Unia Europejska - zaawansowane słownictwo z angielskiego; European Union – Advanced English Vocabulary

 0    124 fiszki    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

angielski

budżet

bułgarski


executive body
rozpocznij naukę
ciało wykonawcze

ciało, organ


członek

debatować

decydujący

budget deficit
rozpocznij naukę
deficyt budżetowy

civil dialogue
rozpocznij naukę
dialog obywatelski

dołączyć

dostęp

dostosowywać

duński

dziedzictwo

estoński


European External Action Service
rozpocznij naukę
Europejska Służba Działań Zewnętrznych

European Economic Community
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza

European Coal and Steel Community
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Węgla i Stali

European Central Bank
rozpocznij naukę
Europejski Bank Centralny

European Investment Bank
rozpocznij naukę
Europejski Bank Inwestycyjny

European Economic and Social Committee
rozpocznij naukę
Europejski Komitet Społeczno-ekonomiczny

European Ombudsman
rozpocznij naukę
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

European Court of Auditors
rozpocznij naukę
Europejski Trybunał Obrachunkowy

eurosceptyk

fiński

francuski

heads of states
rozpocznij naukę
głowy państw

market economy
rozpocznij naukę
gospodarka rynkowa

granica


battle group
rozpocznij naukę
grupa bojowa

external trade
rozpocznij naukę
handel zewnętrzny

hiszpański

holenderski


instytucja

inwestycja

irlandzki

jedność

kandydat

European Commission
rozpocznij naukę
Komisja Europejska

Committee of the Regions
rozpocznij naukę
Komitet Regionów

candidate country
rozpocznij naukę
kraj kandydujący

acceding country
rozpocznij naukę
kraj przystępujący

third country
rozpocznij naukę
kraj trzeci (spoza Unii)

kryteria

accession criteria
rozpocznij naukę
kryteria akcesyjne

Copenhagen criteria
rozpocznij naukę
kryteria kopenhaskie

kwestia, sprawa

legalny

litewskiłapówkarstwo

łotewski

maltański

niemiecki

obywatelstwo

Oda do Radości

odpowiedzialny

opodatkowanie

ostateczny

otwartość

member states
rozpocznij naukę
państwa członkowskie

European Parliament
rozpocznij naukę
Parlament Europejski

security policy
rozpocznij naukę
polityka bezpieczeństwa

monetary policy
rozpocznij naukę
polityka monetarna

poprawiać

portugalski

competition law
rozpocznij naukę
prawo konkurencji

program

przejmować coś, jakieś cechy

transparency
rozpocznij naukę
przejrzystość

przewodnictwo

President of the European Council
rozpocznij naukę
przewodniczący Rady Europejskiej

Council of European Union
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej

regionalny

to represent
rozpocznij naukę
reprezentować

rolnictwo

rural development
rozpocznij naukę
rozwój regionów wiejskich

equal opportunities
rozpocznij naukę
równe szanse

różnorodność

rumuński

sądowy

słowacki

słoweński

solidarność

information society
rozpocznij naukę
społeczeństwo informacyjne

civil society
rozpocznij naukę
społeczeństwo obywatelskie

społeczny

sporządzać projekt

stabilny

strategia

strefa euro


szwedzki

traktat

Treaty of Maastricht
rozpocznij naukę
Traktat z Maastricht

Court of Justice of the European Communities
rozpocznij naukę
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich


customs union
rozpocznij naukę
unia celna

uproszczony

ustawodawstwo

on behalf of...
rozpocznij naukę
w imieniu...

węgierski

wiarygodność

władze

włoski

wspierać

Common Foreign and Security Policy
rozpocznij naukę
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

European Communities
rozpocznij naukę
Wspólnoty Europejskie

co-operation
rozpocznij naukę
współpraca

wydatki, nakłady

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
rozpocznij naukę
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

to deal with
rozpocznij naukę
zajmować się czymś

zapewniać

zarządzanie

zgodność

maladministration
rozpocznij naukę
złe zarządzanie

żargon


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.