Opis obrazka – zwroty do matury ustnej z niemieckiego

19 fiszek    Mimisia   
rozpocznij naukę ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

OPIS OBRAZKA
rozpocznij naukę
BILDBESCHREIBUNG

Obrazek przedstawia...
rozpocznij naukę
Das Bild zeigt...

Na obrazku widzę...
rozpocznij naukę
Auf dem Bild sehe ich...

Z prawej /lewej strony znajduje się...
rozpocznij naukę
Rechts / links sieht man...

Na górze...
rozpocznij naukę
Oben...

Na dole...
rozpocznij naukę
Unten...

W prawym górnym rogu jest...
rozpocznij naukę
Rechts oben ist...

W lewym dolnym rogu są...
rozpocznij naukę
Links unten ist...

Na pierwszym planie...
rozpocznij naukę
Im Vorderground...

Im Hinterground...

W środku...
rozpocznij naukę
In der Mitte...

Wydaje mi się, że ta osoba...
rozpocznij naukę
Ich finde, dass diese Person...

Przypuszczam, że...
rozpocznij naukę
Ich vermute, dass...

Obrazek prezentuje/przedstawia...
rozpocznij naukę
Das Bild stellt ... dar.

Ona wygląda na... (smutną).
rozpocznij naukę
Sie sieht ... (traurig) aus.

Oni mogą być...
rozpocznij naukę
Sie koennen ... sein.

Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
Meiner Meinung nach...

Zdaje mi się, że...
rozpocznij naukę
Ich denke/ glaube/ meine, dass...

Ma się wrażenie, że...
rozpocznij naukę
Man hat den Eindruck, dass...