Polska w średniowieczu (matura – poziom podstawowy)

 0    56 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czy Mieszko I był królem Polski?
rozpocznij naukę
Nie
Czyim synem był Bolesław I Chrobry?
rozpocznij naukę
Mieszka I
Czyim synem był Mieszko II?
rozpocznij naukę
Bolesława I Chrobrego
Jaki władca czeski najehał ziemie polskie pod koniec lat 30-tych XI wieku?
rozpocznij naukę
Brzetysław I
Kto był następcą Bolesława I Chrobrego?
rozpocznij naukę
Mieszko II
Kto był pierwszym królem Polski?
rozpocznij naukę
Bolesław I Chrobry
W którym roku Bolesław Chrobry został królem?
rozpocznij naukę
W 1025 r.
W którym roku doszło do konfliktu pomiędzy biskupem Stanisławem i Bolesławem II Śmiałym?
rozpocznij naukę
W 1079 roku
W którym roku miała miejsce bitwa pod Cedynią?
rozpocznij naukę
W 972 r.
W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
rozpocznij naukę
W 966 r.
W którym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński?
rozpocznij naukę
W 1000 r.
W którym roku powstała archidiecezja gnieźnieńska?
rozpocznij naukę
W 1000 r.
W którym roku rozpoczął swoje panowanie Mieszko I?
rozpocznij naukę
ok. 960 r.
W którym roku zmarł Bolesław III Krzywousty?
rozpocznij naukę
W 1138 r.
W którym roku Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski?
rozpocznij naukę
W 1320 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Legnicą?
rozpocznij naukę
W 1241 r.
W którym roku Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski?
rozpocznij naukę
W 1226 r.
W którym roku została założona Akademia Krakowska?
rozpocznij naukę
W 1364 r.
W którym roku została zawarta Unia w Krewie?
rozpocznij naukę
W 1385 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Warną?
rozpocznij naukę
W 1444 r.
Czy Władysław I Herman był królem Polski?
rozpocznij naukę
Nie
Czyim synem był Bolesław II Śmiały?
rozpocznij naukę
Kazimierza I Odnowiciela
Jak nazwyał się dokument oddający Polskę w opiekę papieżowi?
rozpocznij naukę
Dagome Iudex
Jak nazwyła się pierwsza żona Mieszka I?
rozpocznij naukę
Dobrawa (z dynastii Przemyślidów)
Jak nazywał się palatyn Władysława I Hermana?
rozpocznij naukę
Sieciech
Jakie rejony związane z cesarstwem zostały zajęte przez Bolesława Chrobrego w 1002 r.?
rozpocznij naukę
Miśnia, Łużyce, Milsko
Kto był królem Polski w latach 1025-1031?
rozpocznij naukę
Mieszko II
Kto był ojcem Kazimierza I Odnowiciela?
rozpocznij naukę
Mieszko II
Kto był ojcem Mieszka I?
rozpocznij naukę
Siemomysł
Kto był władcą Polski przed Bolesławem II Śmiałym?
rozpocznij naukę
Kazimierz I Odnowiciel
Kto był władcą Polski przed Władysławem I Hermanem?
rozpocznij naukę
Bolesław II Śmiały
Kto został królem Niemiec w 1002 r.
rozpocznij naukę
Henryk II
Podaj lata w których panował Bolesław I Chrobry?
rozpocznij naukę
992-1025
Rezultatem czyjego najzadu była bitwa pod Cedynią?
rozpocznij naukę
Margrabiego saskiego Hodona
W jakich latach Bolesław II Śmiały był królem Polski?
rozpocznij naukę
W latach 1076-1079
W którym roku Bolesław Chrobry został władcą?
rozpocznij naukę
W 992 r.
W którym roku Brzetysław I najechał ziemie polskie?
rozpocznij naukę
W 1038 lub 1039 r.
W którym roku miał miejsce zjad w Merseburgu?
rozpocznij naukę
W 1135 r.
W którym roku Mieszko II został zmuszony do ucieczki z Polski?
rozpocznij naukę
W 1031 r.
W którym roku zawarto pokój między Bolesławe Chrobrym i Henrykiem II w Budziszynie?
rozpocznij naukę
W 1018 r.
W którym roku zginął biskup Wojciech?
rozpocznij naukę
W 997 r.
W którym roku zmarł Mieszko I?
rozpocznij naukę
W 992 r.
W którym roku zmarł Otton III?
rozpocznij naukę
W 1002 r.
Za czyim pośrednictwem chrześcijaństwo zostało przyjęte w państwie Polan?
rozpocznij naukę
Czech
W którym roku Bolesław Krzywousty przywrócił zwierzchność Polski nad Pomorzem Gdańskim?
rozpocznij naukę
W 1115 r.
Jak nazywał się książę, który zginął w bitwie pod Legnicą?
rozpocznij naukę
Henryk Pobożny
W którym roku Przemysł II został koronowany na króla Polski?
rozpocznij naukę
W 1295 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Płowcami?
rozpocznij naukę
W 1331 r.
W którym roku został zawarty pokój z Krzyżakami w Kaliszu?
rozpocznij naukę
W 1343 r.
Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem.
rozpocznij naukę
15. VII. 1410 r.
W którym roku Wacław II koronował się na króla Polski?
rozpocznij naukę
W 1300 r.
W jakich latach miała miejsce wojna trzynastoletnia?
rozpocznij naukę
W latach 1454-1466
W którym roku został wydany przywilej koszycki?
rozpocznij naukę
W 1374 r.
W którym roku zostały wydane przywileje cerekwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
W 1454 r.
Kto wydał przywileje cerekwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
Kazimierz Jagiellończyk
W którym roku Władysław III został królem Węgier?
rozpocznij naukę
W 1440 r.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.