Unia Europejska - zaawansowane słownictwo z angielskiego; European Union – Advanced English Vocabulary

 0    124 fiszki    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
English
rozpocznij naukę
angielski
budget
rozpocznij naukę
budżet
Bulgarian
rozpocznij naukę
bułgarski
objective
rozpocznij naukę
cel
cel po angielsku
executive body
rozpocznij naukę
ciało wykonawcze
body
rozpocznij naukę
ciało, organ
Czech
rozpocznij naukę
czeski
member
rozpocznij naukę
członek
to debate
rozpocznij naukę
debatować
driving
rozpocznij naukę
decydujący
budget deficit
rozpocznij naukę
deficyt budżetowy
civil dialogue
rozpocznij naukę
dialog obywatelski
to join
rozpocznij naukę
dołączyć
access
rozpocznij naukę
dostęp
to adjust
rozpocznij naukę
dostosowywać
Danish
rozpocznij naukę
duński
heritage
rozpocznij naukę
dziedzictwo
Estonian
rozpocznij naukę
estoński
euro
rozpocznij naukę
euro
European External Action Service
rozpocznij naukę
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
European Economic Community
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza
European Coal and Steel Community
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
European Central Bank
rozpocznij naukę
Europejski Bank Centralny
European Investment Bank
rozpocznij naukę
Europejski Bank Inwestycyjny
European Economic and Social Committee
rozpocznij naukę
Europejski Komitet Społeczno-ekonomiczny
European Ombudsman
rozpocznij naukę
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
European Court of Auditors
rozpocznij naukę
Europejski Trybunał Obrachunkowy
eurosceptic
rozpocznij naukę
eurosceptyk
Finnish
rozpocznij naukę
fiński
French
rozpocznij naukę
francuski
heads of states
rozpocznij naukę
głowy państw
market economy
rozpocznij naukę
gospodarka rynkowa
border
rozpocznij naukę
granica
Greek
rozpocznij naukę
grecki
battle group
rozpocznij naukę
grupa bojowa
external trade
rozpocznij naukę
handel zewnętrzny
Spanish
rozpocznij naukę
hiszpański
Dutch
rozpocznij naukę
holenderski
anthem
rozpocznij naukę
hymn
institution
rozpocznij naukę
instytucja
investment
rozpocznij naukę
inwestycja
Irish
rozpocznij naukę
irlandzki
unity
rozpocznij naukę
jedność
candidate
rozpocznij naukę
kandydat
European Commission
rozpocznij naukę
Komisja Europejska
Committee of the Regions
rozpocznij naukę
Komitet Regionów
candidate country
rozpocznij naukę
kraj kandydujący
acceding country
rozpocznij naukę
kraj przystępujący
third country
rozpocznij naukę
kraj trzeci (spoza Unii)
criteria
rozpocznij naukę
kryteria
accession criteria
rozpocznij naukę
kryteria akcesyjne
Copenhagen criteria
rozpocznij naukę
kryteria kopenhaskie
issue
rozpocznij naukę
kwestia, sprawa
lawful
rozpocznij naukę
legalny
Lithuanian
rozpocznij naukę
litewski
local
rozpocznij naukę
lokalny
gap
rozpocznij naukę
luka
bribery
rozpocznij naukę
łapówkarstwo
Latvian
rozpocznij naukę
łotewski
Maltese
rozpocznij naukę
maltański
German
rozpocznij naukę
niemiecki
citizenship
rozpocznij naukę
obywatelstwo
Ode to Joy
rozpocznij naukę
Oda do Radości
responsible
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
taxation
rozpocznij naukę
opodatkowanie
ultimate
rozpocznij naukę
ostateczny
openness
rozpocznij naukę
otwartość
member states
rozpocznij naukę
państwa członkowskie
European Parliament
rozpocznij naukę
Parlament Europejski
security policy
rozpocznij naukę
polityka bezpieczeństwa
monetary policy
rozpocznij naukę
polityka monetarna
to amend
rozpocznij naukę
poprawiać
Portuguese
rozpocznij naukę
portugalski
competition law
rozpocznij naukę
prawo konkurencji
agenda
rozpocznij naukę
program
to adopt
rozpocznij naukę
przejmować coś, jakieś cechy
transparency
rozpocznij naukę
przejrzystość
presidency
rozpocznij naukę
przewodnictwo
President of the European Council
rozpocznij naukę
przewodniczący Rady Europejskiej
Council of European Union
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej
regional
rozpocznij naukę
regionalny
to represent
rozpocznij naukę
reprezentować
agriculture
rozpocznij naukę
rolnictwo
rural development
rozpocznij naukę
rozwój regionów wiejskich
equal opportunities
rozpocznij naukę
równe szanse
diversity
rozpocznij naukę
różnorodność
Romanian
rozpocznij naukę
rumuński
judicial
rozpocznij naukę
sądowy
Slovak
rozpocznij naukę
słowacki
Slovenian
rozpocznij naukę
słoweński
solidarity
rozpocznij naukę
solidarność
information society
rozpocznij naukę
społeczeństwo informacyjne
civil society
rozpocznij naukę
społeczeństwo obywatelskie
social
rozpocznij naukę
społeczny
to draft
rozpocznij naukę
sporządzać projekt
stable
rozpocznij naukę
stabilny
policy
rozpocznij naukę
strategia
euroland
rozpocznij naukę
strefa euro
summit
rozpocznij naukę
szczyt
Swedish
rozpocznij naukę
szwedzki
treaty
rozpocznij naukę
traktat
Treaty of Maastricht
rozpocznij naukę
Traktat z Maastricht
Court of Justice of the European Communities
rozpocznij naukę
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
union
rozpocznij naukę
unia
customs union
rozpocznij naukę
unia celna
simplified
rozpocznij naukę
uproszczony
legislation
rozpocznij naukę
ustawodawstwo
on behalf of...
rozpocznij naukę
w imieniu...
Hungarian
rozpocznij naukę
węgierski
credibility
rozpocznij naukę
wiarygodność
authorities
rozpocznij naukę
władze
Italian
rozpocznij naukę
włoski
to support
rozpocznij naukę
wspierać
Common Foreign and Security Policy
rozpocznij naukę
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
European Communities
rozpocznij naukę
Wspólnoty Europejskie
co-operation
rozpocznij naukę
współpraca
expenditure
rozpocznij naukę
wydatki, nakłady
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
rozpocznij naukę
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
to deal with
rozpocznij naukę
zajmować się czymś
to ensure
rozpocznij naukę
zapewniać
management
rozpocznij naukę
zarządzanie
compliance
rozpocznij naukę
zgodność
maladministration
rozpocznij naukę
złe zarządzanie
jargon
rozpocznij naukę
żargon

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.