Europa w średniowieczu (poziom gimnazjum)

 0    20 fiszek    lenka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

W którym roku został zawarty traktat w Verdun dzielący imperium karolińskie?
rozpocznij naukę
W 843 r.

Czy Otton I był cesarzem?
rozpocznij naukę
Tak

Kto jest uważany za założyciela Państwa Kościelnego?
rozpocznij naukę
Pepin Krótki

W którym roku zmarł Karol Wielki?
rozpocznij naukę
W 814 r.

W którym roku Karol Wielki został cesarzem?
rozpocznij naukę
W 800 r.

W którym roku wojska Wilhelma Zdobywcy najechały Anglię?
rozpocznij naukę
W 1066 r.

Co to takiego „Domesday book”?
rozpocznij naukę
Spis gruntów, budynków i inwentarza, wykonany w Anglii, na rozkaz Wilhelma Zdobywcy

Kiedy miała miejsce I wyprawa krzyżowa?
rozpocznij naukę
W latach 1096-1099 r.

Jaki ważny spór pomiędzy cesarzem i papieżem został zakończony dzięki konkordatowi w Wormacji?
rozpocznij naukę
Spór o inwestyturę

W którym roku została wydana Wielka Karta Swobód?
rozpocznij naukę
W 1215 r.

Przez kogo została wydana Wielka Karta Swobód?
rozpocznij naukę
Przez Jana bez Ziemi

Czy Wielka Karta Swobód ograniczała władzę monarchy?
rozpocznij naukę
Tak

W którym roku Turcy zdobyli Konstantynopol?
rozpocznij naukę
W 1453 r.

W którym roku ukazała się pierwsza książka drukowana w Europie?
rozpocznij naukę
W 1455 r.

W którym roku doszło do podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie?
rozpocznij naukę
W 1054 r.

Kto zwyciężył w bitwie pod Hastings?
rozpocznij naukę
Normanowie

Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XII w.?
rozpocznij naukę
Romański

Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XIV w.?
rozpocznij naukę
Gotycki

W jakich latach miała miejsce największa epidemia dżumy w Europie?
rozpocznij naukę
W latach 1347-1352

W jakich latach miał miejsce sobór w Konstancji (na którym zakończona została wielka schizma zachodnia)?
rozpocznij naukę
W latach 1414-1418


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.