Dzieje Polski w latach 960-1138

 0    51 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Czy Mieszko I był królem Polski?
rozpocznij naukę
Nie

Kto był ojcem Mieszka I?
rozpocznij naukę
Siemomysł

W którym roku rozpoczął swoje panowanie Mieszko I?
rozpocznij naukę
ok. 960 r.

Ojcem którego władcy z dynastii piastowskiej był Siemomysł?
rozpocznij naukę
Mieszka I

W którym roku zmarł Mieszko I?
rozpocznij naukę
W 992 r.

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
rozpocznij naukę
W 966 r.

Jak nazwyła się pierwsza żona Mieszka I?
rozpocznij naukę
Dobrawa (z dynastii Przemyślidów)

W którym roku miała miejsce bitwa pod Cedynią?
rozpocznij naukę
W 972 r.

Rezultatem czyjego najzadu była bitwa pod Cedynią?
rozpocznij naukę
Margrabiego saskiego Hodona

Za czyim pośrednictwem chrześcijaństwo zostało przyjęte w państwie Polan?
rozpocznij naukę
Czech

Czyim synem był Bolesław I Chrobry?
rozpocznij naukę
Mieszka I

Jak nazwyał się dokument oddający Polskę w opiekę papieżowi?
rozpocznij naukę
Dagome Iudex

W którym roku Bolesław Chrobry został władcą?
rozpocznij naukę
W 992 r.

W którym roku Bolesław Chrobry został królem?
rozpocznij naukę
W 1025 r.

W którym roku zginął biskup Wojciech?
rozpocznij naukę
W 997 r.

W którym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński?
rozpocznij naukę
W 1000 r.

W którym roku zmarł Otton III?
rozpocznij naukę
W 1002 r.

Jakie rejony związane z cesarstwem zostały zajęte przez Bolesława Chrobrego w 1002 r.?
rozpocznij naukę
Miśnia, Łużyce, Milsko

W którym roku powstała archidiecezja gnieźnieńska?
rozpocznij naukę
W 1000 r.

Kto został królem Niemiec w 1002 r.
rozpocznij naukę
Henryk II

W którym roku zawarto pokój między Bolesławe Chrobrym i Henrykiem II w Budziszynie?
rozpocznij naukę
W 1018 r.

Podaj lata w których panował Bolesław I Chrobry?
rozpocznij naukę
992-1025

Kto był następcą Bolesława I Chrobrego?
rozpocznij naukę
Mieszko II

Czyim synem był Mieszko II?
rozpocznij naukę
Bolesława I Chrobrego

Kto był pierwszym królem Polski?
rozpocznij naukę
Bolesław I Chrobry

Kto był królem Polski w latach 1025-1031?
rozpocznij naukę
Mieszko II

Kto był najstarszym synem Bolesława I Chrobrego?
rozpocznij naukę
Bezprym

Kto był księciem Polski w latach 1031-1032?
rozpocznij naukę
Bezprym

Na jakie terytorium w 1028 r. najechał Mieszko II?
rozpocznij naukę
Na Saksonię

W którym roku Mieszko II został zmuszony do ucieczki z Polski?
rozpocznij naukę
W 1031 r.

W jakich latach panował Kazimierz I Odnowiciel?
rozpocznij naukę
W latach 1034-1058 (z przerwami)

Jaki władca czeski najehał ziemie polskie pod koniec lat 30-tych XI wieku?
rozpocznij naukę
Brzetysław I

W którym roku Kazimierz I Odnowiciel przyłączył Mazowsze?
rozpocznij naukę
W 1047 r.

Kto był ojcem Kazimierza I Odnowiciela?
rozpocznij naukę
Mieszko II

W jakich latach Bolesław II Śmiały był królem Polski?
rozpocznij naukę
W latach 1076-1079

Czyim synem był Bolesław II Śmiały?
rozpocznij naukę
Kazimierza I Odnowiciela

Kto był władcą Polski przed Bolesławem II Śmiałym?
rozpocznij naukę
Kazimierz I Odnowiciel

W którym roku doszło do konfliktu pomiędzy biskupem Stanisławem i Bolesławem II Śmiałym?
rozpocznij naukę
W 1079 roku

W którym roku Bolesław II Śmiały został księciem Polski?
rozpocznij naukę
W 1058 roku

W którym roku Władysław I Herman został księciem Polski?
rozpocznij naukę
W 1079 roku (choć są też przypuszczenia, że w 1081 lub 1082)

W którym roku zmarł Władysław I Herman?
rozpocznij naukę
W 1102 roku

Kto był ojcem Władysława I Hermana?
rozpocznij naukę
Kazimierz I Odnowiciel

Kto był władcą Polski przed Władysławem I Hermanem?
rozpocznij naukę
Bolesław II Śmiały

Czy Władysław I Herman był królem?
rozpocznij naukę
Nie

Jak nazywał się palatyn Władysława I Hermana?
rozpocznij naukę
Sieciech

Z kim rywalizował Bolesław III Krzywousty o panowanie w Polsce po śmierci Władysława I Hermana?
rozpocznij naukę
Ze Zbigniewem

W jakich latach panował Bolesław III Krzywousty?
rozpocznij naukę
W latach 1102-1138 r. (od 1102 do 1107 r. dzielił się władzą ze Zbigniewiem)

Czyim bratem był Zbigniew (1070-1113?)?
rozpocznij naukę
Bolesława III Krzywoustego

W którym roku król niemiecki Henryk V podjął wyprawę na Polskę?
rozpocznij naukę
W 1109 r.

W którym roku miał miejsce zjad w Merseburgu?
rozpocznij naukę
W 1135 r.

W którym roku zmarł Bolesław III Krzywousty?
rozpocznij naukę
W 1138 r.


Komentarze:

napisał: 2010-09-30 20:01:43
kto panował w latach 1076 (król polski)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.