Epoki literackie

5  1    10 fiszek    allymcbeal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
średniowiecze
rozpocznij naukę
od X wieku do 1500 roku
renesans
rozpocznij naukę
od 1500 do 1620 roku
barok
rozpocznij naukę
od 1620 do 1764 roku
oświecenie
rozpocznij naukę
lata 1740-1822
romantyzm
rozpocznij naukę
lata 1822-1863
pozytywizm
rozpocznij naukę
od 1864 roku do 1891(data umowna)
Młoda Polska
rozpocznij naukę
lata 1891-1918
XX-lecie międzywojenne
rozpocznij naukę
od odzyskania niepodległości w roku 1918 do wybuchu II wojny światowej
literatura II wojny światowej
rozpocznij naukę
lata okupacji niemieckiej oraz okupacji sowieckiej
literatura współczesna
rozpocznij naukę
od 1945 roku do chwili obecnej

Okresy literackie w Polsce

Chronologicznie ułożone polskie epoki literackie, wraz z przypisanym do nich przekrojem orientacyjnych dat w których dominowały. Być może ten zestaw okaże się być początkiem wspaniałej podróży literackiej poprzez sinusoidę Krzyżanowskiego?

Podstawowa wiedza humanistyczna

Na lekcjach języka polskiego, podczas omawiania lektur jedną z najważniejszych informacji jest epoka literacka do której możemy zaliczyć dany utwór. I nic dziwnego – znajomość epok literackich chronologicznie jest jedną z podstawowych umiejętności niezbędnych podczas nauki przedmiotów humanistycznych.

Kolejność epok literackich

W zestawie znajdziemy okresy literackie w Polsce wymienione w poprawnej kolejności. Dodatkowo, do każdej epoki w literaturze dodane są również informacje o orientacyjne daty trwania tych okresów.

Przyporządkowanie do właściwej epoki literackiej

Jest to nie tylko niezbędna, ale także bardzo przydatna wiedza, choćby na maturze z języka polskiego. Znając datę powstania danego utworu będziemy mogli od razu przyporządkować go do danej epoki historyczno literackiej, a co za tym idzie, poznać ogólnikowe cechy i nurt w którym powstało dane dzieło.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.