Polityka, życie polityczne – zaawansowane słownictwo angielskie; Politics – Advanced English Vocabulary

5  1    291 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
acceptance
rozpocznij naukę
akceptacja
acclamation
rozpocznij naukę
aklamacja
vociferous opponent
rozpocznij naukę
aktywny przeciwnik
ambassador
rozpocznij naukę
ambasador
anarchy
rozpocznij naukę
anarchia
apparatus
rozpocznij naukę
aparat państwa
autocrat
rozpocznij naukę
autokrata
authoritarian
rozpocznij naukę
autorytarny
direct
rozpocznij naukę
bezpośredni
absolute majority vote
rozpocznij naukę
bezwzględna większość głosów
bureaucracy
rozpocznij naukę
biurokracja
boycott
rozpocznij naukę
bojkot
budget
rozpocznij naukę
budżet
rebellion
rozpocznij naukę
bunt
aim
rozpocznij naukę
cel
emperor
rozpocznij naukę
cesarz
reading
rozpocznij naukę
czytanie
decree
rozpocznij naukę
dekret
democrat
rozpocznij naukę
demokrata
deputy
rozpocznij naukę
deputowany
despot
rozpocznij naukę
despota
despotism
rozpocznij naukę
despotyzm
detailed account
rozpocznij naukę
dokładna historia
dominance
rozpocznij naukę
dominacja
dominant
rozpocznij naukę
dominujący
to command
rozpocznij naukę
dowodzić
dictator
rozpocznij naukę
dyktator
dictatorial
rozpocznij naukę
dyktatorski
dictatorship
rozpocznij naukę
dyktatura
military dictatorship
rozpocznij naukę
dyktatura wojskowa
directive
rozpocznij naukę
dyrektywa
to divide
rozpocznij naukę
dzielić
electorate
rozpocznij naukę
elektorat
ballot stuffing
rozpocznij naukę
fałszowanie wyników głosowania poprzez oddawanie więcej niż jednego głosu
false
rozpocznij naukę
fałszywy
fascism
rozpocznij naukę
faszyzm
federalism
rozpocznij naukę
federalizm
feminist
rozpocznij naukę
feministyczny
to finance
rozpocznij naukę
finansować
turnout
rozpocznij naukę
frekwencja
to vote
rozpocznij naukę
głosować
to vote for
rozpocznij naukę
głosować na kogoś
ballot
rozpocznij naukę
głosowanie
boundary
rozpocznij naukę
granica
lobby group
rozpocznij naukę
grupa nacisku
to guarantee
rozpocznij naukę
gwarantować
diplomatic immunity
rozpocznij naukę
immunitet dyplomatyczny
imperialism
rozpocznij naukę
imperializm
interest of state
rozpocznij naukę
interes państwa
Islamist
rozpocznij naukę
islamistyczny
chamber
rozpocznij naukę
izba parlamentu
open ballot
rozpocznij naukę
jawne głosowanie
unanimous
rozpocznij naukę
jednomyślny
booth
rozpocznij naukę
kabina
term of office
rozpocznij naukę
kadencja
campaign
rozpocznij naukę
kampania
electoral campaigning
rozpocznij naukę
kampania wyborcza
candidate
rozpocznij naukę
kandydat
nominee
rozpocznij naukę
kandydat, nominowany
parliamentary club
rozpocznij naukę
klub parlamentarny
coalition
rozpocznij naukę
koalicja
commission
rozpocznij naukę
komisja
election committee
rozpocznij naukę
komitet wyborczy
competence
rozpocznij naukę
kompetencja
communism
rozpocznij naukę
komunizm
conservative
rozpocznij naukę
konserwatywny
conservatism
rozpocznij naukę
konserwatyzm
constitution
rozpocznij naukę
konstytucja
constitutionalism
rozpocznij naukę
konstytucjonalizm
control
rozpocznij naukę
kontrola
to control
rozpocznij naukę
kontrolować
king
rozpocznij naukę
król
left wing
rozpocznij naukę
lewica
leftist
rozpocznij naukę
lewicowy
liberalism
rozpocznij naukę
liberalizm
liberal
rozpocznij naukę
liberalny
liberalist
rozpocznij naukę
liberał
list
rozpocznij naukę
lista
polling station
rozpocznij naukę
lokal wyborczy
seat
rozpocznij naukę
mandat poselski, senatorski
election manifesto
rozpocznij naukę
manifest wyborczy
appointment
rozpocznij naukę
mianowanie
inhabitant
rozpocznij naukę
mieszkaniec
minister
rozpocznij naukę
minister
minority
rozpocznij naukę
mniejszość
monarch
rozpocznij naukę
monarcha
monarchy
rozpocznij naukę
monarchia
mob
rozpocznij naukę
motłoch, tłum
nationalism
rozpocznij naukę
nacjonalizm
High Administrative Court
rozpocznij naukę
Naczelny Sąd Administracyjny
to supervise
rozpocznij naukę
nadzorować
nation
rozpocznij naukę
naród
neofascist
rozpocznij naukę
neofaszysta
to decline
rozpocznij naukę
nie przyjmować
to take issue with
rozpocznij naukę
nie zgadzać się z czymś
absentee
rozpocznij naukę
nieobecny
disorderly behaviour
rozpocznij naukę
nieodpowiednie zachowanie
independent
rozpocznij naukę
niepodległy
instable
rozpocznij naukę
niestabilny
to destroy
rozpocznij naukę
niszczyć
to nominate
rozpocznij naukę
nominować
to aim
rozpocznij naukę
obierać sobie za cel
observer
rozpocznij naukę
obserwator
citizen
rozpocznij naukę
obywatel
civic
rozpocznij naukę
obywatelski
to cast a vote
rozpocznij naukę
oddać głos
separation
rozpocznij naukę
oddzielenie, rozdział
to decline to comment
rozpocznij naukę
odmówić komentarza
to address the issue of
rozpocznij naukę
odnieść się do kwestii
appropriate
rozpocznij naukę
odpowiedni
to reject
rozpocznij naukę
odrzucać
rejection
rozpocznij naukę
odrzucenie
to vote down
rozpocznij naukę
odrzucić w głosowaniu
abject apology
rozpocznij naukę
oficjalne przeprosiny
public pronouncements
rozpocznij naukę
oficjalne wypowiedzi
to hold the election
rozpocznij naukę
ogłosić wybory
to acclaim
rozpocznij naukę
oklaskiwać, dawać owację
period
rozpocznij naukę
okres
to specify
rozpocznij naukę
określać
to determine
rozpocznij naukę
określać, ustalać
constituency
rozpocznij naukę
okręg wyborczy
oligarchy
rozpocznij naukę
oligarchia
opposition
rozpocznij naukę
opozycja
dissenting voice
rozpocznij naukę
osoba, która się na coś nie zgadza (for.)
pacifism
rozpocznij naukę
pacyfizm
to reign
rozpocznij naukę
panować
party
rozpocznij naukę
partia
liberal party
rozpocznij naukę
partia liberalna
patriot
rozpocznij naukę
patriota
confidence
rozpocznij naukę
pewność, zaufanie
seal
rozpocznij naukę
pieczęć
to put sth to a vote
rozpocznij naukę
poddać coś pod głosownie
to raise taxes
rozpocznij naukę
podnosić podatki
division
rozpocznij naukę
podział
to defeat
rozpocznij naukę
pokonać
politician
rozpocznij naukę
polityk
foreign policy
rozpocznij naukę
polityka zagraniczna
to aid
rozpocznij naukę
pomagać
to bear responsibility
rozpocznij naukę
ponosić odpowiedzialność
to re-open the debate on
rozpocznij naukę
ponownie otworzyć debatę nad
to enhance
rozpocznij naukę
poprawiać
amendment
rozpocznij naukę
poprawka
to move
rozpocznij naukę
poruszać
Member of Parliament (MP)
rozpocznij naukę
poseł
suppression
rozpocznij naukę
powstrzymanie
common
rozpocznij naukę
powszechny, zwyczajny
universal
rozpocznij naukę
powszechny
to deprive
rozpocznij naukę
pozbawiać
right-wing
rozpocznij naukę
prawicowy
law
rozpocznij naukę
prawo np. karne
right
rozpocznij naukę
prawo do czegoś
suffrage
rozpocznij naukę
prawo głosu
election law
rozpocznij naukę
prawo wyborcze
prime minister
rozpocznij naukę
premier
president
rozpocznij naukę
prezydent
procedure
rozpocznij naukę
procedura
programme
rozpocznij naukę
program
project
rozpocznij naukę
projekt
bill
rozpocznij naukę
projekt ustawy
proportionality
rozpocznij naukę
proporcjonalność
proposal
rozpocznij naukę
propozycja
electoral protest
rozpocznij naukę
protest wyborczy
to lead
rozpocznij naukę
prowadzić
to tally
rozpocznij naukę
prowadzić rejestr
threshold
rozpocznij naukę
próg
to submit
rozpocznij naukę
przedstawiać
representative
rozpocznij naukę
przedstawiciel
to vote through
rozpocznij naukę
przegłosować, przyjąć
regulation
rozpocznij naukę
przepis
to conduct
rozpocznij naukę
przeprowadzać
to conduct a survey
rozpocznij naukę
przeprowadzić badania
to conduct a poll
rozpocznij naukę
przeprowadzić sondaż
to accept
rozpocznij naukę
przyjąć
leader
rozpocznij naukę
przywódca
council
rozpocznij naukę
rada
councillor
rozpocznij naukę
radny
ratification
rozpocznij naukę
ratyfikacja
to ratify
rozpocznij naukę
ratyfikować
referendum
rozpocznij naukę
referendum
reform
rozpocznij naukę
reforma
to regulate
rozpocznij naukę
regulować
rule
rozpocznij naukę
reguła
to represent
rozpocznij naukę
reprezentować
parliamentary republic
rozpocznij naukę
republika parlamentarna
regime
rozpocznij naukę
reżim
nationalistic regime
rozpocznij naukę
reżim nacjonalistyczny
native
rozpocznij naukę
rodowity mieszkaniec
to distribute
rozpocznij naukę
rozdzielać
order
rozpocznij naukę
rozkaz
equal
rozpocznij naukę
równy
movement
rozpocznij naukę
ruch
cabinet
rozpocznij naukę
rząd, Rada Ministrów
government
rozpocznij naukę
rząd
minority government
rozpocznij naukę
rząd mniejszościowy
to govern
rozpocznij naukę
rządzić demokratycznie
to rule
rozpocznij naukę
rządzić
local government
rozpocznij naukę
samorząd lokalny
court
rozpocznij naukę
sąd
Supreme Court
rozpocznij naukę
Sąd Najwyższy
senator
rozpocznij naukę
senator
inclination
rozpocznij naukę
skłonność
socialist
rozpocznij naukę
socjalista
opinion poll
rozpocznij naukę
sondaż
community
rozpocznij naukę
społeczność
to gauge reaction
rozpocznij naukę
sprawdzać reakcje społeczne
to exercise power
rozpocznij naukę
sprawować władzę
to oppose
rozpocznij naukę
sprzeciwiać się
permanent
rozpocznij naukę
stały, trwały
to refuse point-blank
rozpocznij naukę
stanowczo odmówić
to reject flatly
rozpocznij naukę
stanowczo odrzucić
post
rozpocznij naukę
stanowisko
diplomatic efforts
rozpocznij naukę
starania dyplomatyczne
to stand as a candidate
rozpocznij naukę
startować w wyborach
rate
rozpocznij naukę
stawka
structure
rozpocznij naukę
struktura
parliamentary-cabinet system
rozpocznij naukę
system parlamentarno-gabinetowy
conscious
rozpocznij naukę
świadomy
secret ballot
rozpocznij naukę
tajne głosowanie
secret
rozpocznij naukę
tajny
theocracy
rozpocznij naukę
teokracja
totalitarianism
rozpocznij naukę
totalitaryzm
to expire
rozpocznij naukę
tracić ważność
treaty
rozpocznij naukę
traktat
permanence
rozpocznij naukę
trwałość
Constitutional Tribunal
rozpocznij naukę
Trybunał Konstytucyjny
to create
rozpocznij naukę
tworzyć
tyrant
rozpocznij naukę
tyran
tyranny
rozpocznij naukę
tyrania
to seek permission
rozpocznij naukę
ubiegać się o pozwolenie
resolution
rozpocznij naukę
uchwała
settlement
rozpocznij naukę
ugoda
to clarify one's position
rozpocznij naukę
ujawnić swoje poglądy
damaging disclosure
rozpocznij naukę
ujawnienie kontrowersyjnych faktów o czyimś życiu prywatnym
moderate socialist
rozpocznij naukę
umiarkowany socjalista
entitled
rozpocznij naukę
uprawniony
official
rozpocznij naukę
urzędnik
act
rozpocznij naukę
ustawa
legislative
rozpocznij naukę
ustawodawczy
system
rozpocznij naukę
ustrój
throwaway comment
rozpocznij naukę
uwaga, która się wymsknęła
currency
rozpocznij naukę
waluta
terms
rozpocznij naukę
warunki
validity
rozpocznij naukę
ważność
to enter
rozpocznij naukę
wchodzić
first past the post
rozpocznij naukę
większościowe (o wyborach)
majority
rozpocznij naukę
większość
absolute ruler
rozpocznij naukę
władca absolutny
judicial power
rozpocznij naukę
władza sądownicza
legislature/ legislative authorities
rozpocznij naukę
władza ustawodawcza
executive power
rozpocznij naukę
władza wykonawcza
authorities
rozpocznij naukę
władze
property
rozpocznij naukę
własność
motion
rozpocznij naukę
wniosek
vote of confidence
rozpocznij naukę
wotum zaufania
influential
rozpocznij naukę
wpływowy
to mislead the electorate
rozpocznij naukę
wprowadzać wyborców w błąd
to introduce a bill
rozpocznij naukę
wprowadzić ustawę
support
rozpocznij naukę
wsparcie
to support
rozpocznij naukę
wspierać
to cooperate
rozpocznij naukę
współpracować
abstention
rozpocznij naukę
wstrzymanie się od głosu
to abstain
rozpocznij naukę
wstrzymywać się od głosu
to elect
rozpocznij naukę
wybierać
voter
rozpocznij naukę
wyborca
electoral
rozpocznij naukę
wyborczy
election
rozpocznij naukę
wybory
presidential elections
rozpocznij naukę
wybory prezydenckie
choice
rozpocznij naukę
wybór
to re-elect
rozpocznij naukę
wybrać na kolejną kadencję
to issue a statement
rozpocznij naukę
wydać oświadczenie
to require
rozpocznij naukę
wymagać
to appoint
rozpocznij naukę
wyznaczyć, mianować
to excite speculation
rozpocznij naukę
wzbudzić spekulacje
to take firm stance
rozpocznij naukę
zająć stanowisko (o poglądach)
disorder
rozpocznij naukę
zamieszki
to prevent a strike
rozpocznij naukę
zapobiegać strajkowi
to administer
rozpocznij naukę
zarządzać
to order
rozpocznij naukę
zarządzać, nakazywać
approval
rozpocznij naukę
zatwierdzenie
to boycott
rozpocznij naukę
zbojkotować
traitor
rozpocznij naukę
zdrajca
to permit
rozpocznij naukę
zezwalać
to agree
rozpocznij naukę
zgadzać się
National Assembly
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Narodowe
to air a grievance
rozpocznij naukę
złożyć skargę
alteration
rozpocznij naukę
zmiana
modification
rozpocznij naukę
zmiana, modyfikacja
to provide an explanation
rozpocznij naukę
znaleźć wyjaśnienie
trade union
rozpocznij naukę
związek zawodowy
supremacy
rozpocznij naukę
zwierzchnictwo
simple majority vote
rozpocznij naukę
zwykła większość głosów

Polityka i życie polityczne - zaawansowane słownictwo angielskie do płynnej konwersacji

Fiszki zaplanowane jako materiał dydaktyczny do rozwoju umiejętności i słownictwa konwersacyjnego, tym razem w dziedzinie polityki i kultury życia politycznego po angielsku przydadzą się każdemu, kto opanował już dobrze poziom podstawowy języka angielskiego. Słownictwo na poziomie zaawansowanych, od średniozaawansowanego do zaawansowanego wymaga od uczącego się nabycia umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli, poglądów i opinii o złożonych problemach społecznych. Do zasobów tych należy polityka i życie polityczne społeczeństwa demokratycznego. I właśnie dlatego powstała kolekcja fiszek z eleganckim, salonowym wręcz słownictwem politycznym po angielsku. Wielu Polaków uczących się słówek z tej właśnie kolekcji twierdzi wręcz, że rozwija ona także zasoby polskich wyrażeń służących do werbalizowania opinii. Korzyści edukacyjne są więc w tym przypadku wielorakie i warto je maksymalnie wdrożyć.

Nazwy pojęć politycznych, czynności i instytucji

Fiszki ze słownictwem politycznym są naprawdę wszechstronne i wyczerpujące temat polityki oraz życia politycznego w konwersacjach, do których przygotowują. Znajdziemy w nich słownictwo ogólne, takie jak: większość, mniejszość, prawo głosu, ordynacja wyborcza, ale i nazwy prądów politycznych: liberalizm, konserwatyzm, monarchizm, nacjonalizm, wreszcie oficjalne, poprawne nazwy kluczowych instytucji: Sąd Najwyższy, Parlament, Naczelny Sąd Administracyjny. Kolekcja fiszek przygotowuje do wprawnej, zaangażowanej dyskusji o polityce po angielsku, która wymaga przecież swobody przechodzenia od tematu do tematu bez ograniczeń wynikających z braków słownikowych. Fiszki są tutaj naprawdę niezawodne!

Komentarze:

mart napisał: 2011-06-11 18:06:31
bardzo fajny zestaw, tylko długi

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.