Miesiące po angielsku

13 fiszek    lenka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 03:15
 
Pytanie język polski
Odpowiedź English

styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
January
January is the first month of the year.

luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
February
In February people wear warm clothes.

marzec
W marcu jest wciąż zimno.
March
It's still cold in March.

kwiecień
Kwiecień rozpoczyna wiosnę.
April
April starts spring.

maj
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
May
In May many flowers bloom and birds sing.

czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
June
In July people go on vacation.

lipiec
W lipcu ludzie wyjeżdżają na urlop.
July
In July people go on vacation.

sierpień
Sierpień bywa najgorętszym miesiącem całego roku.
August
August happen to be the most hot month of all the year.

wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
September
In September children go back to school.

październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
October
In October all leaves fall down from trees.

listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
November
November is associated with strong wind and rains.

grudzień
W grudniu mamy święto Bożego Narodzenia.
December
In December we have got Christmas.

miesiące po angielsku
miesiące po angielsku po angielsku
months in English