Początki średniowiecza

 0    53 fiszki    jumpstylegreat
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
330 r.
rozpocznij naukę
założenie Konstantynopola
395 r.
rozpocznij naukę
podział cesarstwa rzymskiego
527 r.
rozpocznij naukę
wstąpienie na tron Justyniana I
Awarowie
rozpocznij naukę
Plemię koczowników pochodzące z azjatyckich stepów. W V w. opanowali tereny w Europie Środkowej. Po podporządkowaniu sobie miejscowych Słowian dokonywali najazdów na sąsiednie kraje.
Justynian I Wielki
rozpocznij naukę
483-565 r. Był jednym z najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich. Swoje prawie czterdziestoletnie panowanie rozpoczął w 527 r. Władca kazał spisać obowiązujące wówczas przepisy prawa rzymskiego. W ten sposób powstał zbiór zasad prawnych zwany Kodeksem Justyniana. Dzieło to miało duży wpływ na rozwój prawa europejskiego w kolejnych stuleciach.
Na czym przedstawiono"Orszak Justyniana I Wilekiego"?
rozpocznij naukę
Orszak Justyniana I Wielkiego przedstawiono na mozaice z VI w. znajdującej się w kościele św. Witalisa w Rawennie.
Hagia Sophia (Bizancjum)
rozpocznij naukę
Bazylika Hagia Sophia, czyli kościół Mądrości Bożej, została wybudowana w latach 532-537 na rozkaz Justyniana I Wilekiego
622 r.
rozpocznij naukę
ucieczka Mahometa do Medyny
632 r.
rozpocznij naukę
śmierć Mahometa
711 r.
rozpocznij naukę
początek podboju Hiszpanii
Jałmużna
rozpocznij naukę
wsparcie dla ubogich
Prawo islamu
rozpocznij naukę
szariat
Dżihad
rozpocznij naukę
święta wojny
5 filarów islamu
rozpocznij naukę
1. Wyznanie wiary.2. Modlitwa.(5 razy dziennie)3. Jałmużna.4. Post.5. Pielgrzymka-Mekka.
Koran
rozpocznij naukę
Jest świętą księgą islamu, której tekst, według tradycji, został objawiony Mahometowi przez Allecha za pośrednictwem archanioła Gabriela. Księga składa się ze 114 rozdziałów, tzw. sur. Dzielą się one na wersety nazywane ajami.
Jak nazywają się wyznawcy islamu?
rozpocznij naukę
Muzułmani
Meczet
rozpocznij naukę
Meczet to najbardziej charakterystyczna budowla architektury islamskiej. Jego nazwa pochodzi od arabskiego słowa masdżid, oznaczającego miejsce modlitwy. Meczet składa się z sali modłów, minaretu, kibla i studni lub fontanny z wodą.
Kto rządził po śmierci Mahometa?
rozpocznij naukę
Po śmierci Mahometa przywódcami muzułmanów zostali kalifowie, uważani za następców proroka.
Co pozostawili nam Arabowie?
rozpocznij naukę
-Rozwój medycyny (pierwsi tworzyli szpitale) -rozwój astronomi, matematyki, filozofii -cyfry arabskie -przechowanie i przepisywanie starożytnych dzieł(ksiąg) -kawe -torpedy -łuk ostry -wiatrak -czek -wieczne pióro -szachy
496r.
rozpocznij naukę
chrzest Franków
751r.
rozpocznij naukę
obalenie dynastii Merowingów
800 r.
rozpocznij naukę
Karol Wielki cesarzem
Wojownicy frankijscy (krótki opis)
rozpocznij naukę
Walczyli pieszo, zadając ciosy włócznią lub mieczem i osłaniając się dużą okrągłą bądź owalną tarczą. Wykorzystywali także topory, którymi rzucali w przeciwnika.
Arianizm
rozpocznij naukę
odłam chrześcijaństwa istniejący od IV do VII w., który nie uznawał boskiej natury Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki uważał arian za heretyków.
Majordomowie
rozpocznij naukę
Zarządcy dworu, którzy sprawowali władzę w państwie Franków po śmierci Chlodwiga.
Karol Wielki
rozpocznij naukę
742-814 r. Był jednym z najwybitniejszych władców średniowiecznej Europy. W 768 r. objął rządy w królestwie Franków, a następnie podbił tereny w północnej Hiszpanii i część Niemiec leżącą na zachód od Łaby. Odniósł wiele zwycięstw militarnych oraz sukcesów w polityce międzynarodowej. W 800 r. otrzymał w Rzymie koronę cesarską. Odtąd zarówno króla, jak i jego kolejnych spadkobierców uważano za świeckich przywódców zachodniego chrześcijaństwa. Karol Wielki, ajko pierwszy monarcha europejski, zosta
Dialektyka
rozpocznij naukę
umiejętność prowadzenia dyskusji
Retoryka
rozpocznij naukę
sztuka wymowy i przemawiania
kaligrafia
rozpocznij naukę
sztuka starannego pisania i zdobienia rękopisów
manuskrypt
rozpocznij naukę
księga spisywana ręcznie
Siedem sztuk wyzwolenia?
rozpocznij naukę
Gramatyka łacińska, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometra, astronomia i muzyka
Minuskuła karolińska
rozpocznij naukę
To pismo pochodzące z IXw., które powstało w wyniku połączenia cech kilku istniejących wcześniej rodzajów pisma
843 r.
rozpocznij naukę
podpisanie traktatu w Verdun
962 r.
rozpocznij naukę
powstanie cesarstwa Ottonów
996 r.
rozpocznij naukę
koronacja Ottona III na cesarza
793 r.
rozpocznij naukę
pierwsze najazdy wikingów
874 r.
rozpocznij naukę
początek osadnictwa na Islandii
1066 r.
rozpocznij naukę
podbój Anglii przez Normanów
Runy
rozpocznij naukę
To znaki pisma używanego przez ludy germańskie. Na temat jego pochodzenia do dziś toczy się dyskusja między historykami. Napisy runiczne wykonywano najczęściej na przedmiotach, takich jak broń, grzebienie czy zapinki, lub na kamieniach.
Z czego składał się drakkar?
rozpocznij naukę
Drakkar składał się z żagla, dzioba okrętowego, płaskiego dna, wioseł, okrągłych tarcz i kadłuba.
1001 r.
rozpocznij naukę
powstanie królestwa węgierskiego
988 r.
rozpocznij naukę
chrzest Rusi
863 r.
rozpocznij naukę
misja Cyryla i Metodego
Co zostało pokazane na Światowidzie ze Zbrucza?
rozpocznij naukę
Na rzeźbie został przedstawiony model wszechświata w wyobrażeniu Słowian. 1. Wizerunek boga znajdował się w górnej części. 2. Świat ludzi ukazano w środkowej strefie. 3. Obraz zaświatów zamieszkanych przez zmarłych umieszczono na dole.
Głagolica
rozpocznij naukę
Jest pierwszym słowiańskim alfabetem. Składa się z 40 liter, w tym ze znaków, które nie występowały w innych alfabetach.
Włodzimierz I Wielki
rozpocznij naukę
ok. 958-1015 r. Był jednym z najwybitniejszych władców Rusi z dynastii Rurykowiczów. Początkowo panował w Nowogrodzie Wielkiem, jednak musiał opuścić księstwo z obawy przed przyrodnimi braćmi. W 977 r. powrócił na te tereny z oddziałem wikingów. Opanował Kijów i stał się jednym władcą Rusii Kijowskiej. Po śmierci Włodzimierz Wielki został ogłoszony świętym Kościoła prawosławnego.
1054r.
rozpocznij naukę
wielki schizma wschodnia
1075 r.
rozpocznij naukę
program reform Grzegorza VII
1122 r.
rozpocznij naukę
konkordat wormacki
Prawo kanoniczne
rozpocznij naukę
przepisy obowiązujące w Kościele katolickim
dyktat
rozpocznij naukę
tu: dokument wydany przez papieża, zawierający zbiór nakazów
synod
rozpocznij naukę
tu: zjazd duchowieństwa w Kościele katolickim
Sylwester II
rozpocznij naukę
ok. 940-1003r. Był zakonnikiem benedyktyńskim, wybitnym uczonym, a także pierwszym papieżem pochodzącym z Francji. Urodził się w miejscowości Aurillac i tam wstąpił do zakonu, w którym otrzymał staranne wykształcenie. Przyczynił się do rozwoju średniowiecznej nauki. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych matematyków wieków średnich. Zginął on w Rzymie w tajemniczych okolicznościach.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.