Polityka społeczna, kwestie socjalne – zaawansowane słownictwo z angielskiego, Social issues – Advanced English Vocabulary

 0    110 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

run-down areas
rozpocznij naukę
„złe” dzielnice

analfabetyzm

political asylum
rozpocznij naukę
azyl polityczny

wide-ranging study
rozpocznij naukę
badania na szeroka skalę

homeless people
rozpocznij naukę
bezdomni


to make a plea
rozpocznij naukę
błagać

to be in desperate need
rozpocznij naukę
być w dramatycznej potrzebie

to breed crime
rozpocznij naukę
być wylęgarnią przestępczości

public disorder
rozpocznij naukę
chaos w życiu publicznym

czujny

dobrowolne

houses unfit for human habitation
rozpocznij naukę
domy nienadające się do zamieszkania

affordable housing
rozpocznij naukę
domy w rozsądnych cenach

urgent short-term measures
rozpocznij naukę
doraźne środki

golden opportunity
rozpocznij naukę
doskonała możliwość

dozwolone

draconian measures
rozpocznij naukę
drakońskie środki

charitable projects
rozpocznij naukę
działania charytatywne

street children
rozpocznij naukę
dzieci ulicy

deprived children
rozpocznij naukę
dzieci z biednych rodzin

feministyczny

greenhouse gases
rozpocznij naukę
gazy cieplarniane

deep poverty
rozpocznij naukę
głęboka bieda

global economy
rozpocznij naukę
gospodarka światowa

poverty line
rozpocznij naukę
granica ubóstwa

ilość ryb

force for change
rozpocznij naukę
inicjatorzy zmian

to incite violence
rozpocznij naukę
wzniecać przemoc

money is tight
rozpocznij naukę
jest mało pieniędzy

natural disasters
rozpocznij naukę
katastrofy naturalne

poor sanitary conditions
rozpocznij naukę
kiepskie warunki sanitarne

klęska głodu

to claim benefits
rozpocznij naukę
korzystać z pomocy społecznej

developing countries
rozpocznij naukę
kraje rozwijające się

liczba zabitych

destitute people
rozpocznij naukę
ludzie, którzy nic nie mają

poverty alleviation
rozpocznij naukę
łagodzenie biedy

margin of society
rozpocznij naukę
margines społeczny

to live on the street
rozpocznij naukę
mieszkać na ulicy

economic migration
rozpocznij naukę
migracja „za chlebem”

to deplete the ozone layer
rozpocznij naukę
naruszyć powłokę ozonową


infant malnutrition
rozpocznij naukę
niedożywienie wśród noworodków

nielegalne

illegal substances
rozpocznij naukę
nielegalne substancje

irreparable damage
rozpocznij naukę
nienaprawialne szkody

irreversible damage
rozpocznij naukę
nieodwracalne szkody

devastating floods
rozpocznij naukę
niszczące powodzie

novel solution
rozpocznij naukę
nowatorskie rozwiązanie

obowiązkowe

debt servicing
rozpocznij naukę
obsługa długu

life expectancy
rozpocznij naukę
oczekiwana długość życia

renewable energy sources
rozpocznij naukę
odnawialne źródła energii

ograniczone

opieka zdrowotna

fossil fuels
rozpocznij naukę
paliwa kopalne

law and order break down
rozpocznij naukę
panuje anarchia i bezprawie

underage drinking
rozpocznij naukę
picie alkoholu przez osoby nieletnie

płeć kulturowa

pochodzenie etniczne

rising sea levels
rozpocznij naukę
podnoszący się poziom mórz

to improve smb's life chances
rozpocznij naukę
poprawić czyjś start w życiu

to improve access to
rozpocznij naukę
poprawić dostęp do

widening gulf
rozpocznij naukę
poszerzająca się przepaść

to eradicate poverty
rozpocznij naukę
pozbyć się biedy, zlikwidować biedę

force for good
rozpocznij naukę
pozytywny wpływ

child labour
rozpocznij naukę
praca dzieci

world-wide problem
rozpocznij naukę
problem ogólnoświatowy

simple solution
rozpocznij naukę
proste rozwiązanie

to take to the streets
rozpocznij naukę
protestować

to break the cycle
rozpocznij naukę
przerwać cykl

przywódca zamieszek, prowodyr

dysfunctional families
rozpocznij naukę
rodziny dysfunkcyjne

low-income families
rozpocznij naukę
rodziny o niskich dochodach

to sleep rough
rozpocznij naukę
spać na ulicy

exhaust fumes
rozpocznij naukę
spaliny

debt repayment
rozpocznij naukę
spłata długu

public attitude towards
rozpocznij naukę
stosunek społeczeństwa do

green politics
rozpocznij naukę
strategia ekologiczna

the social fabric
rozpocznij naukę
struktura społeczna

świeży entuzjazm

absolute poverty
rozpocznij naukę
ubóstwo absolutne

income poverty
rozpocznij naukę
ubóstwo ustawowe

relative poverty
rozpocznij naukę
ubóstwo względne

asylum seeker
rozpocznij naukę
uchodźca poszukujący azylu

to alleviate poverty
rozpocznij naukę
ulżyć w biedzie

to combat poverty
rozpocznij naukę
walczyć z biedą

warunki sanitarne

social conditions
rozpocznij naukę
warunki socjalne

wolność

to introduce neighbourhood watch schemes
rozpocznij naukę
wprowadzić straż sąsiedzką

wybuchają zamieszki

to lift people out of poverty
rozpocznij naukę
wyciągnąć ludzi z biedy

social exclusion
rozpocznij naukę
wykluczenie społeczne

sexual exploitation
rozpocznij naukę
wykorzystywanie seksualne

wymagane

to escape poverty
rozpocznij naukę
wyrwać się z biedy

antisocial behaviour
rozpocznij naukę
zachowanie naruszające normy społeczne

to tackle pollution
rozpocznij naukę
zając się zanieczyszczeniem

to disturb the ecological balance
rozpocznij naukę
zakłócać równowagę biologiczną

to provide shelter
rozpocznij naukę
zapewniać schronienie

to provide relief
rozpocznij naukę
zapewniać ulgę

disaster occurs
rozpocznij naukę
zdarza się katastrofa

climate change
rozpocznij naukę
zmiana klimatu

to reduce poverty
rozpocznij naukę
zmniejszyć biedę

impoverished areas
rozpocznij naukę
zubożałe regiony

to live below the poverty line
rozpocznij naukę
żyć w biedzie

to live below the breadline
rozpocznij naukę
żyć w skrajnym ubóstwie

to live from hand to mouth
rozpocznij naukę
żyć z dnia na dzień


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.