Gospodarka – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Economy – Advanced English Vocabulary

1  1    58 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to cancel debt
rozpocznij naukę
anulować dług
ailing economy
rozpocznij naukę
chora gospodarka
to extend an opportunity
rozpocznij naukę
dać możliwość, powiększyć możliwości
to safeguard smb's interests
rozpocznij naukę
dbać o czyjeś dobro, interesy
devaluation
rozpocznij naukę
dewaluacja
value for money
rozpocznij naukę
dobry stosunek jakości do ceny
embargo
rozpocznij naukę
embargo
rampant inflation
rozpocznij naukę
galopująca inflacja
war-torn economy
rozpocznij naukę
gospodarka zrujnowana wojną
development grants
rozpocznij naukę
granty przeznaczone na rozwój
plummeting profits
rozpocznij naukę
gwałtownie spadające zyski
to invest for long-term
rozpocznij naukę
inwestować długoterminowo
single currency
rozpocznij naukę
jedna waluta
debtor country
rozpocznij naukę
kraj–dłużnik
small business
rozpocznij naukę
małe firmy
to leave unchecked
rozpocznij naukę
nie rozwiązać jakiegoś problemu
current economic climate
rozpocznij naukę
obecny klimat ekonomiczny
to meet with success
rozpocznij naukę
odnieść sukces
to achieve economic growth
rozpocznij naukę
osiągnąć wzrost gospodarczy
fraud
rozpocznij naukę
oszustwo
taxpayer
rozpocznij naukę
płatnik podatku
to stimulate growth
rozpocznij naukę
pobudzać wzrost
to recover from decline
rozpocznij naukę
podnosić z zapaści
free trade agreement
rozpocznij naukę
porozumienie o wolnym handlu
to curb inflation
rozpocznij naukę
poskromić inflację
restrictive practices
rozpocznij naukę
praktyki ograniczające handel
industry is thriving
rozpocznij naukę
przemysł jest w świetnej formie
to steer the economy
rozpocznij naukę
przeprowadzić gospodarkę
to allocate resources
rozpocznij naukę
przeznaczyć środki (na coś)
debt burden
rozpocznij naukę
obciążenie długami
to follow policies
rozpocznij naukę
realizować strategie
revaluation
rozpocznij naukę
rewaluacja
rising unemployment
rozpocznij naukę
rosnące bezrobocie
sanctions
rozpocznij naukę
sankcje
slump in prices
rozpocznij naukę
spadek cen
to repay debt
rozpocznij naukę
spłacać dług
steady growth
rozpocznij naukę
stabilny wzrost
interest rates
rozpocznij naukę
stopy procentowe
uninterrupted economic growth
rozpocznij naukę
swobodny wzrost gospodarczy
black economy
rozpocznij naukę
szara strefa
fiscal measures
rozpocznij naukę
środki fiskalne
lasting development
rozpocznij naukę
trwały rozwój
to lift (embargo, sanction)
rozpocznij naukę
uchylić (embargo, sankcję)
monetary union
rozpocznij naukę
unia walutowa
trade war
rozpocznij naukę
wojna celna
to go into recession
rozpocznij naukę
wpaść w recesję
to impose on
rozpocznij naukę
wprowadzić
to levy taxes
rozpocznij naukę
wprowadzić podatki
to boost the economy
rozpocznij naukę
wspomagać gospodarkę
public spending
rozpocznij naukę
wydatki publiczne
to emerge from recession
rozpocznij naukę
wyjść z recesji
to build on success
rozpocznij naukę
wykorzystywać dobrą koniunkturę
to incur debt
rozpocznij naukę
zaciągać dług
undeclared earnings
rozpocznij naukę
zarobki „na czarno”
healthy economy
rozpocznij naukę
zdrowa gospodarka
to alleviate debt
rozpocznij naukę
zmniejszać dług
to push up costs
rozpocznij naukę
zwiększać koszty
to increase output
rozpocznij naukę
zwiększyć produkcję

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.