Cytologia do matury

 0    28 fiszek    ewusia111211
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

błona komórkowa, plazmatyczna struktura komórkowa oddzielająca wnętrze komórki od otoczenia.

rozdzielenie ładunków elektrycznych o różnych znakach.

podstawowe cząsteczki biologiczne budujące organizmy żywe. Pełnia w komórkach funkcje strukturalne, magazynujące oraz regulujące.

tłuszcze, grupa związków, których jedna z reszt kwasu tłuszczowego zostaje zastąpiona grupą fosorową. Maja budowe polarną.

tłuszcze grupa związków organicznych budujących błonę komórkowa. Dzielą się na fosfolipidy i glikolipidy.

amfipatyczność/amfifilowość
rozpocznij naukę
cecha określająca obecność regionu hydrofilowego i hydrofobowego w cząsteczce.

o cząstki występujące w trwałych emulsjach. Tworzą je związki chemiczne o własnościach amfifilowych.

glikolipidowa warstwa pokrywająca zewnętrzną powierzchnie błony komórkowej. Zapewnia ochronę mechaniczną i umożliwia układowi odpornościowemu rozpoznanie komórek obcych.

zjawisko odstawania cytoplazmy i błony komórkowej od ściany komórkowej. Towarzyszy temu utrata wody z komórki.

deplazmoliza
rozpocznij naukę
zjawisko odwrotne do procesu plazmolizy, zachodzące wówczas, gdy woda dostaje sie do wnętrza komórki.

retikulum endoplazmatyczne
rozpocznij naukę
siateczka śródplazmatyczna- plazmatyczna organellum komórkowe, będące kompleksem błon cytoplazmatycznych, otaczające jądro komórkowe i stanowiące centrum syntezy białek i lipidów.

retikulum granularne
rozpocznij naukę
szorstka/agranularna siateczka posiadająca rybosomy

retikulum agranularne
rozpocznij naukę
gładka siateczka nie posiadająca rybosomów

struktura Gholgiego
rozpocznij naukę
plazmatyczne organellum komórkowe występujące w komórkach eukariotycznych odpowiedzialne za pakowanie, modyfikowanie i transportowanie zagęszczonych substancji w obrębie komórki i po za nią.

glikoproteidy
rozpocznij naukę
związki chemiczne powstałe z połączenia peptydów z resztami węglowodanowymi, występują we wszystkich typach komórek eukariotycznych.

plazmatyczne organellum komórkowe zawierające enzymy trawienne, odpowiedzialne za trawienie wewnątrzkomórkowe i degradację zbędnych produktów przemiany materii.j

enzymy hydrolityczne
rozpocznij naukę
enzymy budujace lizosom uczestniczące w reakcjach z udziałem wody.

enzymy hydrolityczne wyzstępujące w lizosomach trawiące cukry.

enzymy hydrolityczne występujące w lizosomach trawiące białka

enzymy hydrolityczne występujace w lizosomach trawiace tłuszcze

fosfolipiazy
rozpocznij naukę
enzymy hydrolityczne występujace w lizosomach i trawiące fosfolipidy.

enzymy hydrolityczne występujące w lizosomach i trawiące kwasy nukleinowe

cystemy/diktiosomy
rozpocznij naukę
łukowato wygięty element aparatu Gholgiego

mikrociałko
rozpocznij naukę
drobny kulisty pęcherzyk występujący w komórce zawierający enzymy trawienne

mikrociałko występujące tylko w komórkach roślin wyższych. Zawiera enzymy rozkładające kwasy tłuszczowe na cukry proste.

mikrociałko zawierające kataze rozkładającą nadtelek wodoru.

mitochondrium
rozpocznij naukę
plazmatyczne organellum komórkowe organizmów eukariotycznych, w którym zachodzi proces oddychania wewnątrzkomórkowego.

każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.