Początki średniowiecza

 0    53 fiszki    jumpstylegreat
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

założenie Konstantynopola

podział cesarstwa rzymskiego

wstąpienie na tron Justyniana I

Plemię koczowników pochodzące z azjatyckich stepów. W V w. opanowali tereny w Europie Środkowej. Po podporządkowaniu sobie miejscowych Słowian dokonywali najazdów na sąsiednie kraje.

Justynian I Wielki
rozpocznij naukę
483-565 r. Był jednym z najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich. Swoje prawie czterdziestoletnie panowanie rozpoczął w 527 r. Władca kazał spisać obowiązujące wówczas przepisy prawa rzymskiego. W ten sposób powstał zbiór zasad prawnych zwany Kodeksem Justyniana. Dzieło to miało duży wpływ na rozwój prawa europejskiego w kolejnych stuleciach.

Na czym przedstawiono"Orszak Justyniana I Wilekiego"?
rozpocznij naukę
Orszak Justyniana I Wielkiego przedstawiono na mozaice z VI w. znajdującej się w kościele św. Witalisa w Rawennie.

Hagia Sophia (Bizancjum)
rozpocznij naukę
Bazylika Hagia Sophia, czyli kościół Mądrości Bożej, została wybudowana w latach 532-537 na rozkaz Justyniana I Wilekiego

ucieczka Mahometa do Medyny

śmierć Mahometa

początek podboju Hiszpanii

wsparcie dla ubogich

Prawo islamu
rozpocznij naukę
szariat

święta wojny

5 filarów islamu
rozpocznij naukę
1. Wyznanie wiary.2. Modlitwa.(5 razy dziennie)3. Jałmużna.4. Post.5. Pielgrzymka-Mekka.

Jest świętą księgą islamu, której tekst, według tradycji, został objawiony Mahometowi przez Allecha za pośrednictwem archanioła Gabriela. Księga składa się ze 114 rozdziałów, tzw. sur. Dzielą się one na wersety nazywane ajami.

Jak nazywają się wyznawcy islamu?
rozpocznij naukę
Muzułmani

Meczet to najbardziej charakterystyczna budowla architektury islamskiej. Jego nazwa pochodzi od arabskiego słowa masdżid, oznaczającego miejsce modlitwy. Meczet składa się z sali modłów, minaretu, kibla i studni lub fontanny z wodą.

Kto rządził po śmierci Mahometa?
rozpocznij naukę
Po śmierci Mahometa przywódcami muzułmanów zostali kalifowie, uważani za następców proroka.

Co pozostawili nam Arabowie?
rozpocznij naukę
-Rozwój medycyny (pierwsi tworzyli szpitale) -rozwój astronomi, matematyki, filozofii -cyfry arabskie -przechowanie i przepisywanie starożytnych dzieł(ksiąg) -kawe -torpedy -łuk ostry -wiatrak -czek -wieczne pióro -szachy

chrzest Franków

obalenie dynastii Merowingów

Karol Wielki cesarzem

Wojownicy frankijscy (krótki opis)
rozpocznij naukę
Walczyli pieszo, zadając ciosy włócznią lub mieczem i osłaniając się dużą okrągłą bądź owalną tarczą. Wykorzystywali także topory, którymi rzucali w przeciwnika.

odłam chrześcijaństwa istniejący od IV do VII w., który nie uznawał boskiej natury Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki uważał arian za heretyków.

Majordomowie
rozpocznij naukę
Zarządcy dworu, którzy sprawowali władzę w państwie Franków po śmierci Chlodwiga.

Karol Wielki
rozpocznij naukę
742-814 r. Był jednym z najwybitniejszych władców średniowiecznej Europy. W 768 r. objął rządy w królestwie Franków, a następnie podbił tereny w północnej Hiszpanii i część Niemiec leżącą na zachód od Łaby. Odniósł wiele zwycięstw militarnych oraz sukcesów w polityce międzynarodowej. W 800 r. otrzymał w Rzymie koronę cesarską. Odtąd zarówno króla, jak i jego kolejnych spadkobierców uważano za świeckich przywódców zachodniego chrześcijaństwa. Karol Wielki, ajko pierwszy monarcha europejski, zosta

umiejętność prowadzenia dyskusji

sztuka wymowy i przemawiania

sztuka starannego pisania i zdobienia rękopisów

księga spisywana ręcznie

Siedem sztuk wyzwolenia?
rozpocznij naukę
Gramatyka łacińska, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometra, astronomia i muzyka

Minuskuła karolińska
rozpocznij naukę
To pismo pochodzące z IXw., które powstało w wyniku połączenia cech kilku istniejących wcześniej rodzajów pisma

podpisanie traktatu w Verdun

powstanie cesarstwa Ottonów

koronacja Ottona III na cesarza

pierwsze najazdy wikingów

początek osadnictwa na Islandii

podbój Anglii przez Normanów

To znaki pisma używanego przez ludy germańskie. Na temat jego pochodzenia do dziś toczy się dyskusja między historykami. Napisy runiczne wykonywano najczęściej na przedmiotach, takich jak broń, grzebienie czy zapinki, lub na kamieniach.

Z czego składał się drakkar?
rozpocznij naukę
Drakkar składał się z żagla, dzioba okrętowego, płaskiego dna, wioseł, okrągłych tarcz i kadłuba.

powstanie królestwa węgierskiego

chrzest Rusi

misja Cyryla i Metodego

Co zostało pokazane na Światowidzie ze Zbrucza?
rozpocznij naukę
Na rzeźbie został przedstawiony model wszechświata w wyobrażeniu Słowian. 1. Wizerunek boga znajdował się w górnej części. 2. Świat ludzi ukazano w środkowej strefie. 3. Obraz zaświatów zamieszkanych przez zmarłych umieszczono na dole.

Jest pierwszym słowiańskim alfabetem. Składa się z 40 liter, w tym ze znaków, które nie występowały w innych alfabetach.

Włodzimierz I Wielki
rozpocznij naukę
ok. 958-1015 r. Był jednym z najwybitniejszych władców Rusi z dynastii Rurykowiczów. Początkowo panował w Nowogrodzie Wielkiem, jednak musiał opuścić księstwo z obawy przed przyrodnimi braćmi. W 977 r. powrócił na te tereny z oddziałem wikingów. Opanował Kijów i stał się jednym władcą Rusii Kijowskiej. Po śmierci Włodzimierz Wielki został ogłoszony świętym Kościoła prawosławnego.

wielki schizma wschodnia

program reform Grzegorza VII

konkordat wormacki

Prawo kanoniczne
rozpocznij naukę
przepisy obowiązujące w Kościele katolickim

tu: dokument wydany przez papieża, zawierający zbiór nakazów

tu: zjazd duchowieństwa w Kościele katolickim

Sylwester II
rozpocznij naukę
ok. 940-1003r. Był zakonnikiem benedyktyńskim, wybitnym uczonym, a także pierwszym papieżem pochodzącym z Francji. Urodził się w miejscowości Aurillac i tam wstąpił do zakonu, w którym otrzymał staranne wykształcenie. Przyczynił się do rozwoju średniowiecznej nauki. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych matematyków wieków średnich. Zginął on w Rzymie w tajemniczych okolicznościach.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.