Polska i świat w II połowie XX wieku A

3  1    25 fiszek    janiak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W wyniku realizacji planu Schumana doszło do powstania
rozpocznij naukę
D. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
W 1960 r., nazywanym Rokiem Afryki
rozpocznij naukę
D. wybuchło powstanie ludności arabskiej w Algierii.
Wydarzenia Grudnia ‘70 doprowadziły do
rozpocznij naukę
B. dymisji Władysława Gomułki.
Siły zbrojne Układu Warszawskiego interweniowały w 1968 r.
rozpocznij naukę
A. w Czechosłowacji.
Sobór Watykański II został zwołany przez papieża
rozpocznij naukę
C. Jana XXIII.
2 – Władysław Gomułka
rozpocznij naukę
A – mała stabilizacja
3 – Fidel Castro
rozpocznij naukę
C – inwazja w Zatoce Świń
1 – Mao Tse-tung
rozpocznij naukę
B – rewolucja kulturalna
wystosowanie Listu 34
rozpocznij naukę
tekst A
rządy Pol Pota
rozpocznij naukę
tekst B
powstanie państwa Izrael
rozpocznij naukę
tekst C
grupa krajów, które w okresie zimnej wojny nie opowiadały się ani po stronie państw kapitalistycznych, ani komunistycznych.
rozpocznij naukę
państwa Trzeciego Świata (lub Ruch Państw Niezaangażowanych)
teza zakładająca, że Związek Radziecki udzieli „pomocy” każdemu z państw, w którym wystąpi zagrożenie upadku systemu socjalistycznego.
rozpocznij naukę
doktryna Breżniewa
ideologia ruchu walczącego o pełne równouprawnienie kobiet i wyzwolenie ich z zależności od mężczyzn
rozpocznij naukę
feminizm
subkultura młodzieżowa powstała w latach 60. XX w., której członkowie buntowali się przeciwko zastanym normom i instytucjom społecznym oraz odrzucali konsumpcyjny model życia
rozpocznij naukę
hipisi
Wspólnota trzech sąsiadujących państw zachodnioeuropejskich oparta na unii celnej.
rozpocznij naukę
Benelux 1948 r
Jedna z najważniejszych instytucji wspólnot europejskich, do której powołuje się deputowanych w wyborach bezpośrednich. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu.
rozpocznij naukę
Parlament Europejski 1979 r.
Związek państw działający na mocy traktatu z Maastricht w celu pogłębienia procesu integracji europejskiej.
rozpocznij naukę
Unia Europejska 1993 r.
Międzynarodowa organizacja gospodarcza krajów bloku wschodniego istniejąca do 1991 r.
rozpocznij naukę
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 1959 r.
Wymień trzy postanowienia traktatów rzymskich.
rozpocznij naukę
• utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom), • stworzenie wspólnego wolnego rynku i zniesienie ceł na obszarze państw EWG, • wprowadzenie wspólnego rynku rolnego, dotowanego i chronionego cłami przed napływem produktów z zewnątrz obszaru EWG.
wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi
rozpocznij naukę
1957 r.
rewolucja islamska w Iranie
rozpocznij naukę
1979 r.
strajki w Ursusie, Radomiu i Płocku
rozpocznij naukę
1976 r.
W okresie rządów Leonida Breżniewa w ZSRR wzrosła rola nomenklatury partyjnej.
rozpocznij naukę
Prawda
Program reform Nikity Chruszczowa doprowadził do modernizacji radzieckiego rolnictwa.
rozpocznij naukę
Fałsz

Polska i świat w drugiej połowie XX wieku - sprawdzian, do którego możesz się świetnie przygotować!

Historia Polski i świata w drugiej połowie XX wieku nie należy do łatwych. Ogrom komplikacji politycznych, społecznych i gospodarczych, które miały miejsce w tym półwieczu jest nie tylko trudny do zrozumienia, ale przede wszystkim pamięciowego, faktograficznego opanowania. Wiedzą o tym uczniowie, którzy - zwykle z przerażeniem - usiłują się przygotować do sprawdziany z historii. Fiszki poświęcone tym zagadnieniom historii polskiej i powszechnej, wychodzą na przeciw potrzebie uporządkowania i usystematyzowania wiedzy, której sprawdzian, po solidnej pracy z fiszkami, przyniesie już tylko satysfakcję uczniom i nauczycielom. Z fiszkami bowiem, tego trudnego materiału po prostu da się wzorowo nauczyć, bo jak mawiali starożytni "historia jest nauczycielką życia", a "powtarzanie to matka nauki". Fiszki potwierdzają obie te reguły w opiniach korzystających z nich uczniów.

Konstrukcja sprawdzianu - dobre nawyki udzielania szybkiej i skutecznej odpowiedzi

Fiszki przygotowane w obszarze tematów: Polska i świat w drugiej połowie XX wieku to świetna konstrukcja gotowego sprawdzianu. Sprawdzian ten uczy odpowiadać szybko, poprawnie i bez zbędnego gmatwania się w wątpliwościach. Jak wiadomo: sprawdzian to sytuacja napięcia i te kluczowe umiejętności udzielania poprawnych odpowiedzi ćwiczy zestaw fiszek historycznych. Zatem nie tylko sama wiedza historyczna, ale i styl jej operacjonalizacji budowane są metodą edukacyjnej pracy z fiszkami. To jeszcze jedna zaleta tego rozwiązania dydaktycznego i samokształceniowego.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.