Łacińskie liczebniki porządkowe 1-20

20 fiszek    lenka   
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

primus

secundus

tertius

quartus

quintus

sextus

septimus

octavus

dziewiąty
rozpocznij naukę
nonus

dziesiąty
rozpocznij naukę
decimus

undecimus

duodecimus

tertius decimus

czternasty
rozpocznij naukę
quartus decimus

piętnasty
rozpocznij naukę
quintus decimus

sextus decimus

siedemnasty
rozpocznij naukę
septimus decimus

osiemnasty
rozpocznij naukę
duodevicesimus

dziewiętnasty
rozpocznij naukę
undevicesimus

dwudziesty
rozpocznij naukę
vicesimus