27. Lektion

77 fiszek    kristof    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 19:15
 
Pytanie język polski
Odpowiedź Deutsch

powtórka
die Wiederholung

przygoda
das Abenteur,-

Ale poczekaj!
Aber warte mal!

jeśli się nie mylę..
wenn ich nicht irre..

coś niecoś, nieco więcej
etwas darüber

kiedykolwiek
irgendwann

przypuszczam, sądzę że
ich glaube

kręcić
drehen

masz rację
du hast recht

pisarz
der Schriftsteller,-

przed kilkoma latami
vor einigen Jahren

wtedy,wówczas
damals

wszędzie
überall

ja nadal nie wiem
weiß ich immer noch nicht

obejrzeć
ansehen

o drugiej Wojnie Światowej
über den zweiten Weltkrieg

wojna światowa
der Weltkrieg

wywierać wrażenie
beeindrucken

musisz sobie koniecznie go obejrzeć
du mußt ihn dir unbedingt ansehen

historia, opowieść
die Geschichte

historia młodych ludzi
eine Geschichte von jungen Menschen

dopiero
erst

walczyć
kämpfen

umierać
sterben

Ile masz lat?
Wie alt bist du?

tak jeszcze
ja noch

wcale nie
gar nicht

przecież jest jeszcze za wcześnie
es ist ja noch früh

tym, przez to, z tym
damit

Jeszcze nawet nie zacząłem
Ich habe ja noch gar nicht damit begonnen

pośpiech
die Hast

bez pośpiechu
ohne Hast

że masz (to) za złe, gdy
daß du es nicht gern hast,wenn

przedtem
vorher

znani
bekannte

Czy grali w nim również znani
Spielen auch bekannte Schauspieler mit?

grać (w filmie)
mitspielen

grać w filmie
in einem Film mitspielen

Jak to bywa ze wszystkimi młodymi aktorami
Es sind vor allem junge Schauspieler

pewnie, zapewne
sicherlich

po raz pierwszy
zum erstenmal

przeważnie, najczęściej
meistens

większość
die meisten

To nie jest zła myśl.
Das ist kein schlechter Gedanke.

Rano może już nie być więcej.
Morgen gibt es vielleicht schon keine mehr.

odjeżdżać
wegfahren

do tego
dazu

z tego
to wynika z tego, że
davon
das kommt davon, dass

obok, przy tym
dabei

w tym, w nich
darin

nad tym, o tym
darüber

potem, następnie
darauf

pod tym, pod to, wśród nich
darunter

zapraszać
einladen

opowiadać, relacjonować
berichten

ciężki
schwer

czym, z czym
womit

Od czego chcesz zacząć?
Womit wollen Sie beginnen?

tym, przez to, z tym
damit

kiedy
wann

przysłówek zaimkowy
Pronominaladverb

przyimek
die Präposition

zaimek
das Pronomen

obejrzeć film
sich den Film ansehen

jak najprędzej
möglichst bald

wkrótce
bald

porozmawiać (sobie)
sich unterhalten

Kiedy o tym porozmawiamy?
Wann unterhalten wir uns worüber?

o naszym programie
über euer Programm

opowiadać o
erzählen von

wiedzieć o
wissen von

to mnie cieszy
Das freut mich.

zapraszać NA
einladen ZU

propozycja, wniosek
der Vorschlag

gdziekolwiek, gdzieś
irgendwo

kiedykolwiek, kiedyś
irgendwann

Jeśli się nie mylę, ...
Wenn ich mich nicht irre, ...