarka rynkowa Gospodarka centralnie planowana
Gospodarka naturalna
rozpocznij naukę
Sposób produkcji, a także dobra i usługi w tym systemie są wytwarzane w tradycyjny sposób, czyli ręcznie i z naturalnych tworzyw, a celem działalności gospodarczej jest zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Gospodarka rynkowa
rozpocznij naukę
Podstawowe decyzje ekonomiczne są podejmowane przez ludzi. Przy podejmowaniu decyzji ludzie biorą pod uwagę to, co dzieje się na rynku.
Cechy gospodarki rynkowej
rozpocznij naukę
Własność prywatna - nienaruszalność własności prywatnej jest zagwarantowana przez prawo; Swoboda gospodarowania - ludzie mają prawo zakładania przedsiębiorstw, sami decydują, na co przeznaczyć swoje zasoby, co produkować lub sprzedawać, gdzie i za ile; Wolna konkurencja - producenci konkurują między sobą, na runku wygrywają ci, którzy oferują towar o jak najniższej cenie i jak najwyższej jakości; Dążenie do zysku - ludzie podejmują działalność gospodarczą, by osiągnąć zysk, czyli nadwyżkę wpływó
Gospodarka centralnie planowana
rozpocznij naukę
Przedsiębiorstwa były własnością państwa. Decyzje ekonomiczne podejmowano centralnie, na najwyższym szczeblu państwa.
Własność
rozpocznij naukę
Prawo do posiadania pewnych rzeczy. Prawny właściciel może dowolnie rozporządzać daną rzeczą i nie może być jej pozbawiony.
Rodzaje własności w gospodarce rynkowej
rozpocznij naukę
Własność: * prywatna * państwowa * komunalna * spółdzielcza
Gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
Zespół osób, które razem zamieszkują i wspólnie się utrzymują, najczęściej stanowią rodzinę; osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Podmiot gospodarczy
rozpocznij naukę
osoba fizyczna, jednostka lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą. Przykłady: * gospodarstwa domowe * przedsiębiorstwa * państwo
Budżet
rozpocznij naukę
zestawienie dochodów i wydatków zaplanowanych na określony przedział czasu.
Nadwyżka budżetowa
rozpocznij naukę
Dochody przekraczają wydatki.
Deficyt budżetowy
rozpocznij naukę
Wydatki przekraczają dochody.
Budżet zrównoważony
rozpocznij naukę
Dochody równoważą wydatki.
Rzecznik Praw Konsumenta
rozpocznij naukę
Urząd, który udziela bezpłatnych konsumenckich porad prawnych, pełni funkcję mediatora i pomaga stronom w zawarciu ugody.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
rozpocznij naukę
Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów. Ich zadaniem jest wszczynanie postępowań w wypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Federacja Konsumentów
rozpocznij naukę
udziela bezpłatnych porad i pomocy w wypadku naruszeń praw konsumenckich
Państwowa Inspekcja Handlowa
rozpocznij naukę
Kontroluje jakość towarów i usług na rynku.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.