Gospodarka – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Economy – Advanced English Vocabulary

 0    58 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to cancel debt
rozpocznij naukę
anulować dług

ailing economy
rozpocznij naukę
chora gospodarka

to extend an opportunity
rozpocznij naukę
dać możliwość, powiększyć możliwości

to safeguard smb's interests
rozpocznij naukę
dbać o czyjeś dobro, interesy

dewaluacja

value for money
rozpocznij naukę
dobry stosunek jakości do ceny

embargo

rampant inflation
rozpocznij naukę
galopująca inflacja

war-torn economy
rozpocznij naukę
gospodarka zrujnowana wojną

development grants
rozpocznij naukę
granty przeznaczone na rozwój

plummeting profits
rozpocznij naukę
gwałtownie spadające zyski

to invest for long-term
rozpocznij naukę
inwestować długoterminowo

single currency
rozpocznij naukę
jedna waluta

debtor country
rozpocznij naukę
kraj–dłużnik

small business
rozpocznij naukę
małe firmy

to leave unchecked
rozpocznij naukę
nie rozwiązać jakiegoś problemu

current economic climate
rozpocznij naukę
obecny klimat ekonomiczny

to meet with success
rozpocznij naukę
odnieść sukces

to achieve economic growth
rozpocznij naukę
osiągnąć wzrost gospodarczy

oszustwo

płatnik podatku

to stimulate growth
rozpocznij naukę
pobudzać wzrost

to recover from decline
rozpocznij naukę
podnosić z zapaści

free trade agreement
rozpocznij naukę
porozumienie o wolnym handlu

to curb inflation
rozpocznij naukę
poskromić inflację

restrictive practices
rozpocznij naukę
praktyki ograniczające handel

industry is thriving
rozpocznij naukę
przemysł jest w świetnej formie

to steer the economy
rozpocznij naukę
przeprowadzić gospodarkę

to allocate resources
rozpocznij naukę
przeznaczyć środki (na coś)

obciążenie długami

to follow policies
rozpocznij naukę
realizować strategie

rewaluacja

rising unemployment
rozpocznij naukę
rosnące bezrobocie

sankcje

slump in prices
rozpocznij naukę
spadek cen

to repay debt
rozpocznij naukę
spłacać dług

steady growth
rozpocznij naukę
stabilny wzrost

interest rates
rozpocznij naukę
stopy procentowe

uninterrupted economic growth
rozpocznij naukę
swobodny wzrost gospodarczy

black economy
rozpocznij naukę
szara strefa

fiscal measures
rozpocznij naukę
środki fiskalne

lasting development
rozpocznij naukę
trwały rozwój

to lift (embargo, sanction)
rozpocznij naukę
uchylić (embargo, sankcję)

monetary union
rozpocznij naukę
unia walutowa

wojna celna

to go into recession
rozpocznij naukę
wpaść w recesję

to impose on
rozpocznij naukę
wprowadzić

to levy taxes
rozpocznij naukę
wprowadzić podatki

to boost the economy
rozpocznij naukę
wspomagać gospodarkę

public spending
rozpocznij naukę
wydatki publiczne

to emerge from recession
rozpocznij naukę
wyjść z recesji

to build on success
rozpocznij naukę
wykorzystywać dobrą koniunkturę

to incur debt
rozpocznij naukę
zaciągać dług

undeclared earnings
rozpocznij naukę
zarobki „na czarno”

healthy economy
rozpocznij naukę
zdrowa gospodarka

to alleviate debt
rozpocznij naukę
zmniejszać dług

to push up costs
rozpocznij naukę
zwiększać koszty

to increase output
rozpocznij naukę
zwiększyć produkcję


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.