Polska po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

101 fiszek    lenka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 25:15
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
W 1945 r.

W którym roku odbyło się referendum ludowe?
W 1946 r.

W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
W 1947 r.

W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
W 1948 r.

Kiedy powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe?
W 1949 r.

W który roku została uchwalona konstytucja PRL?
W 1952 r.

W którym roku została uchwalona ustawa przewidująca nacjonalizację przemysłu w Polsce?
W 1946 r.

W którym roku została wprowadzona reforma rolna?
W 1944 r.

W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
W 1956 r.

W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
W 1956 r.

W który roku miał miejsce pogrom kielecki?
W 1946 r.

W którym roku internowano prymasa Wyszyńskiego?
W 1953 r.

W którym roku doszło do protestów studentów w obronie wystawiania "Dziadów" A. Mickiewicza?
W 1968 r.

W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
W 1970 r.

W którym roku wprowadzona została reforma administracyjna zwiększająca ilość województw z 17 do 45?
W 1975 r.

W którym roku doszło do manifestacji i starć z milicją w Radomiu, Ursusie i Płocku?
W 1976 r.

W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
W 1978 r.

W którym roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
W 1979 r.

W którym roku podpisano porozumienia sierpniowe?
W 1980 r.

W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
W 1980 r.

Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego.
13.XII.1981 r.

W którym roku miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II?
1981 r.

W którym roku został zniesiony Stan Wojenny?
W 1983 r.

W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
W 1989 r.

Podaj dokładną datę wyborów do sejmu kontraktowego.
4.VI.1989 r.

W którym roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
W 1990 r.

W którym roku odbyły się pierwsze wolne wybory Prezydenta RP?
W 1990 r.

W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
W 1991 r.

W którym roku Polska wstąpiła do NATO
W 1997 r.

W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
W 1995 r.

Podaj dokładną datę wstąpienia Polski do UE.
I.V.2004 r.

Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
Tak

Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
Tak

Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia wschodnich granic Polski?
Nie

Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące reformy rolnej?
Tak (w 2 pytaniu dotyczącym ustroju gospodarczego)

W jaki sposób powinien zagłosować zwolennik komunistów w czasie referendum ludowego?
3x Tak

Kto był premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
E. Osóbka Morawski

Kto był sądzony w czasie tzw. procesu szesnastu w Moskwie w czerwcu 1945 roku?
Przywódcy polskiego podziemia, m. in. Stanisław Okulicki

Czy kraje zachodnie uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
Tak

Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
Komuniści

Czy Stanisław Mikołajczyk był wicepremierem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
Tak

Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
Tak

Kto był prezem PSLu w 1946 r.?
Stanisław Mikołajczyk

Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
Bolesław Bierut

Kto został premierem Polski w 1947 r.?
Józef Cyrankiewicz

Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
Tak

Jakie partie polityczne istniały w Polsce w 1949 r.
PZPR, SD, ZSL

Rozwiń skrót PZPR.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
PPS, PPR

Rozwiń skrót PPR.
Polska Partia Robotnicza

Rozwiń skrót PPS.
Polska Partia Socjalistyczna

Czy połączenie partii PPR i PPS wywoływało opór niektórych członków PPS?
Tak

Czy Polska brała udział w planie odbudowy Marshalla?
Nie

Jaki był stosunek natolińczyków do zmian w Poslce?
Niechętny

Czy puławianie byli zwolennikami zaostrzenia polityki partii?
Nie

Czy puławianie opowiadali się za demokratyzacją i liberalizacją systemu?
Tak

Z czym związane były konflikty państwowo-kościelne w 1966 r.
Z obchodami 1000 lecia państwa Polskiego/kościoła w Polsce.

Kto stał na czele frakcji tzw. partyzantów?
Mieczysław Moczar

Kto stał na czele frakcji technokratów?
Edward Gierek

Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.?
Studenci

Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
Studenci

Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
Tak

Kto według PRLowskiej propagandy był inspiratorem rozruchów w marcu 1968 r.?
Studenci pochodzenia żydowskiego

Co było bezpośrednią przyczyną protestów w grudniu 1970 r.?
Podwyżki cen

W jakiej części kraju doszło przede wszystkim do protestów w grudniu 1970 r.?
Na Wybrzeżu

Kto zastąpił Józefa Cyrankiewicza na stanowisku premiera?
Piotr Jaorszewicz

Rozwiń skrót KOR.
Komitet Obrony Robotników

Rozwiń skrót ROPCiO
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Wymień co najmniej jedną osobę związaną z powstaniem KORu.
Jerzy Andrzejewski, Jacek Kuroń, Jan J. Lipski, Antoni Macierewicz, Zbigniew Romaszewski

Kto zastąpił Edwarda Gierka na stanowisku I sekretarza KC PZPR?
Stanisław Kania

Rozwiń skrót WRON.
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

Kto stał na czele WRONu?
Gen. W. Jaruzelski

Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
Gen. W. Jaruzelski

Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
Tak

Kto został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla w 1983 r.?
Lech Wałęsa

Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Senatu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
100%

Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
35%

Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
65%

Rozwiń skrót OKP.
Obywatelski Klub Parlamentarny

Rozwiń skrót MKS.
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1989 r.?
Wojciech Jaruzelski

Kto został premierem Polski w 1989 r.?
Tadeusz Mazowiecki

Koalicja jakich partii wybrała Tadeusza Mazowieckiego na premiera?
OKP, ZSL, SD

Kto był ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego?
Leszek Balcerowicz

Kto został premierem w styczniu 1991 r.?
Jan Krzysztof Bielecki

Jakie były dwa największe ugrupowania w Sejmie wybranym w wyborach 27.X.1991 r.
UD, SdRP

Rozwiń skrót UD.
Unia Demokratyczna

Rozwiń skrót SLD,
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Rozwiń skrót PSL.
Polskie Stronnictwo Ludowe

Rozwiń skrót PO
Platforma Obywatelska

Rozwiń skrót PiS
Prawo i Sprawiedliwość

Kto był premierem w I.1992 r.?
Jan Olszewski

Dlaczego Lech Wałęsa mógł rozwiązać Sejm w 1993 r.?
Ponieważ rząd Hanny Suchockiej otrzymał niekonstruktywne wotum nieufności.

Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w latach 1993-1997.
SLD, PSL

Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w XI.1997 roku.
AWS, UW

Rozwiń skrót UW.
Unia Wolności

Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
Aleksander Kwaśniewski

Rozwiń skór EWG.
Europejska Wspólnota Gospodarcza

Kto był prezydentem RP w roku 2009?
Lech Kaczyński

Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
Donald Tusk

W którym roku została przyjęta obowiązująca obecnie Konstytucja RP?
W 1997 r.