Polska w średniowieczu (matura – poziom rozszerzony)

5  1    80 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Czy Mieszko I był królem Polski?
rozpocznij naukę
Nie

Czyim synem był Bolesław I Chrobry?
rozpocznij naukę
Mieszka I

Czyim synem był Mieszko II?
rozpocznij naukę
Bolesława I Chrobrego

Jaki władca czeski najechał ziemie polskie pod koniec lat 30-tych XI wieku?
rozpocznij naukę
Brzetysław I

Kto był następcą Bolesława I Chrobrego?
rozpocznij naukę
Mieszko II

Kto był pierwszym królem Polski?
rozpocznij naukę
Bolesław I Chrobry

W którym roku Bolesław Chrobry został królem?
rozpocznij naukę
W 1025 r.

W którym roku doszło do konfliktu pomiędzy biskupem Stanisławem i Bolesławem II Śmiałym?
rozpocznij naukę
W 1079 roku

W którym roku miała miejsce bitwa pod Cedynią?
rozpocznij naukę
W 972 r.

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
rozpocznij naukę
W 966 r.

W którym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński?
rozpocznij naukę
W 1000 r.

W którym roku powstała archidiecezja gnieźnieńska?
rozpocznij naukę
W 1000 r.

W którym roku rozpoczął swoje panowanie Mieszko I?
rozpocznij naukę
ok. 960 r.

W którym roku zmarł Bolesław III Krzywousty?
rozpocznij naukę
W 1138 r.

W którym roku Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski?
rozpocznij naukę
W 1320 r.

W którym roku miała miejsce bitwa pod Legnicą?
rozpocznij naukę
W 1241 r.

W którym roku Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski?
rozpocznij naukę
W 1226 r.

W którym roku została założona Akademia Krakowska?
rozpocznij naukę
W 1364 r.

W którym roku została zawarta Unia w Krewie?
rozpocznij naukę
W 1385 r.

W którym roku miała miejsce bitwa pod Warną?
rozpocznij naukę
W 1444 r.

Czy Władysław I Herman był królem Polski?
rozpocznij naukę
Nie

Czyim synem był Bolesław II Śmiały?
rozpocznij naukę
Kazimierza I Odnowiciela

Jak nazywał się dokument oddający Polskę w opiekę papieżowi?
rozpocznij naukę
Dagome Iudex

Jak nazywała się pierwsza żona Mieszka I?
rozpocznij naukę
Dobrawa (z dynastii Przemyślidów)

Jak nazywał się palatyn Władysława I Hermana?
rozpocznij naukę
Sieciech

Jakie rejony związane z cesarstwem zostały zajęte przez Bolesława Chrobrego w 1002 r.?
rozpocznij naukę
Miśnia, Łużyce, Milsko

Kto był królem Polski w latach 1025-1031?
rozpocznij naukę
Mieszko II

Kto był ojcem Kazimierza I Odnowiciela?
rozpocznij naukę
Mieszko II

Kto był ojcem Mieszka I?
rozpocznij naukę
Siemomysł

Kto był władcą Polski przed Bolesławem II Śmiałym?
rozpocznij naukę
Kazimierz I Odnowiciel

Kto był władcą Polski przed Władysławem I Hermanem?
rozpocznij naukę
Bolesław II Śmiały

Kto został królem Niemiec w 1002 r.
rozpocznij naukę
Henryk II

Podaj lata w których panował Bolesław I Chrobry?
rozpocznij naukę
992-1025

Rezultatem czyjego najzadu była bitwa pod Cedynią?
rozpocznij naukę
Margrabiego saskiego Hodona

W jakich latach Bolesław II Śmiały był królem Polski?
rozpocznij naukę
W latach 1076-1079

W którym roku Bolesław Chrobry został władcą?
rozpocznij naukę
W 992 r.

W którym roku Brzetysław I najechał ziemie polskie?
rozpocznij naukę
W 1038 lub 1039 r.

W którym roku miał miejsce zjad w Merseburgu?
rozpocznij naukę
W 1135 r.

W którym roku Mieszko II został zmuszony do ucieczki z Polski?
rozpocznij naukę
W 1031 r.

W którym roku zawarto pokój między Bolesławe Chrobrym i Henrykiem II w Budziszynie?
rozpocznij naukę
W 1018 r.

W którym roku zginął biskup Wojciech?
rozpocznij naukę
W 997 r.

W którym roku zmarł Mieszko I?
rozpocznij naukę
W 992 r.

W którym roku zmarł Otton III?
rozpocznij naukę
W 1002 r.

Za czyim pośrednictwem chrześcijaństwo zostało przyjęte w państwie Polan?
rozpocznij naukę
Czech

W którym roku Bolesław Krzywousty przywrócił zwierzchność Polski nad Pomorzem Gdańskim?
rozpocznij naukę
W 1115 r.

Jak nazywał się książę, który zginął w bitwie pod Legnicą?
rozpocznij naukę
Henryk Pobożny

W którym roku Przemysł II został koronowany na króla Polski?
rozpocznij naukę
W 1295 r.

W którym roku miała miejsce bitwa pod Płowcami?
rozpocznij naukę
W 1331 r.

W którym roku został zawarty pokój z Krzyżakami w Kaliszu?
rozpocznij naukę
W 1343 r.

Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem.
rozpocznij naukę
15. VII. 1410 r.

W którym roku Wacła II koronował się na króla Polski?
rozpocznij naukę
W 1300 r.

W jakich latach miała miejsce wojna trzynastoletnia?
rozpocznij naukę
W latach 1454-1466

W którym roku został wydany przywilej koszycki?
rozpocznij naukę
W 1374 r.

W którym roku zostały wydane przywileje cerekwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
W 1454 r.

Kto wydał przywileje cerekwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
Kazimierz Jagiellończyk

W którym roku Władysław III został królem Węgier?
rozpocznij naukę
W 1440 r.

Czyim bratem był Zbigniew (1070-1113?)?
rozpocznij naukę
Bolesława III Krzywoustego

Kto był księciem Polski w latach 1031-1032?
rozpocznij naukę
Bezprym

Kto był najstarszym synem Bolesława I Chrobrego?
rozpocznij naukę
Bezprym

Kto był ojcem Bolesława III Krzywoustego?
rozpocznij naukę
Władysław I Herman

Kto był ojcem Władysława I Hermana?
rozpocznij naukę
Kazimierz I Odnowiciel

Na jakie terytorium w 1028 r. najechał Mieszko II?
rozpocznij naukę
Na Saksonię

Ojcem którego władcy z dynastii piastowskiej był Siemomysł?
rozpocznij naukę
Mieszka I

W jakich latach panował Bolesław III Krzywousty?
rozpocznij naukę
W latach 1102-1138 r. (od 1102 do 1107 r. dzielił się władzą ze Zbigniewiem)

W jakich latach panował Kazimierz I Odnowiciel?
rozpocznij naukę
W latach 1034-1058 (z przerwami)

W którym roku Bolesław II Śmiały został księciem Polski?
rozpocznij naukę
W 1058 roku

W którym roku Henryk II został królem Niemiec?
rozpocznij naukę
W 1002 r.

W którym roku Kazimierz I Odnowiciel przyłączył Mazowsze?
rozpocznij naukę
W 1047 r.

W którym roku król niemiecki Henryk V podjął wyprawę na Polskę?
rozpocznij naukę
W 1109 r.

W którym roku Władysław I Herman został księciem Polski?
rozpocznij naukę
W 1079 roku (choć są też przypuszczenia, że w 1081 lub 1082)

W którym roku zmarł Władysław I Herman?
rozpocznij naukę
W 1102 roku

W którym roku został zamordowany Bezprym (książe Polski)?
rozpocznij naukę
W 1032 r.

Z kim rywalizował Bolesław III Krzywousty o panowanie w Polsce po śmierci Władysława I Hermana?
rozpocznij naukę
Ze Zbigniewem

W którym roku książę Pomorza Zachodniego Warcisław uznał polityczną zwierzchność Polski nad Pomorzem?
rozpocznij naukę
W 1121 r.

W któym roku książę Bolesław Rogatka sprzedał Ziemię Lubuską arcybiskupowi magdeburskiemu?
rozpocznij naukę
W 1250 r.

W którym roku książęta Pomorza Zachodniego złożyli hołd cesarzowi Fryderykowi Barbarossie?
rozpocznij naukę
W 1181 r.

W którym roku został założony Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego?
rozpocznij naukę
W 1191 r.

W którym roku Królestwo Polskie opanowało Ruś Halicką?
rozpocznij naukę
W 1349 r.

W którym roku Ludwik Andegaweński objął tron Polski?
rozpocznij naukę
W 1370 r.

W którym roku umarł Ludwik Andegaweński?
rozpocznij naukę
W 1382 r.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.