Opis obrazka – zwroty do matury ustnej z niemieckiego

19 fiszek    Mimisia    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 04:45
 
Pytanie
Odpowiedź

OPIS OBRAZKA
rozpocznij naukę
BILDBESCHREIBUNG

Obrazek przedstawia...
rozpocznij naukę
Das Bild zeigt...

Na obrazku widzę...
rozpocznij naukę
Auf dem Bild sehe ich...

Z prawej /lewej strony znajduje się...
rozpocznij naukę
Rechts / links sieht man...

Na górze…
rozpocznij naukę
Oben…

Na dole…
rozpocznij naukę
Unten…

W prawym górnym rogu jest...
rozpocznij naukę
Rechts oben ist…

W lewym dolnym rogu są...
rozpocznij naukę
Links unten ist…

Na pierwszym planie...
rozpocznij naukę
Im Vorderground…

Im Hinterground…

W środku..
rozpocznij naukę
In der Mitte…

Wydaje mi się, że ta osoba...
rozpocznij naukę
Ich finde, dass diese Person...

Przypuszczam, że...
rozpocznij naukę
Ich vermute, dass...

Obrazek prezentuje/przedstawia...
rozpocznij naukę
Das Bild stellt … dar.

Ona wygląda na... (smutną).
rozpocznij naukę
Sie sieht … (traurig) aus.

Oni mogą być...
rozpocznij naukę
Sie koennen … sein.

Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
Meiner Meinung nach...

Zdaje mi się, że...
rozpocznij naukę
Ich denke/ glaube/ meine, dass...

Ma się wrażenie, że…
rozpocznij naukę
Man hat den Eindruck, dass...