Sprawdzian z VI działu. Polska w okresie II wojny światowej.(daty)

19 fiszek    Sanius    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 04:45
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

13 IV 1943
masowe groby w Katyniu

25 IV 1943
zerwanie stosunków dyplomatycznych z ZSRR

4 VII 1943
śmierć Sikorskiego

1939
powstanie SZP/ZWP

1942
przekształcenie ZWP w AK

1943
aresztowanie Rawickiego przez gestapo

30 VII 1941
podpisanie polsko-radzieckiego układu zwanego układem Sikorski-Majski

1942
rok powstania PPR i GL

1943
bitwa pod Lenino

22 VII 1944
manifest lipcowy

1 VIII 1944 godz.17:00
rozpoczęcie powstania warszawskiego

2 X 1944
data upadku powstania Warszawskiego

1940
bitwa pod Narwik

1944
bitwa o Monte Cassino

1941
bitwa o Tobruk

1944
bitwa pod Arnhem

1945
bitwa o Bolonię

1944
bitwa pod Falaise

1944
bitwa pod Wilhelmshaven