NAJWAŻNIEJSZE DATY HISTORYCZNE

26 fiszek    oleksana    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 06:30
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Chrzest polski
966

zjazd w gnieźnie
1000

sprowadzenie krzyżaków do polski przez konrada mazowieckiego
1226

podział polski na dzielnice
1138

unia polsko litewska
1385

bitwa pod grunwaldem
1410

Pokój w toruniu
1411

bitwa pod warna
1444

wojna trzynastoletnia z
1454-1466 zakonem krzyżackim

II pokój w toruniu
1466

Unia lubelska z Litwą
1569

konfederacja warszawska pierwsza wolna elekcja
1573

wojna trzydziestoletnia
1618-1648

Sejm niemy
1717

konfederacja barska
1768-1772

I rozbiór polski
1772

Sejm wielki czteroletni
1788-1792

Uchwalenie konstytucji 3 MAJA
1791

II rozbiór polski
1793

powstanie legionów polskich we włoszech
1797

Utworzenie królestwa polskiego
1807 PRZEZ NAPOLEONA

wybuch powstania listopadowego
1830

wybuch powstania krakowskiego
1846

wybuch powstania styczniowego
1863

pierwsza wojna światowa
1914-1918

odzyskanie niepodległości
1918