Collocations with common verbs

 0    98 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rozwiązać krzyżówkę
rozpocznij naukę
do a crossword
spowodować szkodę
rozpocznij naukę
do damage
zmywać naczynia
rozpocznij naukę
zmywać naczynia po angielsku
do the dishes
zdawać egzamin
rozpocznij naukę
do an exam
przygotować jedzenie na przyjęcie
rozpocznij naukę
do the food for a party
uczyć się francuskiego w szkole
rozpocznij naukę
do French at school
uprawiać ogród
rozpocznij naukę
do the garden
przerabiać Hamleta
rozpocznij naukę
do 'Hamlet'
uprawiać judo
rozpocznij naukę
do judo
jechać ... kilometrów na godzinę
rozpocznij naukę
do ... kilometres per hour
nic nie robić
rozpocznij naukę
do nothing
zwiedzać Paryż
rozpocznij naukę
do Paris
wykonać fotokopię
rozpocznij naukę
do/make a photocopy
prowadzić badania naukowe
rozpocznij naukę
do research
wykonać szkic
rozpocznij naukę
do/make a sketch
wykonać tłumaczenie
rozpocznij naukę
do a translation
zrobić pranie
rozpocznij naukę
do the washing
umówić się na wizytę
rozpocznij naukę
make an appointment
podjąć próbę
rozpocznij naukę
make an attempt
słać łóżko
rozpocznij naukę
make the bed
upiec ciasto
rozpocznij naukę
make a cake
wprowadzić zmiany
rozpocznij naukę
make changes
podjąć decyzję
rozpocznij naukę
make/take a decision
przygotować kolację
rozpocznij naukę
make dinner
podjąć wysiłek
rozpocznij naukę
make an effort
nakręcić film
rozpocznij naukę
make a film
robić zamieszanie
rozpocznij naukę
make a fuss
zgadywać
rozpocznij naukę
make/have/take a guess
robić dobre wrażenie
rozpocznij naukę
make a good impression
zostawić ślad
rozpocznij naukę
make a mark
nabałaganić
rozpocznij naukę
make a mess
popełnić błąd
rozpocznij naukę
make a mistake
zarabiać pieniądze
rozpocznij naukę
make money
hałasować
rozpocznij naukę
make a noise
pogodzić się z
rozpocznij naukę
make peace with
wykonać fotokopię
rozpocznij naukę
make/do a photocopy
czynić postęp
rozpocznij naukę
make progress
składać obietnicę
rozpocznij naukę
make a promise
wykonać szkic
rozpocznij naukę
make/do a sketch
wygłosić przemówienie
rozpocznij naukę
make/give a speech
wysunąć propozycję
rozpocznij naukę
make a suggestion
spisać testament
rozpocznij naukę
make one's will
pogadać z kimś o czymś
rozpocznij naukę
have a chat with sb about sth
być przeziębionym
rozpocznij naukę
have a cold
mieć trudności ze zrobieniem czegoś
rozpocznij naukę
have difficulty doing sth
napić się
rozpocznij naukę
have a drink
mieć wrażenie, że
rozpocznij naukę
have a feeling that
baw się dobrze!
rozpocznij naukę
have fun!
dobrze się bawić robiąc coś
rozpocznij naukę
have fun doing sth
zgadywać
rozpocznij naukę
have/make/take a guess
mieć atak serca
rozpocznij naukę
have a heart attack
mieć wakacje
rozpocznij naukę
have a holiday
mieć pomysł
rozpocznij naukę
have an idea
1. interesować się czymś 2. mieć w czymś interes
rozpocznij naukę
have an interest in sth
spojrzeć na
rozpocznij naukę
have/take a look at
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
rozpocznij naukę
have/give a party (for)
zdrzemnąć się
rozpocznij naukę
have/take a nap
mieć operację
rozpocznij naukę
have an operation
mieć cierpliwość do
rozpocznij naukę
have patience with
doznać szoku
rozpocznij naukę
have a shock
przekąsić coś
rozpocznij naukę
have a snack
mieć czas
rozpocznij naukę
have time
pójść na spacer
rozpocznij naukę
have/take a walk
podjąć kroki, żeby coś zrobić
rozpocznij naukę
take action to do sth
wykąpać się
rozpocznij naukę
take/have a bath
ugryźć kawałek czegoś
rozpocznij naukę
take a bite of sth
zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
take/have a break
pojechać autobusem
rozpocznij naukę
take a bus
podjąć decyzję
rozpocznij naukę
take/make a decision
wziąć głęboki oddech
rozpocznij naukę
take a deep breath
spisać czyjeś dane osobowe
rozpocznij naukę
take sb's details
poczuć niechęć do kogoś
rozpocznij naukę
take a dislike to sb
zdawać egzamin
rozpocznij naukę
take an exam
zgadywać
rozpocznij naukę
take/make/have a guess
wziąć urlop
rozpocznij naukę
take a holiday
zainteresować się czymś
rozpocznij naukę
take an interest in sth
spojrzeć na
rozpocznij naukę
take/have a look at
zdrzemnąć się
rozpocznij naukę
take/have a nap
robić notatki
rozpocznij naukę
take notes
zrobić zdjęcie
rozpocznij naukę
take a photo
nosić rozmiar dziesiąty
rozpocznij naukę
take size 10
zmierzyć komuś temperaturę
rozpocznij naukę
take sb's temperature
pójść na spacer
rozpocznij naukę
take/have a walk
wydać okrzyć bólu
rozpocznij naukę
give a cry of pain
przyprawić kogoś o ból głowy
rozpocznij naukę
give sb a headache
udzielić komuś pomocy
rozpocznij naukę
give sb help
sprawiać wrażenie, że
rozpocznij naukę
give the impression that
pocałować kogoś
rozpocznij naukę
give sb a kiss
podwieźć kogoś
rozpocznij naukę
give sb a lift
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
rozpocznij naukę
give/have a party (for)
wyczyścić coś do połysku
rozpocznij naukę
give sth a polish
przyznać czemuś priorytet
rozpocznij naukę
give priority to sth
popchnąć kogoś
rozpocznij naukę
give sb a push
zaszokować kogoś
rozpocznij naukę
give sb a shock
westchnąć
rozpocznij naukę
give a sigh
wygłosić przemówienie
rozpocznij naukę
give/make a speech
zastanowić się nad czymś
rozpocznij naukę
give some thought to sth
powitać kogoś serdecznie
rozpocznij naukę
give sb a warm welcome

Komentarze:

martomajka napisał: 2010-12-30 22:55:49
świetne! dzięki!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.