Polityka społeczna, kwestie socjalne – zaawansowane słownictwo z angielskiego, Social issues – Advanced English Vocabulary

 0    110 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
run-down areas
rozpocznij naukę
„złe” dzielnice
illiteracy
rozpocznij naukę
analfabetyzm
political asylum
rozpocznij naukę
azyl polityczny
wide-ranging study
rozpocznij naukę
badania na szeroka skalę
homeless people
rozpocznij naukę
bezdomni
poverty
rozpocznij naukę
bieda
to make a plea
rozpocznij naukę
błagać
to be in desperate need
rozpocznij naukę
być w dramatycznej potrzebie
to breed crime
rozpocznij naukę
być wylęgarnią przestępczości
public disorder
rozpocznij naukę
chaos w życiu publicznym
vigilant
rozpocznij naukę
czujny
voluntary
rozpocznij naukę
dobrowolne
houses unfit for human habitation
rozpocznij naukę
domy nienadające się do zamieszkania
affordable housing
rozpocznij naukę
domy w rozsądnych cenach
urgent short-term measures
rozpocznij naukę
doraźne środki
golden opportunity
rozpocznij naukę
doskonała możliwość
permitted
rozpocznij naukę
dozwolone
draconian measures
rozpocznij naukę
drakońskie środki
charitable projects
rozpocznij naukę
działania charytatywne
street children
rozpocznij naukę
dzieci ulicy
deprived children
rozpocznij naukę
dzieci z biednych rodzin
feminist
rozpocznij naukę
feministyczny
greenhouse gases
rozpocznij naukę
gazy cieplarniane
deep poverty
rozpocznij naukę
głęboka bieda
global economy
rozpocznij naukę
gospodarka światowa
poverty line
rozpocznij naukę
granica ubóstwa
fish stocks
rozpocznij naukę
ilość ryb
force for change
rozpocznij naukę
inicjatorzy zmian
to incite violence
rozpocznij naukę
wzniecać przemoc
money is tight
rozpocznij naukę
jest mało pieniędzy
natural disasters
rozpocznij naukę
katastrofy naturalne
poor sanitary conditions
rozpocznij naukę
kiepskie warunki sanitarne
famine
rozpocznij naukę
klęska głodu
to claim benefits
rozpocznij naukę
korzystać z pomocy społecznej
developing countries
rozpocznij naukę
kraje rozwijające się
death toll
rozpocznij naukę
liczba zabitych
destitute people
rozpocznij naukę
ludzie, którzy nic nie mają
poverty alleviation
rozpocznij naukę
łagodzenie biedy
margin of society
rozpocznij naukę
margines społeczny
to live on the street
rozpocznij naukę
mieszkać na ulicy
economic migration
rozpocznij naukę
migracja „za chlebem”
to deplete the ozone layer
rozpocznij naukę
naruszyć powłokę ozonową
penury
rozpocznij naukę
nędza
infant malnutrition
rozpocznij naukę
niedożywienie wśród noworodków
illegal
rozpocznij naukę
nielegalne
illegal substances
rozpocznij naukę
nielegalne substancje
irreparable damage
rozpocznij naukę
nienaprawialne szkody
irreversible damage
rozpocznij naukę
nieodwracalne szkody
devastating floods
rozpocznij naukę
niszczące powodzie
novel solution
rozpocznij naukę
nowatorskie rozwiązanie
compulsory
rozpocznij naukę
obowiązkowe
debt servicing
rozpocznij naukę
obsługa długu
life expectancy
rozpocznij naukę
oczekiwana długość życia
renewable energy sources
rozpocznij naukę
odnawialne źródła energii
restricted
rozpocznij naukę
ograniczone
healthcare
rozpocznij naukę
opieka zdrowotna
fossil fuels
rozpocznij naukę
paliwa kopalne
law and order break down
rozpocznij naukę
panuje anarchia i bezprawie
underage drinking
rozpocznij naukę
picie alkoholu przez osoby nieletnie
gender
rozpocznij naukę
płeć kulturowa
ethnicity
rozpocznij naukę
pochodzenie etniczne
rising sea levels
rozpocznij naukę
podnoszący się poziom mórz
to improve smb's life chances
rozpocznij naukę
poprawić czyjś start w życiu
to improve access to
rozpocznij naukę
poprawić dostęp do
widening gulf
rozpocznij naukę
poszerzająca się przepaść
to eradicate poverty
rozpocznij naukę
pozbyć się biedy, zlikwidować biedę
force for good
rozpocznij naukę
pozytywny wpływ
child labour
rozpocznij naukę
praca dzieci
world-wide problem
rozpocznij naukę
problem ogólnoświatowy
simple solution
rozpocznij naukę
proste rozwiązanie
to take to the streets
rozpocznij naukę
protestować
to break the cycle
rozpocznij naukę
przerwać cykl
ringleader
rozpocznij naukę
przywódca zamieszek, prowodyr
dysfunctional families
rozpocznij naukę
rodziny dysfunkcyjne
low-income families
rozpocznij naukę
rodziny o niskich dochodach
to sleep rough
rozpocznij naukę
spać na ulicy
exhaust fumes
rozpocznij naukę
spaliny
debt repayment
rozpocznij naukę
spłata długu
public attitude towards
rozpocznij naukę
stosunek społeczeństwa do
green politics
rozpocznij naukę
strategia ekologiczna
the social fabric
rozpocznij naukę
struktura społeczna
fresh drive
rozpocznij naukę
świeży entuzjazm
absolute poverty
rozpocznij naukę
ubóstwo absolutne
income poverty
rozpocznij naukę
ubóstwo ustawowe
relative poverty
rozpocznij naukę
ubóstwo względne
asylum seeker
rozpocznij naukę
uchodźca poszukujący azylu
to alleviate poverty
rozpocznij naukę
ulżyć w biedzie
to combat poverty
rozpocznij naukę
walczyć z biedą
sanitation
rozpocznij naukę
warunki sanitarne
social conditions
rozpocznij naukę
warunki socjalne
freedom
rozpocznij naukę
wolność
to introduce neighbourhood watch schemes
rozpocznij naukę
wprowadzić straż sąsiedzką
riots erupt
rozpocznij naukę
wybuchają zamieszki
to lift people out of poverty
rozpocznij naukę
wyciągnąć ludzi z biedy
social exclusion
rozpocznij naukę
wykluczenie społeczne
sexual exploitation
rozpocznij naukę
wykorzystywanie seksualne
required
rozpocznij naukę
wymagane
to escape poverty
rozpocznij naukę
wyrwać się z biedy
antisocial behaviour
rozpocznij naukę
zachowanie naruszające normy społeczne
to tackle pollution
rozpocznij naukę
zając się zanieczyszczeniem
to disturb the ecological balance
rozpocznij naukę
zakłócać równowagę biologiczną
to provide shelter
rozpocznij naukę
zapewniać schronienie
to provide relief
rozpocznij naukę
zapewniać ulgę
disaster occurs
rozpocznij naukę
zdarza się katastrofa
climate change
rozpocznij naukę
zmiana klimatu
to reduce poverty
rozpocznij naukę
zmniejszyć biedę
impoverished areas
rozpocznij naukę
zubożałe regiony
to live below the poverty line
rozpocznij naukę
żyć w biedzie
to live below the breadline
rozpocznij naukę
żyć w skrajnym ubóstwie
to live from hand to mouth
rozpocznij naukę
żyć z dnia na dzień

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.