Miesiące po angielsku

13 fiszek    lenka   
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
rozpocznij naukę
January
January is the first month of the year.

luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
rozpocznij naukę
February
In February people wear warm clothes.

marzec
W marcu jest wciąż zimno.
rozpocznij naukę
March
It's still cold in March.

kwiecień
Kwiecień rozpoczyna wiosnę.
rozpocznij naukę
April
April starts spring.

maj
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
rozpocznij naukę
May
In May many flowers bloom and birds sing.

czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
rozpocznij naukę
June
In July people go on vacation.

lipiec
W lipcu ludzie wyjeżdżają na urlop.
rozpocznij naukę
July
In July people go on vacation.

sierpień
Sierpień bywa najgorętszym miesiącem całego roku.
rozpocznij naukę
August
August happen to be the most hot month of all the year.

wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
rozpocznij naukę
September
In September children go back to school.

październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
rozpocznij naukę
October
In October all leaves fall down from trees.

listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
rozpocznij naukę
November
November is associated with strong wind and rains.

grudzień
W grudniu mamy święto Bożego Narodzenia.
rozpocznij naukę
December
In December we have got Christmas.

miesiące po angielsku
rozpocznij naukę
miesiące po angielsku po angielsku
months in English