Imperium Rzymskie

 0    60 fiszek    jumpstylegreat
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Tereny podbite przez rzymian leżące poza Italią (Rzym)

Rządzili prowincjami najczęściej zostawali nimi konsulowie i pretorzy w drodze losowania(Rzym)

Powstanie Spartakusa
rozpocznij naukę
w I w p.n. e (Rzym)

Miał jedynie trójząb, sztylet oraz sieć, za pomocą której krępował i powalał na ziemię wrogów.(Rzym)

To nazwa pochodząca od zamieszkującego Italię plemienia Samnitów, którego członkowie byli pierwszymi gladiatorami w Rzymie. Samnici walczyli w tradycyjnym uzbrojeniu-nosili hełmy z grzebieniami, nagolenice, duże prostokątne tarcze oraz proste miecze.(Rzym)

Uroczysty przemarsz dowódcy z wojskiem przez główne ulice Rzymu. Najważniejszą część pochodu stanowiło przejście pod łukiem triumfalnym. Pochód triumfalny odbywał się zawsze według ścićle określonego porządku. 1. Wprowadzenie białych wołów przeznaczonych na ofiarę. 2. Prezentacja najcenniejszych łupów wojennych. 3. Pochód skutych łańcuchami jeńców, prowadzonych przez rzymskich żołnierzy. 4. Przemarsz legionistów śpiewających pieśni chwalące bogów. 5. Wjazd zwycięskiego wodza na rydwanie zaprzężo

71 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Klęska powstania Spartakusa.

44 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Śmierć Juliusza Cezara (morderstwo)

31 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
bitwa pod Akcjum

48 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
bitwa pod Farsalos

Gajusz Juliusz Cezar
rozpocznij naukę
100-44 r. p.n.e. Był wybitnym rzymskim wodzem, politykiem i pisarzem. Sprawował także urząd konsula. Dokonał podboju Galii, a następnie po wieloletniej wojnie domowej w 44r. p.n.e. został dożywotnim dyktatorem. Przeprowadził szereg reform, które miały ograniczyć wyzysk w podbitych prowincjach. Wprowadził również zmiany w sposobie liczenia dni i miesięcy, wzorowane na kalendarzu egipskim. Dzięki Cezarowi w Europie zaczęto używać kalendarza, nazwanego od imienia władcy- juliańskim. W wyniku spisku

pokój w części świata podbitej prze Rzymian

Monarchia jako princeps. Łączył wiele funkcji urzędniczych. Upozorowanie republiki. System monarchiczny. Princeps senatus- Oktawian jako pierwszy w senacie. Zbudował liczne teatry, łaźnie oraz bibliotekę.

63 r. p.n.e.- 14 r. n.e. Był adoptowanym synem Cezara. Po jego śmierci razem z Markiem Antoniuszem i Lepidusem pokonał morderców przybranego ojca, a następnie podzielił państwo na trzy części. W wojnie domowej, która wybuchła po kilku latach, zwyciężył Lepidusa, a następnie w bitwie pod Akcjum w 31 r. p.n.e.- Marka Antoniusza. W ten sposób stał się jedynym władcą Rzymu. Ogłosił wówczac pokój i zaczął wspierać rozwój gospodarczy oraz kulturalny państwa. Za panowania Oktawiana w Rzymie zbudowano l

Proces przejmowania przez podbite ludy kultury rzymskiej i języka łacińskiego.

Rzymskie drogi
rozpocznij naukę
Rzymska sieć dróg była jednym z największch osiągnięć starożytnych inżynierów. Przyczyniła się do rozwoju handlu oraz poczty cesarskiej, która zapewniała łączność między podbitymi ziemiami i państwem rzymskim. Ponad to sprzyjała szybkiemu przemieszczaniu się armii. Technikę budowy dróg Rzymianie przejęli od Etrusków, jednak przez stulecia znacznie ją udoskonalili. Zastosowali tunele i kamienne mosty umożliwiające poprowadzenie dróg nawet przez pasma górskie i nad rzekami.

Rzymskie fortyfikacje graniczne-limes- składały się z warowni oraz wałów umocnionych fosami, wieżami strażniczymi i palisadami. Z czasem część warownych obozów legionów przekształciła się w większe osady. (Rzym)

Szlak bursztynowy
rozpocznij naukę
Zaczynał się nad Dunajem, a kończył nad Morzem Bałtyckim i prowadził przez ziemię dzisiejszej Polski.

Forum Romanum
rozpocznij naukę
Plac, który stanowił centrum Rzymu. Życie polityczne i towarzyskie Rzymu toczyło się przede wszystkim na Forum Romanum. Znajdowały się tam świątynie, miejsce obrad senatu oraz budynek, w którym odbywały się posiedzenia sądu.

Jakie ważne obiekty mieściły się na Forum Romanum?
rozpocznij naukę
Świątynia Westy, Świątynia Boskiego Juliusza, Świątynia Zgody, Basilica Julia-miejsce posiedzeń sądu, Rostra-mównica, Kuria-miejsce obrad senatu

142 r. p.n.e.(Rzym)
rozpocznij naukę
wzniesienie kamiennego mostu na Tybrze

72 r. n.e. (Rzym)
rozpocznij naukę
początek budowy Koloseum

79 r. n.e. (Rzym)
rozpocznij naukę
zniszczenie Pompejów

30 r. p.n.e. (Rzym)
rozpocznij naukę
Oktawian władcą Imperium Rzymskiego

106 r. n.e. (Rzym)
rozpocznij naukę
podbój Dacji

122 r. n.e. (Rzym)
rozpocznij naukę
budowa Wału Hadriana

Wał Hadriana
rozpocznij naukę
Powstał na początku II w. n.e. w Brytanii. Chronił posiadłości rzymskie przed atakami wojowniczych plemion szkockich.

łaźnia publiczna

Dom bogatego Rzymianina
rozpocznij naukę
Siedziby zamożnych Rzymian były budowane na planie prostokąta. Niektóre miały tylko parter, inne-kilka pięter. W domu bogatego Rzymianina znajdowały się: Sypialnie i pokoje do pracy- umieszczano wokół atrium, kuchnia-znajdowała się w dużej odległości od jadalni. Przyrządzano w niej ulubione dania RZymian skłądające się z warzyw, mięsa, ryb i owoców morza, perystyl-to wewnętrzny dziedziniec otoczony kolumnami podtrzymującymi dach, atrium- było najważniejszym pomieszczeniem w domu rzymskim, pokry

Najważniejszy rzymski bóg, sprawował władzę nad bogami i ludźmi.

Bóg wojny, uznawanego za ojca Romulusa.(Rzym)

Opiekunka domowego ogniska. W rzymskiej świątyni bogini nieustannie płonął ogień-symbol pomyślności Rzymu. Gdyby zgasł, oznaczołoby to, że miastu grozi nieszczęście. Dlatego przez cały czas płomienia pilnowały kapłanki zwane westalkami.

Tworzono z różnych drobnych kamieni, kawałków szkła lub ceramiki. Zazwyczaj przedstawiały zwierzęta, sceny z życia mieszkańców Imperium Rzymskiego oraz ważne wydarzenia historyczne.

Pierwsze akwedukty zostały wzniesione na Bliskim Wschodzie przez Asyryjczyków. Wodociągi tego typu stały się jednak najbardziej popularne w czasach rzymskich. Rzym zaopatrywało w wodę kilka akweduktów o łącznej długości ponad 400 km, z czego tylko nieco ponad 40 km przebiegało nad powierzchnią ziemi. Przy budowie wodociągu wykorzystywano naturalne ukształwotanie terenu. Wysokie arkadowe wiadukty umożliwiały pokonywanie wąwozów i rzek. Rury doprowadzające wodę były wykonane z terakoty lub marmuru

Sztuki plastyczne (Rzym)
rozpocznij naukę
-płaskorzeźby -rzeźby -grafiti -mozaiki -popiersie

Architektura rzymska
rozpocznij naukę
-akwedukt -mosty -drogi -Koloseum(amfiteatr) -świątynie(Panteon) -termy (łaźnie) -posągi (bóstwa) -łuki Triumfalne

Kodeks Justyniana
rozpocznij naukę
Zbiór nowych i starych praw "Prawo nie działa wstecz", "Nie ma przestępstwa, gdy nie ma opisanego je przepisu prawa".

Prawo (Rzym)
rozpocznij naukę
Ogłoszone w V w. p.n.e. w formie Prawa XII tablic, w okresie republiki prawo było uzbogacone o zarządzenia urzędników; w okresie cesarstwa kluczową rolę odgrywał władca.

70-19 r. p.n.e. Jest uważany za największego rzymskiego poetę. Urodził się w północnych Włoszech, ale po utracie rodzinnego majątku przeniósł się do Rzymu. Tam wydał zbiór wierszy zatytułowany "Bukoliki", dzięki któremu stał się sławny. Do najwięksych dzieł Wergiliusza należy poemat "Eneida".

43 r. p.n.e.-18 r. n.e. Był człowiekiem wykształconym i zamożnym. W swojej poezji wychwalał przede wszystkim uroki ludzkiego istnienia. Tworzył utwory o tematyce miłosnej, a także teksty opisujące powstanie niektórych roślin, zwierząt i ciał niebieskich. W 8 r. n.e. został wygnany z Rzymu przez Oktawiana Augusta i osiadł na wybrzeżu Morza Czarnego, gdzie spędził ostatnie lata życia.

65-8 r. p.n.e. Był synem wyzwolonego niewolnika. Podczas wojny domowej, która wybuchła po śmierci Juliusza Cezara, walczył po stronie zwolenników republiki. Stracił wówczas cały majątek. Dzięki pomocy finansowej rzymskiego arystokraty-Mecenasa- Horacy mógł się poświęcić tworzeniu poezji. głosił zasadę carpe diem, co dosłownie oznacza "chwytaj dzień". Zachęcał w ten sposób do cieszenia się każdym momentem w życiu.

Udzielał pomocy finansowej rzymskim twórcom.

449 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
ogłoszenie Prawa XII tablic

29 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
początek prac Wergiliusza nad "Eneidą"

budowa rzymskiego Panteonu

ok. 7-4 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
narodziny Jezusa

Edykt mediolański

chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie

zesłany przez Boga zbawca, który odbuduje niezależne królestwo Izraela i wprowadzi sprawiedliwe rządy.

Paweł z Tarsu
rozpocznij naukę
ok. 10-67 r. n.e. Urodził się w mieście Tars, a wykształcenie zdobył w Jerozolimie. Około 35-36 r. n.e. przyjął chrzest w Damaszku i przeszedł na chrześcijaństwo. Odbył trzy podróże misyjne- na Cypr, do Azji mniejszej oraz do Efezu. Wywarł ogromny wpływ na chrześcijaństwo, ponieważ głosił nową religię nie tylko wśród Żydów, lecz także pośród innych narodów. Podczas prześladowań chrześcijan w Rzymie został uwięziony i skazany na śmierć przez ścięcie. Niedługo potem uznano go za świętego.

Obok krzyża, była najbardziej rozpoznawalnym znakiem chrześcijan. Symbol ten ma swoje źródło w słowach Chrystusa, który zapowiedział apostołom, że głosząc jego nauki, staną się rybakami ludzi. Wielu chrześcijan tatuowało ją sobie na ciele.

nauka dotycząca zasad religii

To jeden z najpopularniejszych symboli chrześcijaństwa. Powstał z połączenia liter "X" i "P", które w języku greckim są dwiema pierwszymi literami słowa Christos.

Przedstawiony jako Dobry Pasterz, symbolizuje opiekę Mesjasza nad wiernymi. Miał on dbać o chrześcijan, tak jak troskliwi pasterze czuwają nad swoimi owcami.

Wyznawca poglądów religijnych sprzecznych z zasadami panującej religii.

początek kryzysu wewnętrznego w cesarstwie (Rzym)

Podział Imperium Rzymskiego na cesarstwo zachodniorzymskie i wschodniorzymskie, którego dokonał Teodozjusz Wielki. Stolicą cesarstwa wschodzniorzymskiego został Konstantynopol, a na zachodzie najważniejszą rolę odgrywał Rzym.

upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

ok. 406-453 r. n.e. Był władcą państwa Hunów, które powstało w Europie Środkowej w V w. n.e. Początkowo rządził razem ze swoim bratem, jednak w 445 r. n.e. zamordował go podczas polowania. Attyla zorganizował liczne najazdy na tereny Imperium Rzymskiego, aby wymusić od cesarzy wysokie okupy. Budził tak duże przerażenie, że w Eropie nazywano go "biczem bożym".

Germańskie plemiona Wandalów w okresie wędrówek ludów przemierzyły całą Europę i dotarły aż do Afryki Północnej, gdzie założyły własne państwo. Wandalowie żyli z łupów wojennych i piractwa na Morzu Śródziemnym. W 455 r. n.e. zdobyli Rzym i wywieźli z miasta ogromne bogactwa. Dokonali wówczas ogromnego spustoszenia stolicy cesarstwa zachodniorzymskiego. Obecnie słowo "wandal" oznacza człowieka celowo niszczącego czyjąś własność.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.