Polska i świat w II połowie XX wieku

 0    28 fiszek    janiak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Organizacja powołana w celu kontrolowania współpracy gospodarczej między państwami bloku wschodniego to
rozpocznij naukę
C. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Rozejm kończący walki w Korei został zawarty w
rozpocznij naukę
D. Panmundżonie.

Twórcą terminu „mała stabilizacja” był
rozpocznij naukę
B. Tadeusz Różewicz.

Po wycofaniu się Brytyjczyków z Półwyspu Indyjskiego zostały tam utworzone dwa niepodległe państwa:
rozpocznij naukę
A. Indie i Pakistan.

Założenie „gorącej” linii telefonicznej między Moskwą i Waszyngtonem było jednym ze skutków
rozpocznij naukę
D. kryzysu kubańskiego.

C – protesty przeciw segregacji rasowej w USA
rozpocznij naukę
2 – Martin Luther King

A – społeczny opór wobec rządów kolonialnych
rozpocznij naukę
3 – Mahatma Gandhi

B – działalność Organizacji Wyzwolenia Palestyny
rozpocznij naukę
1 – Jasir Arafat

wydarzenia Marca ‘68
rozpocznij naukę
tekst A

podpisanie traktatów rzymskich
rozpocznij naukę
tekst B

powstanie ChRL
rozpocznij naukę
tekst C

miejsce podpisania porozumienia znoszącego kontrolę graniczną między państwami wchodzącymi w skład EWG.
rozpocznij naukę
schengen

amerykański program strategiczny, którego celem była budowa systemu przechwytującego i niszczącego rakiety wystrzelone w państwach Układu Warszawskiego.
rozpocznij naukę
gwiezdne wojny

kryptonim, jaki nadano inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r.
rozpocznij naukę
operacja "Dunaj"

doktryna polityczna realizowana w Republice Południowej Afryki, która zapewniała przywileje białej mniejszości oraz dążyła do kulturowego i ustawowego odseparowania ludności różnych ras.
rozpocznij naukę
apertheid

Organizacja powołana z inicjatywy polityków chadeckich, której założeniem była odbudowa dobrosąsiedzkich stosunków między państwami europejskimi.
rozpocznij naukę
Rada Europy 1949 r.

Wspólnota gospodarcza powstała w wyniku polityki pojednania francusko-niemieckiego i realizacji planu Schumana.
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1952 r.

Międzynarodowa organizacja zrzeszająca kraje sceptycznie nastawione do integracji europejskiej w kształcie przewidzianym przez traktaty rzymskie.
rozpocznij naukę
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) 1959 r.

Organizacja wspólnotowa utworzona na skutek podpisania traktatów rzymskich. Od 1958 r. jej pracami kierowała Komisja z siedzibą w Brukseli.
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza 1957 r.

Wymień trzy postanowienia Soboru Watykańskiego II.
rozpocznij naukę
-zniesienie indeksu ksiąg zakazanych -wprowadzenie języka narodowego do nabożeństw -konieczność czytania pisma świętego przez wiernych

wojna sześciodniowa
rozpocznij naukę
1967r

podpisanie układu między PRL i RFN o normalizacji wzajemnych stosunków
rozpocznij naukę
1970r.

lądowanie załogi statku Apollo 11 na Księżycu
rozpocznij naukę
1969r.

W latach 70. XX w. nastąpił rozkwit budownictwa mieszkaniowego w Polsce.
rozpocznij naukę
Prawda

Komitet Obrony Robotników był organizacją tajną.
rozpocznij naukę
Fałsz

„Komandosi” nie uczestniczyli w posiedzeniach ZMS i PZPR.
rozpocznij naukę
Fałsz

W czasie rządów Edwarda Gierka Watykan cofnął uznanie polskim władzom emigracyjnym.
rozpocznij naukę
Prawda

List 34 wyrażał protest przeciw ograniczaniu praw Kościoła katolickiego.
rozpocznij naukę
Fałsz

Organizacja powołana w celu kontrolowania współpracy gospodarcze? Fiszki nauczą historii XX wieku bez kłopotu!

Lekcje, egzaminy i testy historyczne z zakresu materiału historii Polski i świata w drugiej połowie XX. wieku to zmora uczniów i studentów. To naprawdę trudny materiał, pełen zawiłości, szczegółów i kontrowersji ocen osób i zdarzeń. Tak to bowiem już jest, że historia współczesna, dzięki swojej dostępności w doświadczeniach różnych, ciągle żyjących i - zdarza się, że aktywnych - świadków historii jest zagadnieniem przerażającym niejednoznacznością interpretacji. Z tego też powodu tak trudno uczyć się tego materiału uczniom i studentom. Fiszki powstały by pomóc w tym wyzwaniu edukacyjnym, uporządkować faktografie, nazwiska i podstawowe twierdzenia. Dzięki temu test i egzamin z historii Polski i świata drugiej połowy XX wieku stanie się mniej przerażający, a zrozumienie tych skomplikowanych procesów społecznych i politycznych rozjaśni wiele wątpliwości i uporządkuje - tę ogromnie złożoną - wiedzę o świecie współczesnym.

Fiszki - konstrukcja testowa do nauki i powtórki przed klasówką lub egzaminem

Zestaw fiszek historycznych do nauki historii Polski i świata w drugiej połowie XX wieku został przygotowany tak, by wiedza tworzona była z przeznaczeniem uzyskania sukcesu egzaminacyjnego, niezależnie od tego, czy będzie to szkolna klasówka, czy też studencki egzamin. Lewa i prawa kolumna fiszek to zatem zamiennie stosowane frazy egzaminacyjnych pytań i odpowiedzi. Niezależnie od tego, czy uczący się dopiero wchodzi w temat, czy właśnie powtarza już przyswojone fakty, konstrukcja testowa fiszek zmierza do sukcesu egzaminacyjnego, czyli redukcji stresu bycia ocenianym.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.