Polska po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    101 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
W 1945 r.
W którym roku odbyło się referendum ludowe?
rozpocznij naukę
W 1946 r.
W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
rozpocznij naukę
W 1947 r.
W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
rozpocznij naukę
W 1948 r.
Kiedy powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe?
rozpocznij naukę
W 1949 r.
W który roku została uchwalona konstytucja PRL?
rozpocznij naukę
W 1952 r.
W którym roku została uchwalona ustawa przewidująca nacjonalizację przemysłu w Polsce?
rozpocznij naukę
W 1946 r.
W którym roku została wprowadzona reforma rolna?
rozpocznij naukę
W 1944 r.
W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
rozpocznij naukę
W 1956 r.
W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
rozpocznij naukę
W 1956 r.
W który roku miał miejsce pogrom kielecki?
rozpocznij naukę
W 1946 r.
W którym roku internowano prymasa Wyszyńskiego?
rozpocznij naukę
W 1953 r.
W którym roku doszło do protestów studentów w obronie wystawiania "Dziadów" A. Mickiewicza?
rozpocznij naukę
W 1968 r.
W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
rozpocznij naukę
W 1970 r.
W którym roku wprowadzona została reforma administracyjna zwiększająca ilość województw z 17 do 45?
rozpocznij naukę
W 1975 r.
W którym roku doszło do manifestacji i starć z milicją w Radomiu, Ursusie i Płocku?
rozpocznij naukę
W 1976 r.
W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
rozpocznij naukę
W 1978 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
rozpocznij naukę
W 1979 r.
W którym roku podpisano porozumienia sierpniowe?
rozpocznij naukę
W 1980 r.
W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
rozpocznij naukę
W 1980 r.
Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego.
rozpocznij naukę
13. XII. 1981 r.
W którym roku miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II?
rozpocznij naukę
1981 r.
W którym roku został zniesiony Stan Wojenny?
rozpocznij naukę
W 1983 r.
W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
rozpocznij naukę
W 1989 r.
Podaj dokładną datę wyborów do sejmu kontraktowego.
rozpocznij naukę
4. VI. 1989 r.
W którym roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
rozpocznij naukę
W 1990 r.
W którym roku odbyły się pierwsze wolne wybory Prezydenta RP?
rozpocznij naukę
W 1990 r.
W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
rozpocznij naukę
W 1991 r.
W którym roku Polska wstąpiła do NATO
rozpocznij naukę
W 1997 r.
W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
rozpocznij naukę
W 1995 r.
Podaj dokładną datę wstąpienia Polski do UE.
rozpocznij naukę
I.V. 2004 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
rozpocznij naukę
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
rozpocznij naukę
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia wschodnich granic Polski?
rozpocznij naukę
Nie
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące reformy rolnej?
rozpocznij naukę
Tak (w 2 pytaniu dotyczącym ustroju gospodarczego)
W jaki sposób powinien zagłosować zwolennik komunistów w czasie referendum ludowego?
rozpocznij naukę
3x Tak
Kto był premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
E. Osóbka Morawski
Kto był sądzony w czasie tzw. procesu szesnastu w Moskwie w czerwcu 1945 roku?
rozpocznij naukę
Przywódcy polskiego podziemia, m.in. Stanisław Okulicki
Czy kraje zachodnie uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
Tak
Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
Komuniści
Czy Stanisław Mikołajczyk był wicepremierem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
Tak
Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
rozpocznij naukę
Tak
Kto był prezem PSLu w 1946 r.?
rozpocznij naukę
Stanisław Mikołajczyk
Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
rozpocznij naukę
Bolesław Bierut
Kto został premierem Polski w 1947 r.?
rozpocznij naukę
Józef Cyrankiewicz
Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
rozpocznij naukę
Tak
Jakie partie polityczne istniały w Polsce w 1949 r.
rozpocznij naukę
PZPR, SD, ZSL
Rozwiń skrót PZPR.
rozpocznij naukę
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
rozpocznij naukę
PPS, PPR
Rozwiń skrót PPR.
rozpocznij naukę
Polska Partia Robotnicza
Rozwiń skrót PPS.
rozpocznij naukę
Polska Partia Socjalistyczna
Czy połączenie partii PPR i PPS wywoływało opór niektórych członków PPS?
rozpocznij naukę
Tak
Czy Polska brała udział w planie odbudowy Marshalla?
rozpocznij naukę
Nie
Jaki był stosunek natolińczyków do zmian w Poslce?
rozpocznij naukę
Niechętny
Czy puławianie byli zwolennikami zaostrzenia polityki partii?
rozpocznij naukę
Nie
Czy puławianie opowiadali się za demokratyzacją i liberalizacją systemu?
rozpocznij naukę
Tak
Z czym związane były konflikty państwowo-kościelne w 1966 r.
rozpocznij naukę
Z obchodami 1000 lecia państwa Polskiego/kościoła w Polsce.
Kto stał na czele frakcji tzw. partyzantów?
rozpocznij naukę
Mieczysław Moczar
Kto stał na czele frakcji technokratów?
rozpocznij naukę
Edward Gierek
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.?
rozpocznij naukę
Studenci
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
rozpocznij naukę
Studenci
Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
rozpocznij naukę
Tak
Kto według PRLowskiej propagandy był inspiratorem rozruchów w marcu 1968 r.?
rozpocznij naukę
Studenci pochodzenia żydowskiego
Co było bezpośrednią przyczyną protestów w grudniu 1970 r.?
rozpocznij naukę
Podwyżki cen
W jakiej części kraju doszło przede wszystkim do protestów w grudniu 1970 r.?
rozpocznij naukę
Na Wybrzeżu
Kto zastąpił Józefa Cyrankiewicza na stanowisku premiera?
rozpocznij naukę
Piotr Jaorszewicz
Rozwiń skrót KOR.
rozpocznij naukę
Komitet Obrony Robotników
Rozwiń skrót ROPCiO
rozpocznij naukę
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
Wymień co najmniej jedną osobę związaną z powstaniem KORu.
rozpocznij naukę
Jerzy Andrzejewski, Jacek Kuroń, Jan J. Lipski, Antoni Macierewicz, Zbigniew Romaszewski
Kto zastąpił Edwarda Gierka na stanowisku I sekretarza KC PZPR?
rozpocznij naukę
Stanisław Kania
Rozwiń skrót WRON.
rozpocznij naukę
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
Kto stał na czele WRONu?
rozpocznij naukę
Gen. W. Jaruzelski
Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
rozpocznij naukę
Gen. W. Jaruzelski
Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
rozpocznij naukę
Tak
Kto został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla w 1983 r.?
rozpocznij naukę
Lech Wałęsa
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Senatu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
rozpocznij naukę
100%
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
rozpocznij naukę
35%
Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
rozpocznij naukę
65%
Rozwiń skrót OKP.
rozpocznij naukę
Obywatelski Klub Parlamentarny
Rozwiń skrót MKS.
rozpocznij naukę
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1989 r.?
rozpocznij naukę
Wojciech Jaruzelski
Kto został premierem Polski w 1989 r.?
rozpocznij naukę
Tadeusz Mazowiecki
Koalicja jakich partii wybrała Tadeusza Mazowieckiego na premiera?
rozpocznij naukę
OKP, ZSL, SD
Kto był ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego?
rozpocznij naukę
Leszek Balcerowicz
Kto został premierem w styczniu 1991 r.?
rozpocznij naukę
Jan Krzysztof Bielecki
Jakie były dwa największe ugrupowania w Sejmie wybranym w wyborach 27.X. 1991 r.
rozpocznij naukę
UD, SdRP
Rozwiń skrót UD.
rozpocznij naukę
Unia Demokratyczna
Rozwiń skrót SLD,
rozpocznij naukę
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rozwiń skrót PSL.
rozpocznij naukę
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PO
rozpocznij naukę
Platforma Obywatelska
Rozwiń skrót PiS
rozpocznij naukę
Prawo i Sprawiedliwość
Kto był premierem w I. 1992 r.?
rozpocznij naukę
Jan Olszewski
Dlaczego Lech Wałęsa mógł rozwiązać Sejm w 1993 r.?
rozpocznij naukę
Ponieważ rząd Hanny Suchockiej otrzymał niekonstruktywne wotum nieufności.
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w latach 1993-1997.
rozpocznij naukę
SLD, PSL
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w XI. 1997 roku.
rozpocznij naukę
AWS, UW
Rozwiń skrót UW.
rozpocznij naukę
Unia Wolności
Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
rozpocznij naukę
Aleksander Kwaśniewski
Rozwiń skór EWG.
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Kto był prezydentem RP w roku 2009?
rozpocznij naukę
Lech Kaczyński
Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
rozpocznij naukę
Donald Tusk
W którym roku została przyjęta obowiązująca obecnie Konstytucja RP?
rozpocznij naukę
W 1997 r.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.