Świat po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    73 fiszki    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rozwiń skrót WTO.
rozpocznij naukę
Światowa Organizacja Handlu
Rozwiń skrót WHO.
rozpocznij naukę
Światowa Organizacja Zdrowia
Rozwiń skrót FAO.
rozpocznij naukę
Organizacja ds. Żywienia i Rolnictwa
Rozwiń skrót MFW.
rozpocznij naukę
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Czy procesy norymberskie trwały w latach 1945-1946?
rozpocznij naukę
Tak
Co to jest Bizonia?
rozpocznij naukę
Strefa powstała z połączenia dwóch stref okupacyjnych (angielskiej i amerykańskiej)
Co to jest Trizonia?
rozpocznij naukę
Strefa powstała z połączenia trzech stref okupacyjnych (angielskiej, amerykańskiej i francuskiej)
W którym roku Churchill użył w Fulton określenia "żelazna kurtyna"?
rozpocznij naukę
W 1946 r.
W którym roku został ogłoszony plan Marshalla?
rozpocznij naukę
W 1947 r.
W którym roku została ogłoszona doktryna Trumana?
rozpocznij naukę
W 1947 r.
W którym roku powstał Kominform?
rozpocznij naukę
W 1947 r.
W którym roku powstało NATO?
rozpocznij naukę
W 1949 r.
W którym roku zostało proklamowane RFN?
rozpocznij naukę
W 1949 r.
W którym roku zostało proklamowane NRD?
rozpocznij naukę
W 1949 r.
Podaj krótką definicję "zimnej wojny".
rozpocznij naukę
Stan napięcia pomiędzy państwami komunistycznymi z ZSRR na czele i państwami kapitalistycznymi pod przywództwem USA.
Kiedy miała miejsce blokada Berlina Zachodniego?
rozpocznij naukę
W latach 1948-1949
Kto był pierwszym kanlerzem RFN?
rozpocznij naukę
Konrad Adenauer
Czy Kominform było instytucją powołaną przez USA?
rozpocznij naukę
Nie
Czy Kominform było instytucją powołaną z incjatywy Józefa Stalina?
rozpocznij naukę
Tak
Co było celem powołania Kominformu?
rozpocznij naukę
Dostosowanie polityk partii komunistycznych do polityki ZSRR
W którym roku powstały Indie i Pakistan?
rozpocznij naukę
W 1947 r.
W którym roku powstało państwo Izrael?
rozpocznij naukę
W 1948 r.
W którym roku proklamowano Chińską Republikę Ludową?
rozpocznij naukę
W 1949 r.
Kiedy miała miejsce wojna w Korei?
rozpocznij naukę
W latach 1950-1953
W którym roku Francuzi wycofali się z Indochin?
rozpocznij naukę
W 1954 r,
W którym roku miał miejsce tzw. kryzys sueski?
rozpocznij naukę
W 1956 r.
W którym roku miał miejsce kryzys kubański?
rozpocznij naukę
W 1962 r.
W którym roku USA wycofały się z Wietnamu?
rozpocznij naukę
W 1973 r.
Wyjaśnij termin dekolonizacja.
rozpocznij naukę
Uzyskiwanie niepodległości przez państwa kolonialne w wyniku erozji imperiów, których były częścią
W którym roku powstała Algieria, jako suwerenne państwo?
rozpocznij naukę
W 1962 r.
W którym roku umarł Józef Stalin?
rozpocznij naukę
W 1953 r.
Wyjaśnij krótko termin syjonizm.
rozpocznij naukę
Ideologia postulująca utworzenie państwa żydowskiego
Kto był pierwszym premierem Izraela?
rozpocznij naukę
David Ben Gurion
Czy Gamal Abd el Naser znacjonalizował Kanał Sueski?
rozpocznij naukę
Tak
Czy w 1956 r. doszło do zbrojnego konfliktu izraelsko-egipskiego?
rozpocznij naukę
Tak
Czy w 1956 r. doszło do zbrojnego konfliktu egipsko-radzieckiego?
rozpocznij naukę
Nie
Wskaż strony konfliktu o kanał Sueski z 1956 r.
rozpocznij naukę
Izrael, Wielka Brytania, Francja kontra Egipt
Wskaż dwie najważniejsze przyczyny stosunkowo szybkiego zakończenia kryzysu sueskiego.
rozpocznij naukę
Nacisk ZSRR, brak poparcia USA dla działań Izraela, Francji i Wlk. Brytanii
Rozwiń skrót KRLD.
rozpocznij naukę
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.
Kto stał na czele Komunistycznej Partii Chin w 1949 r.?
rozpocznij naukę
Mao Tse-tung
Kto stał na czele chińskiej Partii Narodowej (Kuomintangu)?
rozpocznij naukę
Czang Kaj-szek
Rozwiń skrót OWP.
rozpocznij naukę
Organizacja Wyzwolenia Palestyny
Czyje wojska przekroczyły 38 równoleżnik 25. VI. 1950 r.?
rozpocznij naukę
Koreii Północnej
Jaki kraj udzielił wsparcia wojskowego Koreii Północnej w czasie wojny koreańskiej?
rozpocznij naukę
Chiny
Jaki kraj udzielił wsparcia wojskowego Koreii Południowej w czasie wojny koreańskiej?
rozpocznij naukę
USA
W którym roku wojska Wietnamu Północnego podbiły Wietnam Południowy
rozpocznij naukę
W 1975 r.
W którym roku imigranci kubańscy wpierani przez CIA przeprowadzili nieudany desant w Zatoce Świń?
rozpocznij naukę
W 1961 r.
Z czym związany był wybuch kryzysu kubańskiego?
rozpocznij naukę
Z zainstalowaniem przez ZSRR rakiet ofensywnych na Kubie
Czy John F. Kennedy został zamordowany?
rozpocznij naukę
Tak
W którym roku John F. Kennedy został zamordowany?
rozpocznij naukę
W 1963 r.
W którym roku utworzono RWPG?
rozpocznij naukę
W 1949 r.
W którym roku powstał Układ Warszawski?
rozpocznij naukę
W 1955 r.
W którym roku miała miejsce interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji?
rozpocznij naukę
W 1968 r.
Rozwiń skrót RPWG.
rozpocznij naukę
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Czy Austria należała do Układu Warszawskiego?
rozpocznij naukę
Nie
Czy NRD należała do Układu Warszawskiego?
rozpocznij naukę
Tak
Wymień co najmniej cztery państwa należące do Układu Warszawskiego.
rozpocznij naukę
ZSRR, Polska, Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia, Węgry
Kto był przywódcą ZSRR w czasie kryzysu kubańskiego?
rozpocznij naukę
Nikita Chruszczow
Kto był przywódcą ZSRR w czasie interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
rozpocznij naukę
Leonid Breżniew
W którym roku miało miejsce powstanie węgierskie?
rozpocznij naukę
W 1956 r.
Kto stał na czele Komunistycznej Partii Czechosłowacji w 1968 r.?
rozpocznij naukę
Aleksander Dubcek
Rozwiń skrót EWG.
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Podaj co najmniej trzy kraje należące do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
rozpocznij naukę
Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy
W którym roku UE rozszerzyła się o 10 państw?
rozpocznij naukę
W 2004 r.
W którym roku do UE wstąpiły Szwecja, Finlandia i Austria?
rozpocznij naukę
W 1995 r.
W którym roku miała miejsce inwazja ZSRR na Afganistan?
rozpocznij naukę
W 1979 r.
W którym roku przestał istnieć ZSRR?
rozpocznij naukę
W 1991 r.
Kto był przywódcą ZSRR w 1988 r.?
rozpocznij naukę
Michaił Gorbaczow
W którym roku miało miejsce zjednoczenie Niemiec?
rozpocznij naukę
W 1990 r.
Kto był kanclerzem RFN w 1988 r.?
rozpocznij naukę
Helmut Kohl
Kto był prezydentem USA w 1985 r.?
rozpocznij naukę
Ronald Reagan
Kto został prezydentem Czechosłowacji w 1989 r.?
rozpocznij naukę
Vaclav Havel
Jak nazwano przemiany mające miejsce w Czechosłowacji w 1989 r.?
rozpocznij naukę
Aksamitna rewolucja

Komentarze:

zofia T. kozłowska, napisał: 2010-11-03 17:56:44
wyjaśnij termin dekolonizacja

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.