Części ciała – idiomy angielskie/ Body parts – English idioms and sayings

91 fiszek    fiszkoteka   
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 22:45
 
Pytanie English
Odpowiedź English

A very long list.
a list as long as arm
My shopping list is usually as long as my arm.

To be extremely expensive.
to cost an arm and a leg
This new notebook will cost you an arm and a leg.

To work extremely hard.
to break one's back
I break my back doing all the housework without help.

To really annoy someone.
to get someone's back up
Clean the table or you'll get my back up.

Extremely quickly.
in the blink of an eye
I'll do it in the blink of an eye.

To postpone doing what one should be doing.
to drag one's feet
Come on, clean the table, don't drag your feet.

To annoy someone.
to get on someone's nerves
My boss really gets on my nerves.

Lekcja jest częścią kursu
"Idiomy angielskie"
(w sumie 529 fiszek).

Wypróbuj kurs za darmo i bez żadnych zobowiązań

... (ta lekcja zawiera jeszcze 84 fiszki)