Łacińskie liczebniki porządkowe 1-20

20 fiszek    lenka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 05:00
 
Pytanie język polski
Odpowiedź latine

pierwszy
primus

drugi
secundus

trzeci
tertius

czwarty
quartus

piąty
quintus

szósty
sextus

siódmy
septimus

ósmy
octavus

dziewiąty
nonus

dziesiąty
decimus

jedenasty
undecimus

dwunasty
duodecimus

trzynasty
tertius decimus

czternasty
quartus decimus

piętnasty
quintus decimus

szesnasty
sextus decimus

siedemnasty
septimus decimus

osiemnasty
duodevicesimus

dziewiętnasty
undevicesimus

dwudziesty
vicesimus