Historia 1 lo. - Świat po I wojnie światowej

39 fiszek    Zuu    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 09:45
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

11 listopad 1918
zakończenie I wojny światowej i podpisane w Compiegne zawieszenia broni między wojskami ententy a armią niemiecką.

28 czerwca 1919
zawarcie traktatu wersalskiego

10 stycznia 1920
Powstanie Ligi Narodów

Konferencja paryska 1919
Podpisanie małego traktatu wersalskiego

8 listopada 1926
Przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów

24 października 1929
"czarny czwartek" - wielki krach na nowojorskiej giełdzie

1919
Powstanie Związku Włoskich Kombatantów

1921
Przekształcenie Związku Włoskich Kombatantów w Narodową Partię Faszystowską

17-29 październik 1922
Marsz "czarnych koszul" na Rzym

1918-1933
Republika Weimarska

1925
Traktat w Locarno (reński)

1920 - Bawaria
Powstaje Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP)

8/9 listopad 1923
Nieudany pucz monachijski

30 stycznia 1933
Mianowanie A. Hitlera kanclerzem rządu koalicyjnego przez prezydenta Rzeczy Paula von Hindenburga

27 luty 1933
Podpalenie gmachu parlamentu niemieckiego (Reichstagu)

29/30 czerwca 1934
tzw. noc długich noży

sierpień 1934
Śmierć Paula von Hindenburga i objęcie całkowitej władzy przez Adolfa Hitlera

7 marzec 1936
Zajęcie Nadrenii przez Hitlera

1935
Wprowadzenie tzw. ustaw norymberskich

9 listopad 1938
"noc kryształowa"

Od 1933
Zaczęto tworzyć obozy koncentracyjne

30 grudnia 1922
Utworzono Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)

1917-1920
Wojna domowa w Rosji

1920-1921
Klęska głodu w Rosji

8-16 marzec 1921
Wprowadzenie Nowej polityki ekonomicznej (NEP)

21 stycznia 1924
Śmierć Lenina

1936-1938
wielka czystka

Kwiecień 1922
Traktat polityczny między Niemcami a ZSRR. (Rapallo)

24 grudzień 1906
Pierwszy program radiowy USA

14-15 czerwiec 1919
Pierwszy przelot przez Atlantyk

27 styczeń 1928
Pierwsza transmisja telewizyjna

21 marzec 1933
Exspose A. Hitlera w poczdamskim kościele i wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów

12 marca 1938
Przyłączenie Austrii do Niemiec i przemianowanie na Marchię Wschodnią

29-30 września 1938
Konferencja 4 mocarstw w Monachium

30 września 1938
Podpisanie układu włączającego obszar Sudetów do Niemiec (Monachium)

Październik 1938
Zajęcie Zaolzia przez Polskę

15 marca 1939
Przekształcenie Czechosłowacji w zależny od Niemiec Protektorat Czech i Moraw

1931
Agresja japońska w Chinach

3 października 1935
Włoska agresja na Etiopię