Linking Words – English Vocabulary; Spójniki – słownictwo angielskie

4  4    54 fiszki    Martyna15
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
firstly, secondly, thirdly
rozpocznij naukę
po pierwsze, po drugie, po trzecie
next
rozpocznij naukę
następnie
in addition/moreover
rozpocznij naukę
na dodatek
furthermore
rozpocznij naukę
ponadto
another
rozpocznij naukę
inny
also
rozpocznij naukę
również
in conclusion
rozpocznij naukę
na zakończenie
to summarise/summing up
rozpocznij naukę
podsumowując
so
rozpocznij naukę
więc
as a result
rozpocznij naukę
w efekcie
as a consequence (of)
rozpocznij naukę
wskutek czegoś
therefore
rozpocznij naukę
dlatego
thus
rozpocznij naukę
tak oto
consequently
rozpocznij naukę
wskutek tego
hence
rozpocznij naukę
a więc, stąd
due to
rozpocznij naukę
z powodu
undoubtedly
rozpocznij naukę
niewątpliwie
indeed
rozpocznij naukę
rzeczywiście
obviously
rozpocznij naukę
oczywiście
generally
rozpocznij naukę
ogólnie
admittedly
rozpocznij naukę
wprawdzie
in fact
rozpocznij naukę
faktycznie, rzeczywiście
particularly/in particular
rozpocznij naukę
szczególnie
especially
rozpocznij naukę
zwłaszcza
clearly
rozpocznij naukę
najwyraźniej
importantly
rozpocznij naukę
w sposób istotny
and
rozpocznij naukę
i
in addition/additionally
rozpocznij naukę
dodatkowo
as well as
rozpocznij naukę
również
for
rozpocznij naukę
ponieważ
because
rozpocznij naukę
ponieważ
since
rozpocznij naukę
ponieważ
as
rozpocznij naukę
jako że
because of
rozpocznij naukę
z powodu
for example/for instance
rozpocznij naukę
na przykład
namely
rozpocznij naukę
mianowicie
however
rozpocznij naukę
jednakże
nevertheless
rozpocznij naukę
jednakże
nonetheless
rozpocznij naukę
jednakże
still
rozpocznij naukę
jednak
although/even though
rozpocznij naukę
chociaż, mimo że
but
rozpocznij naukę
ale
yet
rozpocznij naukę
ale
despite/in spite of
rozpocznij naukę
pomimo (czegoś)
in contrast (to)
rozpocznij naukę
natomiast
while
rozpocznij naukę
chociaż
whereas
rozpocznij naukę
podczas gdy
on the other hand
rozpocznij naukę
z drugiej strony
on the contrary
rozpocznij naukę
(wręcz) przeciwnie
similarly
rozpocznij naukę
podobnie
likewise
rozpocznij naukę
podobnie
not only... but also...
rozpocznij naukę
nie tylko... lecz również...
compared to/with
rozpocznij naukę
w porównaniu z
in comparison with
rozpocznij naukę
w porównaniu

Linking words angielski - urozmaicenie wypowiedzi

Każdy, kto solidnie przygotowuje się do egzaminu z języka angielskiego, wie, że słownictwo z kategorii "linking words", czyli łączników lub spójników jest kluczem do sukcesu. Wyrażenia te niejako sklejają, czyli uspójniają wypowiedź pisemną i pozwalają pozbyć się kłopotliwych pauz lub nieładnych przerw w wypowiedziach ustnych. Używanie "linking words" jest także mocno punktowane na plus, czyli lepszą ocenę, przez egzaminatorów, gdyż opanowanie łączników i spójników kwalifikuje się jako duży postęp w znajomości zaawansowanego języka angielskiego i po prostu upłynnia wypowiedź, nadając jej profesjonalny charakter. Takie spójniki angielskie, jak np. althought - po polsku "chociaż", czy however (jednakże), spowodują nie tylko zadowolenie ze strony egzaminatora, ale też ułatwią Ci formułowanie zdań.

Linki, czyli łączniki - interesująca grupa wyrażeń w języku angielskim

Spójniki po angielsku to grupa bardzo wielu interesujących wyrazów, zalicza się do nich, w języku angielskim, wyrażenia takie jak: next, another, also, czyli: następnie, inny, również i szereg pokrewnych. Pełnią one funkcję gramatyczną uspójniania struktury wypowiedzi, zaś w budowie narracji, czyli formy opowieści ich rola polega na nadawaniu wypowiedzi płynności. Łączniki i spójniki to także świetna technika zyskiwania czasu na dobór argumentów, dalszego słownictwa lub - po prostu - dodatkowy czas zyskiwany dla uspokojenia i lepszej koncentracji mówcy podczas ustnej prezentacji tematu wypowiedzi. Te cenne chwile, które zyskujemy, używając zasobów "linking words", dają nam poczucie pewności siebie, kontroli sytuacji i - dzięki temu - pełnej akceptacji słuchającego nas audytorium, niezależnie od faktu, czy jest to publiczność firmowej ekipy, czy komisja egzaminacyjna podczas zdobywania certyfikatu językowego. Łączniki i spójniki trzeba znać, bo są one użyteczne!

Nauka języka angielskiego jeszcze prostsza z Fiszkoteką!

Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o kursach Fiszkoteki, to najwyższa pora, żeby to zmienić! Fiszkoteka bowiem, oferuje kursy językowe, które, skrupulatnie przygotowane przez ekspertów, pozwalają na niezwykle skuteczną i przyjemną naukę zarówno języka angielskiego, jak i np. chińskiego. Jeżeli chcesz się przekonać o profesjonalizmie naszych kursów, to już teraz sprawdź niektóre z nich: słownictwo angielskie do matury rozszerzonej, phrasal verbs, kolokacje z czasownikami. Nauka języka angielskiego nigdy nie była tak prosta!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.